Kursevi

Slovenski jezik, A1-B1, Pripremni-Prijelazni

Kategorija
STRANI JEZICI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

SLOVENAČKI A1-B1 

za odrasle i mlade

Isključivo i samo online opcija nastave

Kursevi slovenačkog jezika za turizam, vizu, posao ili studij. Priprema za slovenske jezičke diplome i ispite.  Učite slovenački od nule do iskusnog znalca ruskog! Učite slovenački jezik uz izvornog i iskusnog učitelja slovenačkog jezika

Slovenščina povezuje svet!

Znanje slovenačkog jezika otvara mnoga vrata! 

Želite studirati ili raditi u zemlji slovenačkog govornog područja, položiti ispit  za slovensku diplomu, mi smo prava prilika za vas. U našoj školi prepoznaćete kvalitet, ljubazno osoblje te rad u manjim grupama 4-6 polaznika. Nastava je online(max 6 pol.) ili u učionici (max 4 pol.). Sa na ma učite brže, efikasnije i učinkovitije!

PRIJAVE i UPITI, ISKLJUČIVO PUTEM EMAILA – POŠALJITE ODMAH EMAIL: info@interlingua.edu.ba

od 11-16h.


Kurs slovenačkog  jezika sa izvornim govornikom, profesorom.

Kurs slovenačkog jezika u EC Interlingua namijenjen je polaznicima koji žele da raditi ili studirati u Sloveniji na kraći ili duži period ili za sticanje radne vize. da rade u slovenačkim firmama ili planiraju da studiraju, žive i rade na slovenskom govornom području, itd. Kurs slovenačkog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs slovenačkog jezika može biti grupni ili (polu) individualni ili polu intenzivni i ubrzani.


Šta je VAŽNO pri odabiru škole stranih jezika

Kodeksi In_škole


INSTANT INFO –  ONLINE NASTAVA

Poštovani/a, Klijenti-ce,

​Sve kurseve stranih jezika, organizujemo online uživo putem Skype-a, kao individualni ili polu-individualni program, odn. mini grupni program, standardne dinamike 2-3x sedmično po 2-3časa dnevno, (ekstenzivni kurs, 1x sedmično, +15% na cijenu), a u terminima po dogovoru, u radno vrijeme ili nakon istog. ​Polaznici se prijavljuju kao pojedinci (polu)individualno ili grupno. NOTE: CENTAR ORGANIZUJE NASTAVU SAMO ZA POJEDINCE ILI VEĆ FORMIRANE MINI GRUPE ZA KOMPANIJE ILI GRAĐANSTVO.

Nudimo ih po cijeni 45-minutnog časa i to za: Individualni program (One to one), a za min. 40 časova u paketu. (1 modul). ​Cijena se može podijeliti sa: ​2 osobe kao polu individualni program ukoliko imate drugu osobu, te na 3-4 osobe kao mini grupni program. Min. 40 časova u paketu.

CIJENE SU NA UPIT PUTEM EMAILA

INDIVIDUALNI PROGRAM

Nivoi – Moduli za individualni program

 • A1=    min 40×45′
 • A2=    min 60×45′
 • B1.1= min 40×45′
 • B1.2= min 40×45′
 • B2.1= min 40×45′
 • B2.2= min 40×45′
 • B2.3= min 40×45′

Dinamika

DINAMIKA PO ŽELJI, MIN 2X PO 90′ ILI INTENZIVNIJE 3-4X PO 90′. START PO DOGOVORU


GRUPE

Start nakon što se skupi minimalni broj polaznika.

Nivoi – Moduli za GRUPNI program, Min 4 polaznika, Max 6

 • A1.1= min 40×45′
 • A1.2=min 40×45′
 • A2.1=min 40×45′
 • A2.2=min 40×45′
 • B1.1= min 40×45′
 • B1.2= min 40×45′
 • B2.1= min 40×45′
 • B2.2= min 40×45′
 • B2.3= min 40×45
 • B2.4=min 40×45′

DINAMIKA MIN 2X PO 90′ ILI INTENZIVNIJE 3-4X PO 90′

(2x sedmično po 2-3časa dnevno, 3x sedmično po 2-3 časa dnevno i sl. )

1 modul 40 časova

NOTE: ​Certifikat o pohađanju kursa izdajemo nakon svakih 40 časova.(1modul).  ​


PROCEDURA UPISA

Ukoliko ste zainteresirani pošaljete Vaše podatke koje mi popunjavamo u aplikaciju, te istu šaljemo Vama na potpis, zajedno sa predračunom. Nakon izvršene uplate počinjemo sa nastavom. ​Start po želji i sukladno mogucnostima.Podaci, koje šaljete na Email, za aplikaciju su slijedeći:

​Ime i prezime:
Adresa:
Zanimanje:
ID broj-JMBG:
Kontakt telefon:
Email:
Skype:
Termini:
(svi raspoloživi od ponedjeljka-petka)

Ulazno testiranje: Za početni se ne radi ulazni test već samo ako imate neko predznanje


Učite preko 70 stranih jezika sa nama, iz kuće stana ili “ofisa”

Learn more then 70 languages with us from the comfort of your home!

