Kursevi

Poslovnih sastanci za početnike

Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Vođenje poslovnih sastanaka

Želite uspješno voditi sastanke, planirati vrijeme, dnevni red?

Kako podijeliti uloge?

Sposobnost vođenja sastanaka da on bude efektivan, ugodan i da ne predstavlja gubitak vremena vještina je koju moraju svladati i početnici i iskusni direktori.

Na seminaru će polaznici steći osnovne informacije o važnosti planiranja sastanka (kako planirati dnevni red, planirati vrijeme), o tome kako učinkovito voditi sastanke, o podjeli uloga na sastancima te pogreškama pri vođenju sastanaka.


Namjena

Svima koji upravljaju timovima, vode sastanke i imaju odgovornost usmjeravanja zaposlenika ka postizanju zadanih ciljeva.


Način realizacije

Predavanje, vježbe, radionica


Trajanje

1 dan od  9-16h sa ujključenim pauzama.


Sadržaj seminara „Vođenje sastanaka“ :

 • Tipovi sastanka
 • Pripreme za sastanak – dnevni red
 • Dužnost voditelja sastanka
 • Tehnike vođenje sastanaka
 • Sukobi na sastanku
 • Sastavljanje zapisnika
 • Praćenje provedbe aktivnosti i izvršavanje zadataka koji su na sastanku dogovoreni
 • Kako zadržati pozornost sudionika?
 • Stvaranje ugodne atmosfere
 • Sastanak vs. sastančenje – dobri i loši sastanci

Mjesto

Hotel…………………., adresa, ……………………, kongresna dvorana.


Kotizacija 

Grupe: 195KM za minimum 10 polaznika. do maksimum 20 kandidata.

 


 

Kako voditi sastanke na engleskom jeziku?

Edukacioni Centar Interlingua organizuje seminar Vođenje sastanaka na engleskom jeziku na kojem pripremamo klijente za uspješno učešće na sastancima, prezentiranje usluga i proizvoda, projekata, i sl. stranim kompanijama, institucijama itd. Ovaj seminar komunikacijskih vještina omogućava Vam da budete uspješniji u Vašem poslu i unaprijedite Vaše poslovanje tj saradnju sa ino partnerima.

Seminari su namijenjeni: PR, rukovodiocima prodaje i marketinga, rukovodiocima ljudskih potencijala, poduzetncima, menadžerima privatnih kompanija i sl. studentima, poslovnim sekretaricama i svima ostalima koji žele unaprijediti svoje poslovne vještine.

Nakon završenog treninga poslovnih komunikacijskih vještina bit ćete u mogućnosti na engleskom jeziku predstaviti Vaše ideje i misli na najbolji mogući način, pregovarati i uspješno sarađivati sa poslovnim partnerima na engleskom jeziku.

Trajanje ovog seminara je 3 dana, svaki dan po 4 časa, ukupno 12 časova (1 čas = 45 min.), ili max 1 sedmica (zavisno od potreba naših klijenata).


Cijena

Grupe: 100KM za minimum 6 polaznika. Minimum 5 do Maksimum 8 kandidata.

Individualno: 35KM+PDV/ČAS OD 45′

 


Prijave na upit

O predavaću

 • Dino