Kursevi

Poslovna informatika – MS Excel

Kategorija
IT OBUKE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Poslovna informatika – MS Excel

ONLINE

Početak nastave: Na upit!

Microsoft Excel je za program za tablično računanje, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. Microsoft Excel uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone.Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona. Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl. MS excel se sastoji od redaka i stupaca. Sjecište redaka i stupaca nazivaju se ćelije. Osnovni format koji Microsoft Excel rabi za spremanje svojih dokumenata je Excelova radna knjiga (XLS) a datotekama dodaje ekstenziju .xls, te Excelova proračunska tablica (XML). Može spremiti i kao Excelov predložak (XLT) i u mnogim drugim formatima.


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu – Ukupno 1 sedmica (10h po modulu)

ZA GRUPE:     1 MODUL= 4-5 dolazaka/dana=4-5x sedmično po 2h = Ukupno 10-12h po 60′. Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu, osnovni nivo.

Individualno: 1 MODUL= 4-5 dolaska/dana  =4-5x po 90′ sedmično = Ukupno   10-12 po 45′

Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 2-3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 3-4 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


NIVOI

TAILOR MADE

Početni, srednji, napredni

POČETNI MODUL – OKVIRNI PLANOVI SU PODLOŽNI IZMJENAMA 

Module 1: Excel Essentials & Intro to Formulas and Functions 

 • Introduction to The Excel Interface
 • Tell Me
 • Zooming In And Out Of A Worksheet
 • Navigating And Selecting Cells
 • Keyboard Shortcuts
 • Entering And Editing Data
 • Smart Lookup
 • Deleting/Replacing Cell Data
 • Performing Simple Calculations
 • Saving The Workbook File
 • Checking Compatibility With Older Versions Of Excel
 • Overview Of The Formulas Ribbon
 • Building Basic Formulas
 • Using Simple Functions
 • Copying Formulas/Functions With The Autofill Command
 • Using Relative And Absolute Cell References In Calculations

Module 2: Formatting, Spreadsheet Design, Page Setup & Printing

 • Inserting Rows & Columns
 • Moving, Copying And Pasting Data
 • Using Autofill To Complete A Series Of Values
 • Introduction To Worksheet Themes
 • Formatting Worksheet Data/Using Cell Styles
 • Using Excel Templates/Creating Custom Templates
 • Managing Worksheets: Inserting, Deleting, Renaming, Move/Copy
 • Grouping Worksheets
 • Freezing Or Splitting Panes
 • Grouping And Hiding Rows/Columns
 • Creating Custom Views
 • Spell Checking Your Worksheets
 • Setting Print Options Through Page Setup
 • Using The Page Layout View
 • Using The Full Screen View
 • Printing Your Worksheet

SREDNJI – OKVIRNI PLANOVI SU PODLOŽNI IZMJENAMA 

Module 3: List/Table Essentials & Charting

 • Overview Of List Design
 • Formatting Lists As Tables
 • Using The Flash Fill Option
 • Single And Multi-Level Sorting
 • Removing Duplicates From A List Or Table
 • Filtering Records In A List Or Table
 • Search By Filter
 • Inserting Automatic Subtotals In A List
 • Using The Quick Analysis Tools
 • Inserting Data Charts
 • Recommended Charts
 • Formatting And Editing Chart Elements
 • Adding/Removing Data From A Chart
 • Creating Custom Chart Templates
 • Printing Charts
 • Changing Table And Chart Formatting Through Themes
 • Inserting Sparkline

  Module 4:  Pivot Tables, Protecting & Linking Data

 • Creating Pivot Tables From Lists Or Tables
 • 2016 Pivot Table Enhancements
 • Filtering Pivot Tables
 • Multi-Select Slicers & Timeline Slicers
 • Working With Pivot Charts
 • Data Validation Rules
 • Applying Built In Conditional Formatting
 • Creating Custom Conditional Formats
 • Comments
 • Linking Data
 • Cell, Sheet, And File Protection

NAPREDNI – OKVIRNI PLANOVI SU PODLOŽNI IZMJENAMA 

Module 5: Advanced Functions

 • Creating And Applying Names In A Worksheet
 • Using The IF Function
 • Introduction To Nesting Functions
 • The ROUND function
 • Using the Formula Auditing Tools
 • VLOOKUP Functions
 • Summary Based Functions: SUMIF(S), COUNTIF(S), AVERAGEIF(S)
 • Using the IFERROR Function
 • Text Functions: Left, Right & Mid
 • Concatenate, Text-To-Columns
 • Other Useful Functions

 Module 6: Using the “What If” Analysis Tools & Recording Macros

 • Using the Consolidate Data commands
 • Using the Goal Seek and Solver tools
 • Creating Data Tables
 • Using the Scenario Manager
 • Adding the Developer Tab to the Ribbon
 • Recording and Running Macros
 • Introductions to Editing Macros with the Visual Basic Editor
 • Creating Buttons to Run Macros
 • Customizing the Ribbon

Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran MS Office.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi: Cijena 135KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10-12h

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

2. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 10-12č(45′)
3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

NOTE: Cijena jednog časa od 45′ ovisi o slijedećim stavkana: državi, regiji i sl., programu, dinamici(ekstenzivni, polu ili intenzivni),,terminima, iskustvu, obrazovanju i tipu predavača(native-strani/domaći, diplomirani, BA, MA, apsolvent i sl.), paketu i načinu plaćanja, (paket:1-4). (Ekstenzivni i stručni programi +20% na cijenu i sl.)


Napomena:
• 10% popusta za bivše polaznike
• cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Ispit – Provjera znanja sa certifikatom Paket Win+Word+Excel.

Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 295KM+PDV.


OKVIRNI SADRŽAJ KURSA MS Excel


UPIS U TOKU!


 

O predavaću

 • Dino