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!


 


Kurs slovenačkog kreiran je za one koji:

 • žele studirati u Sloveniji
 • žele da rade u turizmu
 • žele da poslovno surađuju sa slovenskim kompanijama
 • trebaju položiti ispit za dobivanje slovenskog državljanstva
 • planiraju pristupiti ispitu slovenakog kao stranog jezika
 • jednostavno žele naučiti još jedan jezik

Slovenački jezik je zvanični jezik u Republici Sloveniji. Pripada slovenskoj grupi naroda i veoma je srodan našem jeziku. Ono što nama predstavlja olakšanje u razumevanju ali isto tako i može da nas zbuni i oteža nam učenje slovenačkog jezika jeste jako velika sličnost naša dva jezika


CILJEVI / UČENJA:

 •  Postati kompetentni na odgovarajućem nivou jezika
 •  Savladati odgovarajući nivo slovenačkog jezika
 •  Saznati gramatiku i vokabular slovenačkogjezika
 •  Naučiti komunicirati na slovenačkog jeziku
 •  Naučiti izgovorati slovenački jezik, razumjeti tekst, pisati, slušati i sl.

 

 


PROGRAMI

 • Individualni – 1 osoba
 • Polu-individualni, 2-3 osobe (parovi i porodica)
 • Mini grupe –  4-6 polaznika (u učionici prefiramo max 4 polaznika zbog pandemije, online max 6 pol.)

 

ONLINE ILI UČIONICA!!

 


DINAMIKA

 • Ekstenzivna: 1x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Polu-intenzivna: 2-3x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Intenzivna: 4-5x sedmično po 1.5-2h dnevno

 

Možete pohađati: 5, 10, 15, 20 i 30 časova sedmično.

 


NIVOI

Naša Škola stranih jezika organizuje kurseve slovenačkog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR – a (The Common European Framework of Reference for Languages). To znači da postoji ukupno 6 nivoa poznavanja sčovenačkog, A1, A2, B1, B2, C1, i C2 nivo. Svaki nivo sadrži po 2 podnivoa tj od 4-6 modula. Primjeri:

 

, ………… itd.

 

Common European Framework of Reference for Languages – Wikipedia


ODRASLI 18+


Broj modula


Starter A1.1 / Intro

Slovenački A1 sadrži, ukupno 1 pod nivo/modul od po 40 časova, A1.1, sve ukupno 40 časova, (aproksimativno) 20 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A1.

1. Slovenski   1   A1.1,     1M x 40 časova=40 časova

TOTAL 40 časova

Slovenščina Express je udžbenik za početno učenje slovenskog jezika. Namijenjen je odraslima koji žele učiti ili obnoviti osnovne vokabularne i komunikacijske obrasce za osnovnu svakodnevnu komunikaciju na slovenskom jeziku. Udžbenik je pogodan za kratke tečajeve na slovenskom jeziku (do 40 sati), a zbog grafičkog i audio materijala može ga koristiti i pojedinac koji poznaje osnove slovenskog jezika i želi osvježiti svoje znanje. …

PRELISTAJ SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 


Standardni grupni program, A1

Slovenački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i  A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, (aproksimativno) 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, A1.1, 1M x 40 časova=40 časova
2. Slovenski  2, A1.2, 1M x 40 časova=40 časova

TOTAL 80 časova (semi/individualni program cca 40-60 časova.)

Syllabus – Slovenački A1

Udžbenik A, B, C… Idemo namijenjeni odraslim početnicima koji žele učiti slovenski jezik za osnovnu dnevnu komunikaciju na kratkim tečajevima s učiteljem. Predviđena razina jezičnog znanja koja će se postići pri čitanju udžbenika usporediva je s razinom A1 zajedničkog europskog jezika…

Certifikat o pohađanju kursa

 

 

 

 


Standardni grupni program, A2

Slovenački A2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A2.1. i  A2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A2. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, A2.1, 1M x 40 časova=40 časova
2. Slovenski  2,  A2.2, 1M x 40 časova=40 časova

TOTAL 80 časova (semi individualni program cca 60 časova.)

