NOVO!

Jednodnevni specijalizirani jezički seminari – 4×90′, tematika prema izboru klijenta.

Da li uspješno vodite telefonske razgovore, prezentacije, konferencije ili sastanke na stranom jeziku? Da li se prijavljujete za posao kod inozemnog poslodavca, planirate važan poslovni put, imate važan sastanak ili morate biti prisutni na konferenciju u inozemstvu? Ili, jednostavno želite da usavršiti Vaš ciljani poslovni strani jezik?

Ako ste odgovorili potvrdno na barem jedan od gore navedenih pitanja, ovi kursevi su namijenjeni za Vas. Intenzivna jednodnevni kursevi su namijenjeni za klijente koji žele obnoviti ili ojačati znanje specifičnog vokabulara, odnosno razmatranje i jačanje informacija koje trebate. Polaznici će usvojiti specifičan vokabular, i fraze koje će moći primijeniti u vlastitom poslovnom okruženju, pri tome razvijajući vještine komunikacije, praćenja predavanja ili pisanja i popunjavanja aplikacija, izvještaja odnosno različitih vrsta poslovnih formulara, novinskih članaka ili finansijskih izvještaja. Polaznici će se takođe osposobiti da odgovaraju ili postavljaju pitanja prilikom intervjuisanja ili u raznim sličnim situacijama, Kurs traje 6 časova + pauze između svakog bloka u trajanju od 15-30 minuta. Cijena ovisi o broju polaznika.


Osnovne informacije:

Časovi se održavaju u 4 bloka od po 90 minuta (4 x 90 minuta) u toku jednog dana. Između svakog bloka je po 15-30′ minuta pauze.Kursevi su namijenjeni polaznicima sa znanjem na nivou B1 (moguće A2.2 i B1.1 ovisno o tematici). ili više. Minimalan broj učenika u jednoj grupi je 4 polaznika a maksimalan broj je 6 polaznika. Cijena ovisi o o broju polaznika odnosno da li su to individualni, polu-individualni časovi li se radi o grupi polaznika.


Cijena

– 25KM + PDV/ po času – Individualni časovi
– 30KM + PDV/ po času – Polu-Individualni časovi za 2 polaznika

– 35KM + PDV/ po času – Grupa od Min 3 do Max. 4 polaznika
– 39KM + PDV/ po času – Grupa od Min 5 do Max. 6 polaznika


Kome je namijenjen ovaj program?

Ovaj program mogu korisiti polaznici različite dobi, obrazovanja i potreba, od tinejdžera, studenata koji se pripremaju za ispite na internacionalnim fakultetima do odraslih poslovnih ljudi, profesora, asistenata, menadžera, medicinara, advokata, inžinjera, arhitekata, novinara i sl. kojima je hitno neophodno odgovarajuće znanje engleskog jezika iz posebnih oblasti.


Šta učiti? Koje oblasti?

U skladu sa vašim željama i potrebama, naš stručni tim može skrojiti kurseve iz postojećih programa kao npr :

Oblasti izučavanja :

– Poslovni program (Poslovni sastanci, pregovaranja, prezentacije, vođenje sastanaka, pisanje izvještaja, poslovna korespondencija, primanje telefonskih poziva, poruka, zahtjeva za rezervaciju i sl.)
– Strukovni program (čitanje i pisanje izvještaja iz struke, finansijskih izvještaja, pravnih akata, priprema prezentacija za univerzitet, inozemnog partnera i sl., medicinske forme tekstova, diplomatskih pisama i mnogi drugi iz javnog sektora-armija, policija, državni službenici, osoblje u stranim predstavništvima, ambasadama, ….. i sl.; )
– Korektivni gramatički seminar(brza korekcija gramatike uz primjenu iste kroz stvarnu komunikaciju)

– Uvježbavanje vještina : govora, pisanja, razumjevanja teksta, slušanja.
– Uvježbavanje vještina : Telefoniranje na engleskom, Poslovna prepiska, Pisanje izvještaja
– Vođenje sastanaka, Uspješno prezentiranje, Usvajanje specifičnog vokabulara, fraza, idioma, i sl.
– Akademski program, Priprema za ispite, TOEFL, IELTS i mnogi drugi na zahtjev klijenata.


Šta možete naučiti?

Kako učinkovito pisanje formalnih i neformalnih pisama.
Kako postati menadžer u međunarodnom okruženju.
Kako se pripremiti za pojedine vrste poslovnog sastanka ispravno.
Koji prikaz tehnike trebali izabrati s obzirom na predstavljene informacije.
Kako ostaviti ili uzeti telefonsku poruku.
Kako se nositi s kupcima i dobavljačima u raznim situacijama….i mnogi dr.


Ponuda kurseva u zavisnosti od specijalizacije:

Poslovna korespondencija
Upravljanje
Poslovni sastanci,
Prezentacije
Prodaja i nabavka

Telefoniranje i Customer Care

Ako ste zainteresirani za našu ponudu jednodnevnih kurseva kontaktirajte našu najbližu poslovnicu. Mi ćemo vam pomoći izabrati temu ovisno o svrsi vašeg poslovanja i da će izabrati odgovarajući termin naravno i mjesta u skladu sa Vašim zahtjevima.