Kursevi

Poljski jezik, A1-B1, Pripremni-Prijelazni

Kategorija
STRANI JEZICI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

POLJSKI JEZIK A1-B1

Isključivo i samo online opcija nastave

Kursevi poljskog za vizu, posao ili studij. Priprema za  jezičke diplome i ispite.  Učite poljski od nule do iskusnog znalca poljskog jezika! Učite poljski jezik uz izvornog i iskusnog učitelja poljskog jezika

Znanje poljskog jezika otvara mnoga vrata! 

Želite studirati ili raditi u zemljam poljskog govornog područja, položiti ispit  za poljsku diplomu, mi smo prava prilika za vas. U našoj školi prepoznaćete kvalitet, ljubazno osoblje te rad u manjim grupama 4-6 polaznika. Nastava je online(max 6 pol.) ili u učionici (max 4 pol.). Sa na ma učite brže, efikasnije i učinkovitije!

PRIJAVE i UPITI, ISKLJUČIVO PUTEM EMAILA – POŠALJITE ODMAH EMAIL: info@interlingua.edu.ba

od 11-16h.


Namijenjen je: Kurs poljskog jezika mogu da pohađaju svi oni koji žele da se upoznaju sa njim, kako bi pružili sebi priliku da nauče još jedan jezik, napreduju u poslu ili, pak imaju potrebu da steknu međunarodno priznat certifikat o poznavanju poljskog jezika, jer žele da studiraju na univerzitetima ili pronađu posao u brojnim kompanijama širom Poljske.


Šta je VAŽNO pri odabiru škole stranih jezika

Kodeksi In_škole


INSTANT INFO –  ONLINE NASTAVA

Poštovani/a, Klijenti-ce,

​Sve kurseve stranih jezika, organizujemo online uživo putem Skype-a, kao individualni ili polu-individualni program, odn. mini grupni program, standardne dinamike 2-3x sedmično po 2-3časa dnevno, (ekstenzivni kurs, 1x sedmično, +15% na cijenu), a u terminima po dogovoru, u radno vrijeme ili nakon istog. ​Polaznici se prijavljuju kao pojedinci (polu)individualno ili grupno. NOTE: CENTAR ORGANIZUJE NASTAVU SAMO ZA POJEDINCE ILI VEĆ FORMIRANE MINI GRUPE ZA KOMPANIJE ILI GRAĐANSTVO.

Nudimo ih po cijeni 45-minutnog časa i to za: Individualni program (One to one), a za min. 40 časova u paketu. (1 modul). ​Cijena se može podijeliti sa: ​2 osobe kao polu individualni program ukoliko imate drugu osobu, te na 3-4 osobe kao mini grupni program. Min. 40 časova u paketu.

CIJENE SU NA UPIT PUTEM EMAILA

INDIVIDUALNI PROGRAM

Nivoi – Moduli za individualni program

 • A1=    min 40×45′
 • A2=    min 60×45′
 • B1.1= min 40×45′
 • B1.2= min 40×45′
 • B2.1= min 40×45′
 • B2.2= min 40×45′
 • B2.3= min 40×45′

Dinamika

DINAMIKA PO ŽELJI, MIN 2X PO 90′ ILI INTENZIVNIJE 3-4X PO 90′. START PO DOGOVORU


GRUPE

Start nakon što se skupi minimalni broj polaznika.

Nivoi – Moduli za GRUPNI program, Min 4 polaznika, Max 6

 • A1.1= min 40×45′
 • A1.2=min 40×45′
 • A2.1=min 40×45′
 • A2.2=min 40×45′
 • B1.1= min 40×45′
 • B1.2= min 40×45′
 • B2.1= min 40×45′
 • B2.2= min 40×45′
 • B2.3= min 40×45
 • B2.4=min 40×45′

DINAMIKA MIN 2X PO 90′ ILI INTENZIVNIJE 3-4X PO 90′

(2x sedmično po 2-3časa dnevno, 3x sedmično po 2-3 časa dnevno i sl. )