PRELISTAJ SADRŽAJ

Udžbenik za učenje slovenskog kao drugog i stranog jezika s CD-om Idemo namijenjen je stranim govornicima slovenskog jezika na nižoj kontinuiranoj razini koji žele učiti slovenski uglavnom za svakodnevnu komunikaciju u Sloveniji. Razina jezičnih vještina koje treba postići pri čitanju udžbenika usporediva je s razinom A2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.

Certifikat o pohađanju kursa

 

 

 

 


Standardni grupni programB1

Slovenački B1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 tj 60 časova časova, B1.1. i  B1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 100 časova, 40-50 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2-3 mjeseca jedan pod nivo, a 4-6 mjeseca čitav nivo B1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, B1.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski   2,  B1.2, 3M x 20 časova=60 časova

TOTAL B1 100 časova

PRELISTAJ SADRŽAJ

Udžbenik s CD Next u slovenskom namijenjen je učenju slovenskog kao drugog i stranog jezika u naprednoj fazi. Pogodan je za strane slovenske govornike koji su već naučili slovenski jezik i čija je ulazna razina usporediva s razinom A2 Zajedničkog europskog jezičnog okvira. Isti bi korisnike trebao dovesti do razine B1.

Certifikat o pohađanju kursa

 

 

 


Standardni grupni programB2

Slovenački B2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 tj 60 časova časova, B2.1. i  B2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 100 časova, 40-50 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2-3 mjeseca jedan pod nivo, a 4-6 mjeseca čitav nivo B1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, B2.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski   2,  B2.2, 3M x 20 časova=60 časova

TOTAL B2 100 časova

PRELISTAJ SADRŽAJ

Certifikat o pohađanju kursa

 

 

 

 

 


Standardni grupni programB2+/C1.1

Slovenački B2+/C1.1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 tj 60 časova časova, B2+. i  C1.1., a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 100 časova, 40-50 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2-3 mjeseca jedan pod nivo, a 4-6 mjeseca čitav nivo B1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, B2+, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski   2,  C1.1, 3M x 20 časova=60 časova

TOTAL B2+/C1.1 100 časova

PRELISTAJ SADRŽAJ

Certifikat o pohađanju kursa

 

 

 

 

 


MLADI 12-18


Broj modula


Program za mlade, A1

Slovenački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i  A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1,  A1.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski  2, A1.2, 2M x 20 časova=40 časova

TOTAL 80 časova (individualni program cca 60 časova.)

Vrijeme za slovenščinu 1 namijenjeno je adolescentima u dobi od 12 do 18 godina koji su početnici u učenju slovenskog jezika. Posebno je pogodan za učenike i studente koji se prvi put sastaju sa slovenskim jezikom na redovnom školovanju u slovenskim ili dvojezičnim školama u Sloveniji i inozemstvu.

PRELISTAJ SADRŽAJ A1 (Certifikat o pohađanju kursa)

 

 

 

 

 


Program za mlade,  A2

Slovenački A2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A2.1. i  A2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A2. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   3 , A2.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski  4, A2.2,  2M x 20 časova=40 časova

TOTAL 80 časova (individualni program cca 60 časova.)

Vrijeme za slovenščinu 2 namijenjeno je adolescentima u dobi od 12 do 18 godina koji su početnici u učenju engleskog jezika. Posebno je pogodan za učenike i studente koji se prvi put sastaju sa slovenskim jezikom na redovnom školovanju u slovenskim ili dvojezičnim školama u Sloveniji i inozemstvu. Isti dovodi korisnike na A2 razinu.

PRELISTAJ SADRŽAJ A2(Certifikat o pohađanju kursa)

 

 

 

 

 


Ispiti iz slovenskog znanja

Temelje se na četverostupanjskom obrazovnom programu slovenski kao drugi i strani jezik. Sve četiri razine uzimaju u obzir govornika i njegov stupanj autonomije u komunikaciji na slovenskom jeziku i usporedive su s dokumentom Zajedničkog europskog jezičnog okvira:

Engleski kao drugi i strani jezik Zajednički europski jezični okvir
Razina unosa A1 osnovni korisnik: ulazna razina
Osnovna razina A2 Osnovni Korisnik: Srednja razina
B1 neovisan korisnik: razina komunikacijskog praga
Viša razina B2 samostalni korisnik: viša razina
Razina izvrsnosti C1 učinkovit korisnik: razina performansi
C2 učinkovit korisnik: razina majstorstva

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija


INTERLINGUA CERTIFIKATI Saglasnost Federalnog ministarstva obrazovanja

Certifikati, uvjerenja ili potvrde o uspješno završenom programu tj završene svake knjige, se izdaju nakon ispita, pismene i usmene provjere znanja, i to za nivoe:

 

Naziv nivoa EU Certifikat Broj časova potrebnih za ispit sa uključenom pripremnom nastavom

okvirna tabela

 

Pripremni

A1

In Certifi.

