Centar za provjeru znanja

PROVJERA ZNANJA

sa potvrdom o nivou znanja stranoga jezika, poznavanja rada na računau ili daktilografije tj slijepog kucanja i sl.

Za pojedince

Ako vam je potrebna potvrda kojom bi dokazali znanje stranoga jezika ili certifikat o poznavanju rada na računaru tj. računarskih vještina, te poznavanja vještina kucanja, a ne želite ponadati kurs, u Interlingua Edukacionom Centru Sarajevo možete pristupiti testiranju te dobiti validan certifikat. Testiranje se provodi u bilo kojem terminu tj onom koji sami izaberete. Test se sastoji od pismenog i/ili usmenog dijela i traje od 1,5 – 2,5h ovisno o vrsti testiranja.

Certifikat znanja stranog jezika – Nakon uspješno položenog testa znanja stranog jezika izdati ćemo vam potvrdu u skladu s jezičnom mapom Vijeća Europe odnosno certifikat In-Interlingua Language School prepoznatljiv u našoj zemlji, a i šire.

Note: Certifikat pokazuje trenutno stvarno znanje polaznika koje vrijedi max do 1 godine dana uz uslov frekventnog korištenja datog stranog jezika u svakodnevnoj poslovnoj ili životnoj situaciji tj. komunikaciji.

Certifikat o poznavanju računarskih vještina, poslovne informatike, web i grafičkog dizajna i sl. se izdaje sukladno poznavanju odgovarajućeg pomenutog programa.

Certifikat za poznavanje vještina kucanja se izdaje na na bazi poznavanja vještina kucanja, desetoprstnog kucanja, korištenja u radu svih prstiju, broja greški u kucanju, te brzine kucanja i sl.

Za firme

U Interlingua Edukacionom Centru Sarajevo organiziramo testiranje znanja stranih jezika vaših zaposlenika ili kandidata za radna mjesta u vašoj firmi. Testiranjem provjeravamo sve jezične vještine na stranom jeziku, a možemo prirediti i poseban test koji ce biti prilagođen vašoj djelatnosti i radnim mjestima za koja je testiranje potrebno. Rezultate testiranja možemo izraziti na bilo koji nacin koji vam je potreban: kao opis postignutih sposobnosti na stranom jeziku, postignuti stupanj znanja stranog jezika, postignuta razina po referentnom okviru Vijeca Europe ili nekom drugom kriteriju. Testiranje kandidata se izvodi na svojim lokacijama ili na lokacijama klijenta. Naš stručni tim kontaktira kandidate i dogovora termine testiranja. U slučaju da se kandidat ne odazove na testiranje, Interlingua organizira dodatne termine testiranja i o tome obavještava naručitelja i kandidata. Izvještaj za svakog kandidata podnosi se u pisanom ili elektroničkom obliku ovisno o dogovoru. Cijena testiranja ovisi o razini znanja, oblika vještina, broja polaznika te izdavanju certifikata ili izvještaja o uspjehu, a za koju je potrebno provesti testiranje. Za više informacija pošaljite nam upit na info@interlingua.ba

Testiranje kandidata za posao

Testiranje znanja pojedinog nivoa stranog jezika uključuje pismeno i usmeno testiranje u ukupnom trajanju od 150 minuta, 2.5 sata. Prema potrebi, testiranje sadrži i provjeru znanja stranog jezika u ciljanim područjima ovisno o djelatnosti naručitelja i radnom mjestu za koje se kandidat natječe. Testiranjem se utvrđuje znanje stranog jezika u sljedećim područjima:

– Poznavanje vokabulara
– Gramatika u funkciji govora
– Govorne vještine – Tečnost / Tačnost u govoru
– Razumijevanje teksta, pisanje, slušanje

Cijena testiranja za jednog, dva ili više kandidata

Cijenu pogledajte u artiklima strani jezici! 
U jednom terminu je 000KM+PDV/po osobi, a za više kandidata kako slijedi:

  • 2 kandidata 395KM uključen PDV
  • 3 kandidata u jednom terminu dijele CIJENU od 495KM+PDV
  • 4 kandidata u jednom terminu dijele CIJENU od 595KM+PDV

*Za članove porodice i bračne parove odobravamo popuste


REIZDAVANJE CERTIFIKATA 

-priložiti račun

-kopiju starog certifikata

-uplatnicu od 195KM+PDV


Aplikacija: pošaljete lične podatke, ime, prezime, godište, zanimanje, adresa i kontakt telefon, centar popunjava aplikaciju sukladno datim podacima i šalje Vam na potpis, nakon što zaprimimo potpisanu aplikaciju, dogovaramo termin.