1 modul 40 časova

NOTE: ​Certifikat o pohađanju kursa izdajemo nakon svakih 40 časova.(1modul).  ​


PROCEDURA UPISA

Ukoliko ste zainteresirani pošaljete Vaše podatke koje mi popunjavamo u aplikaciju, te istu šaljemo Vama na potpis, zajedno sa predračunom. Nakon izvršene uplate počinjemo sa nastavom. ​Start po želji i sukladno mogucnostima.Podaci, koje šaljete na Email, za aplikaciju su slijedeći:

​Ime i prezime:
Adresa:
Zanimanje:
ID broj-JMBG:
Kontakt telefon:
Email:
Skype:
Termini:
(svi raspoloživi od ponedjeljka-petka)

Ulazno testiranje: Za početni se ne radi ulazni test već samo ako imate neko predznanje


Učite preko 70 stranih jezika sa nama, iz kuće stana ili “ofisa”

Learn more then 70 languages with us from the comfort of your home!

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!Poljski jezik pripada porodici indoevropskih jezika i podgrupi zapadnoslovenskih jezika. Ovim jezikom govori 50 miliona ljudi, pretežno na teritoriji Poljske, ali isto tako i na teritorijama Nemačke, Litvanjie, Ukrajne, Bjelorusije, kao i dijaspora širom SAD i Canade, i sl. U Poljskoj se koristi latinično pismo, a abeceda sadži 32 slova, ali takođe koriste i 7 dvoslova. U poljskom jeziku se koristi 7 padeža kao i kod nas, sama gramatika nije puno komplikovana za učenje. Na poljski jezik veliki uticaj su imali njemački, češki, latinski, francuski. U Poljskoj se može naići na 4 osnovna dijalekta slonski, velikopoljski, malopoljski, mazoivecki dijalekt.

 


 

CILJEVI / UČENJA:

 • Postati kompetentni na odgovarajućem nivou stranog jezika
 •  Savladati odgovarajući nivo stranog jezika
 •  Saznati gramatiku i vokabular stranog jezika
 •  Naučiti komunicirati na stranom jeziku
 •  Naučiti izgovorati strani jezik, razumjeti tekst, pisati, slušati i sl.

 

 


PROGRAMI

 • Individualni – 1 osoba
 • Polu-individualni, 2-3 osobe (parovi i porodica)
 • Mini grupe –  4-6 polaznika (u učionici prefiramo max 4 polaznika zbog pandemije, online max 6 pol.)

 

*ONLINE ILI UČIONICA!!

 


DINAMIKA

 • Ekstenzivna: 1x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Polu-intenzivna: 2-3x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Intenzivna: 4-5x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Super intenzivna: 5x sedmično po 4-6 časova dnevno. Za sve koji u kratkom roku od 4-6 sedmica žele završiti cijeli nivo u ljetnjem periodu smo pripremili ovaj dinamičan ljetni superintenzivni kurs .

 

Možete pohađati: 5, 10, 15, 20 i 30 časova sedmično.


NIVOI

Naša Škola stranih jezika organizuje kurseve poljjskog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR – a (The Common European Framework of Reference for Languages). To znači da postoji ukupno 6 nivoa poznavanja njemačkog jezika, A1, A2, B1, B2, C1, i C2 nivo. Svaki nivo sadrži po 2 podnivoa tj od 4-6 modula. Primjeri:

 

, ………… itd.

 

 

Common European Framework of Reference for Languages – Wikipedia


Tabela i opis nivoa: CEFR – Zajednički nivoi kompetencija


BROJ MODULA


POLSKI KROK PO KROKU – A1-A2.1,

Pripremni-Osnovni

A1-A2.1 –  Polski krok po kroku 1,  A1 -A2.1 (3 Podnivoa, 6 Modula)     

Ovaj program, poljski A1-A2.1 sadrži, ukupno 3 pod nivoa/modula od po 40 časova, Polski krok po kroku 1, A1-A2.1, ukupno 120 časova, (aproksimativno) 60 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Pripremni nivo poljskog jezika A1-A2

 • 1. Level –  A1.1 ……..  1 x 40 časova=40 časova
  2. Level – A1.2, …….  1 x 40 časova=40 časova
 • 3. Level – A2.1.1, …..  1 x 40 časova=40 časova

