Kursevi

Poslovna informatika – MS Word

Kategorija
IT OBUKE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Poslovna informatika – MS Word

ONLINE

Početak nastave: Na upit!

Microsoft Word je program za obradu riječi, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. MS Word služi za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujući primjenu različitih stilova oblikovanja. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona… Jednostavan je za korištenje, te početnici lako mogu svladati njegove osnovne funkcije, no njegovu punu funkcionalnost mogu iskoristiti samo dobri poznavatelji. Česta mu je primjena u uredima. Osnovni format koji Microsoft Word rabi za spremanje svojih dokumenata je Wordov dokument (DOC) a datotekama dodaje ekstenziju .doc Microsoft Word može dokumente spremati i u HTML formatu, kao Wordov predložak (DOT), u Rich Text formatu (RTF), najnoviji docx ili kao obični tekst (TXT). Sastoji se od teoretske nastave i vježbi. Kurs je namijenjen svim uzrastima.


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu – Ukupno 1 sedmica (10h po modulu)

ZA GRUPE:     1 MODUL= 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h = Ukupno 10h po 60′. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

Individualno: 1 MODUL= 4 dolaska/dana  =4x po 90′ sedmično = Ukupno   8-10č po 45′

Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran MS Office.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi: Cijena 135KM+PDV/Modul/Polaznik, za cca 10h

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

2. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8-10č
3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad


Napomena:
• 10% popusta za bivše polaznike
• cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Ispit – Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 195KM+PDV.


OKVIRNI SADRŽAJ KURSA MS Word


UPIS U TOKU!


 

O predavaću

  • Dino