 

Plaćanje:

Primalac : INTERLINGUA d.o.o, ul. Branilaca Sarajeva 39/I

Svrha doznake: Uplata za provjeru znanja______________(upisati šta se provjerava)

TRANSAKCIONI RAČUN : 1020290000013152

kod UNION BANKA DD SARAJEVO


IBAN : BA3911020290000013152   SWIFT CODE: UBKSBA22


PDV BROJ: 200204310002,


Procedura prijave

Molimo da printate, popunite aplikaciju, koju Vam pošaljete emailom, te skeniranu pošaljete emailom. Nakon uplate, na žiro račun skole br: 1020290000013152 kod Union banke DD Sarajevo, Svrha doznake: Provjera znanja stranih jezika/poznavanja računarskih vještina/daktilografije; Primalac: Interlingua d.o.o. Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje; Iznos ___KM+PDV(000KM), odmah u roku 24h organizujemo ispit, pismeno i usmeno, te u istom danu zavrsavamo administriranje i dodjelu certifikata. Ispit se organizije nakon sto uplata dospije na nas Ž.R.

Testiranje za firme – Cijena po dogovoru

Ovisno o lokaciji i br. pol. testiranja škola može odobriti popust do 50%
(Važi za veći ugovoreni broj polaznika firme, a preko 7 kandidata)
Za ostale varijante provjere znanja cijena se formira u dogovoru sa klijentom.

Ovisno o lokaciji testiranja škola može odobriti popust do 15%
(Važi za veći ugovoreni broj polaznika firme, a preko 50 kandidata)

Priprema za IELTS/TOEFL … etc.

ENGLISH EXAMS FOR JOB & STUDY

IELTS/TOEFL ENGLISH EXAMS FOR JOB & STUDY

Interlingua Language School Sarajevo organizuje Individualni pripremni program za polaganje međunarodno priznatih ispita – provjere znanja općeg, poslovnog i akademskog engleskog jezika što su popularni Cambridge ESOL Exams:

FCE, CAE), IELTSTOEFL te

poslovnog engleskog:

BEC (Preliminary, Vantage, Higher); TOEIC … etc.

Takođe pripremamo polaznike za polaganje međunarodnog ispita iz struke, za pravni engleski kao što su :

TOLESILEC., te

medicinski OET TEST – English Language Test for medical professionals (to work in the UK).


Naši iskusni predavači su uspješno pripremili mnoge polaznike naše škole  iz raznih zemalja ali i iz naše zemlje.  


Cijena

Cijena po času, ovisno o količini i intenzitetu, iznosi između

__KM +PDV. Vidi cijenovnik

CIJENOVNIK STANDARD,  (po času po polazniku x 20č/40č/60č/80č/100č. / po modulu po polazniku – Pogledajte CIJENE na ovom linku)


TOEFL Intensive

The TOEFL® test (Test of English as a Foreign Language™) is the most widely respected English-language test in the world, recognized by more than 7,500 colleges, universities and agenciesin more than 130 countries. Wherever you want to study, the TOEFL test can help you get there.

Minimum level Intermediate. Sadržaj kursa – Pripremni kurs detaljno obrađuje sve dijelove TOEFL iBT testa kroz intenzivnu vježbu i rad na provjerenoj, kvalitetnoj literaturi.


IELTS Intensive

The International English Language Testing System (IELTS) provides an assessment of English language proficiency. It is widely recognized for further and higher education and is preferred by most universities and other educational institutions in the United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada and the United States of America. IELTS is the world’s proven English test. Over 1.4 million candidates take the test each year to start their journeys into international education and employment. IELTS is recognized by more than 6000 institutions in over 135 countries.


Upis na upit. Termini po dogovoru.

Upis traje od 1.do 05. i od 25. do 30. u mjesecu, a početak nastave svakog prvog ponedjeljka na polovini ili početku narednog mjesecu.