Total: 120 časova 

SADRŽAJ KURSA  A1-A2.1

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

SADRŽAJ A1_sadržaj a1_pkpk1_tresc

 

 

 

 


 

***BROJ ČASOVA OVISI O PROGRESU POLAZNIKA

 


POLSKI KROK PO KROKU – A2.1-B1.1,

Osnovni-Prijelazni

A2.1.2-B1.1 –  Polski krok po kroku 1,  A2.1.2 -B1.1 (3 Podnivoa, 6 Modula)     

 

Ovaj program, poljski A2.1.2 sadrži, ukupno 3 pod nivoa od po 40 časova, Polski krok po kroku 2, A2.1.2-B.1.1, ukupno 120 časova, (aproksimativno) 60 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Pripremni nivo poljskog jezika A2.1.2-B1.1

 • 1. Level –  A2.1.2 ……  1 x 40 časova=40 časova
  2. Level – A2.2,    …..  1 x 40 časova=40 časova
 • 3. Level – B1.1,     ……  1 x 40 časova=40 časova

Total: 120 časova 

SADRŽAJ KURSA  A2.1.2-B1.1

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

SADRŽAJ A2_sadržaj a2_pkpk2_tresc

 

 

 


 

***BROJ ČASOVA OVISI O PROGRESU POLAZNIKA

 


 

INTERLINGUA CERTIFIKATI Saglasnost Federalnog ministarstva obrazovanja

Certifikati, uvjerenja ili potvrde o uspješno završenom programu tj završene svake knjige, se izdaju nakon ispita, pismene i usmene provjere znanja, i to za nivoe:

 

Naziv nivoa EU Certifikat Broj časova potrebnih za ispit sa uključenom pripremnom nastavom

okvirna tabela

 

Pripremni

A1

In Certifi.

A1.1/A1.2

nakon odslušanih  80-100 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Osnovni

A2

In Certifi. A2.1/A2.2 nakon odslušanih  160-200 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Prijelazni

B1

In Certifi.

B1.1/B1.2

nakon odslušanih  240-320 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Samostalni

B2

In Certifi. B2.1.1/B2.1.2

B2.2.1/B2.2.2

nakon odslušanih  min 560 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Napredni

C1

In Certifi.

C1.1.1/C1.1.2

C1.2.1/C1.2.2

nakon odslušanih  min 800  časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Vrsni

C2

In Certifi.

C2.1.1/C2.1.2

C2.2.1/C2.2.2

nakon odslušanih min  1020 časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 4

*Note: Nakon završenih In A1, A2, B1, B2, C1, C2 nivoa, a nakon finalne provjere znanja svih vještina, te uspješno položenih testova u našem centru polaznici će dobiti odgovarajuće certifikate o uspjehu, o znanju datog nivoa. Odlukom Fedralnog minstarstva obrazovanja Interlingua je dobila Saglasnost na programe A1-C2, Br.03-38-8-301/03, te takođe i pozitivno Mišljenje istoimene institucije. Nakon ostalih kurseva Interlingua izdaje Certifikat o pohađanju, a nakon svakog modula Izvještaj o progresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Certifikat pokazuje trenutno stvarno znanje polaznika koje vrijedi max do 1 godine dana uz uslov frekventnog korištenja datog stranog jezika u svakodnevnoj poslovnoj ili životnoj situaciji tj. komunikaciji. Duplikate ne izdajemo!