A1.1/A1.2

nakon odslušanih  80-100 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Osnovni

A2

In Certifi. A2.1/A2.2 nakon odslušanih  160-200 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Prijelazni

B1

In Certifi.

B1.1/B1.2

nakon odslušanih  240-320 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Samostalni

B2

In Certifi. B2.1.1/B2.1.2

B2.2.1/B2.2.2

nakon odslušanih  min 560 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Napredni

C1

In Certifi.

C1.1.1/C1.1.2

C1.2.1/C1.2.2

nakon odslušanih  min 800  časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Vrsni

C2

In Certifi.

C2.1.1/C2.1.2

C2.2.1/C2.2.2

nakon odslušanih min  1020 časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 4

*Note: Nakon završenih In A1, A2, B1, B2, C1, C2 nivoa, a nakon finalne provjere znanja svih vještina, te uspješno položenih testova u našem centru polaznici će dobiti odgovarajuće certifikate o uspjehu, o znanju datog nivoa. Odlukom Fedralnog minstarstva obrazovanja Interlingua je dobila Saglasnost na programe A1-C2, Br.03-38-8-301/03, te takođe i pozitivno Mišljenje istoimene institucije. Nakon ostalih kurseva Interlingua izdaje Certifikat o pohađanju, a nakon svakog modula Izvještaj o progresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Certifikat pokazuje trenutno stvarno znanje polaznika koje vrijedi max do 1 godine dana uz uslov frekventnog korištenja datog stranog jezika u svakodnevnoj poslovnoj ili životnoj situaciji tj. komunikaciji. Duplikate ne izdajemo!

 


Opći podaci

Grupe od minimum 4 (učionica) do max 6 polaznika (online), te isključivo u radne dane.

Termini: Prije i poslije podnevni, po dogovoru.

Uslov: A1 Nema; za A2-A1, za B1-A2, za B2-B1, …. itd.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica. TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori njemačkog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

Literatura nije uključena u cijenu

LITERATURA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIJENA NA UPIT!

UPIT VEZANO ZA CIJENU SLATI ISKLJUČIVO PUTEM EMAILA: info@interlingua.edu.ba Cc info@interlingua.ba.

Ukoliko ste zainteresirani molimo da obavezno popunite upitnik sa linka ispod, kako bismo Vam poslali odgovarajuću ponudu. Ako troškove snosi firma popunjavate sve stavke, ako ne onda samo onu gdje piše „Za pojedince“

NOTE: Cijena jednog časa od 45′ ovisi o slijedećim stavkana: državi, regiji i sl., programu, dinamici(ekstenzivni, polu ili intenzivni),,terminima, iskustvu, obrazovanju i tipu predavača (strani/domaći, diplomirani, BA, MA, apsolvent i sl.), paketu i načinu plaćanja, (paket:1-4). (Ekstenzivni i stručni programi +20% na cijenu i sl.). Stručni kursevi i ekstenzivni kursevi +15-20% na cijenu časa

Upitnik Bos

If you are interested, please fill out the attached questionnaire, the link below, so that we can send you a suitable offer. If the costs are covered by the company, fill out all items; if not, then only the one that says “For individuals.”

Inquiry Eng

Nakon popunjenog UPITNIKA šaljemo ponudu.

ili putem vibera , whatsapp 061 466 983

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 40č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 40č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 40č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 295KM+PDV

Reizdavanje izgubljenog certifikata, o pohađanju kursa ne starije od 12 mjeseci, za građanstvo i sl. 265,5KM+PDV, (račun, kopija certifikata, molba). Svi dr.slučajevi preko 12 mjeseci, 295KM+PDV

Opcija uvida u rezultate provjere nivoa znanja se posebno i to u iznosu od 195KM.

Language Category Ranking: IV


NOTE: Nakon završenog nivoa, modula i sl izdaje se: Certifikat o pohađanju kursa. Ukoliko trebate dokaz o poznavanju slovenskog u svrhu izdavanja bilo kojeg oblika vize to činite jedino u njihovom ovlaštenom univerzitetskom centru. Mi vršimo pripremu za bilo koji od ispita.


Popusti:

 • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 5% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h! Upisni ured prima stranke navedenog radnog vremena, isključivo uz prethodnu rezervaciju termina.

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

 


Procedura upisa

 1. Pošaljite podatke za aplikaciju,
 2. Popunjenu aplikaciju šaljemo klijentu na potpis, te istu potpisanu klijent šalje na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
 3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovoreni iznos na ŽR škole
 4. Početak nastave po dogovoru. Dinamika i termini po želji tj usklađeni sa većinom polaznika

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

O predavaću

 • Dino