Kursevi

Projektovanje – Auto CAD 2D/3D

Kategorija
IT OBUKE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Projektovanje – Auto CAD 2D/3D 

ONLINE

Početak nastave: Na upit!

AutoCAD 2D/ AutoCAD 3D je vrhunski program za vođenje tehničke dokumentacije i tehničko projektovanje u dvije dimenzije. Namijenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka. Prva verzija AutoCAD-a se pojavila još 1982.godine. Danas je to najrasprostranjeniji i najpoznatiji i najbolji program za izradu 2D crteža . Iako je Auto CAD od nastanka najbolji CAD program bez iole ozbiljne konkurencije, to Autodesk ne sprječava da svake godine izbaci još napredniju i savršeniju verziju AutoCAD-a. Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows. Poželjno je i obrazovanje u nekoj od tehničkih disciplina (mašinski, građevinski, arhitektonski, pejzažni tehničari i inženjeri) ili poznavanje osnova nacrtne geometrije.


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu – Ukupno 2 ili 3 modula, 2 ili 3 sedmice (10h po modulu)

ZA GRUPE: 1 MODUL= 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h = Ukupno 10h po 60′. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

Individualno: 1 MODUL= 4 dolaska/dana  =4x po 2h sedmično = Ukupno   8h po 60′

Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran Auto CAD.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi: Cijena 195KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 4-6 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

2. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h
3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad


Napomena:
• 10% popusta za bivše polaznike
• cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Ispit – Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 235KM.


OPCIJE

OKVIRNI SADRŽAJ AutoCAD 2D_3D


UPIS U TOKU!

OKVIRNI SADRŽAJ 2D i 3D


OKVIRNI SADRŽAJ KURSA za AutoCAD 2D


OKVIRNI SADRŽAJ KURSA za AutoCAD 3D

O predavaću

  • Dino