MEĐUNARODNI CERTIFIKATI

Državna komisija za certifikaciju znanja poljskog kao stranog jezika‎

‎Komisija je‎‎ ‎‎tijelo koje osigurava pravilno funkcioniranje sistema ovjere znanja poljskog kao stranog jezika. Njegovi zadaci uključuju, između ostalih: davanje mišljenja o zahtjevima za davanje dozvole za organizaciju ispita; uspostavljanje setova ispitne zadaće; ispitivanje ispravnosti procjene ispitnih radova koje su napravili članovi ispitnih odbora; periodično analiziranje funkcioniranja sistema ovjere znanja poljskog kao stranog jezika i iznošenja preporuka u tom pogledu ministru nauke i visokog obrazovanja.‎


‎Certifikat o znanju poljskog jezika‎

‎Službena potvrda o znanju poljskog kao stranog jezika je Potvrda o znanju poljskog jezika koju je nakon položnog ispita izdala Državna komisija za ovjeru znanja poljskog kao stranog jezika. Certifikati odgovaraju nivoima stručnosti jezika koje je Vijeće Evrope definiralo u Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike: učenje, nastava, procjena‎‎ ‎‎(CEFR) – Zajednički evropski referentni okvir za jezike, i to A1, A2, B1, B2, C1 i C2.‎

‎Certifikati na poljskom mogu se dobiti u dvije dobne skupine: u grupi prilagođenoj potrebama djece i mladih te u grupi prilagođenoj potrebama odraslih.‎

‎Bez obzira na potvrdu znanja poljskog ‎‎jezika, certifikat‎‎ daje i strancu koji ga ima važna prava, npr. omogućava vam da se prijavite za priznanje kao građanin Republike Poljske (certifikat najmanje B1 nivo), ili da na javnom univerzitetu dobijete izuzeće od naknada vezanih za obrazovanje stranaca na studijima sa punim vremenom na poljskom (certifikat najmanje C1 nivo).‎


 

Opći podaci

Grupe od minimum 4 (učionica) do max 6 polaznika (online), te isključivo u radne dane.

Termini: Prije i poslije podnevni, po dogovoru.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica.

TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Uslov: A1 Nema; za A2-A1, za B1-A2, za B2-B1, …. itd.

Predavači: Diplomirani profesori poljskog, ili natives, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

Literatura: Polski krok po kroku, itd.

 

 

 

 

 

 

 


CIJENA NA UPIT!

UPIT VEZANO ZA CIJENU SLATI ISKLJUČIVO PUTEM EMAILA: info@interlingua.edu.ba Cc info@interlingua.ba.

Ukoliko ste zainteresirani molimo da obavezno popunite upitnik sa linka ispod, kako bismo Vam poslali odgovarajuću ponudu. Ako troškove snosi firma popunjavate sve stavke, ako ne onda samo onu gdje piše „Za pojedince“

NOTE: Cijena jednog časa od 45′ ovisi o slijedećim stavkana: državi, regiji i sl., programu, dinamici(ekstenzivni, polu ili intenzivni),,terminima, iskustvu, obrazovanju i tipu predavača (strani/domaći, diplomirani, BA, MA, apsolvent i sl.), paketu i načinu plaćanja, (paket:1-4). (Ekstenzivni i stručni programi +20% na cijenu i sl.). Stručni kursevi i ekstenzivni kursevi +15-20% na cijenu časa

Upitnik Bos

If you are interested, please fill out the attached questionnaire, the link below, so that we can send you a suitable offer. If the costs are covered by the company, fill out all items; if not, then only the one that says “For individuals.”

Inquiry Eng

Nakon popunjenog UPITNIKA šaljemo ponudu.

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 295KM+PDV

Reizdavanje izgubljenog certifikata, o pohađanju kursa ne starije od 12 mjeseci, za građanstvo i sl. 265,5KM+PDV, (račun, kopija certifikata, molba). Svi dr.slučajevi preko 12 mjeseci, 295KM+PDV

Opcija uvida u rezultate provjere nivoa znanja se posebno i to u iznosu od 195KM.

                                                                                                  Language Category Ranking: IV


Popusti:

 • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.

Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h! Upisni ured prima stranke navedenog radnog vremena, isključivo uz prethodnu rezervaciju termina.

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

 


Procedura upisa

 1. Pošaljite podatke za aplikaciju,
 2. Popunjenu aplikaciju šaljemo klijentu na potpis, te istu potpisanu klijent šalje na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
 3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovoreni iznos na ŽR škole
 4. Početak nastave po dogovoru. Dinamika i termini po želji tj usklađeni sa većinom polaznika

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


O predavaću

 • Dino