Kursevi

Njemački jezik A1 Pripremni, 5KM po času/pol

Kategorija
STRANI JEZICI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Njemački jezik A1 Pripremni

Unaprijedite Vaš vokabular za oko 400 riječi! Učite njemački za početnike!
Učite njemački jezik uz izvornog i iskusnog učitelja njemačkog jezika – Učite njemačku gramatiku, vokabular i razgovor! Učite njemački A1 nivo od nule od iskusnog učitelja njemačkog jezika!

Zahtjevi: Budući da je ovo kurs apsolutnog početnika, ne morate znati ni jednu njemačku riječ da biste prisustvovali ovom kursu. Opis: Kurs će početi predstavljanjem njemačke abecede i radimo naš put do učenja njemačke gramatike, rječnika i razgovora. Pored 15 gramatičkih jedinica, ovaj kurs može uključivati i animirane audio i video klipove koji će vam olakšati učenje osnovnih njemačkih razgovora, savladavanje vještina čitanja i slušanja, kao i vokabulara. To je interaktivni kurs s mnogo raznolikih informacija sa vrlo iskusnim i motiviranim predavačima koji će vas voditi kroz cijeli kurs. Ovaj kurs vas takođe priprema za govorni i pisani dio ispita tj. certifikacije A1 njemačkog jezika.


CILJEVI / UČENJA:
• Postati potpuno kompetentni na njemačkom nivou A1
• Savladati osnove njemačkog jezika
• Saznati gramatiku i rječnik njemačkog jezika
• Naučiti osnove razgovora na njemačkom jeziku
• Učenje njemačkog izgovora, govora i pisanja
• Biti u stanju da se pouzdano predstavite na njemačkom jeziku
• Biti sposobni da napravite sastanak na njemačkom jeziku
• Biti u stanju da naručite hranu u restoranu na njemačkom jeziku
• Naučiti brojati i izgovarati brojeve na njemačkom jeziku
• Naučiti čitati i pisati na njemačkom jeziku
• Naučiti kako izgleda dio govornog i pisanog dijela certifikata njemačkog jezika A1 i kako to učiniti


Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!


Broj modula

Ovaj program, Njemački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, Schritte A1.1. i  Schritte A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

1. Schritte  1   A1.1,     2 x 20 časova=40 časova
2. Schritte  2  A1.2,      2 x 20 časova=40 časova

ZERTIFIKAT A1 – START DEUTSCH  


CIJENE

GRUPNI PROGRAM

Cijene: Pripremni kurs Njemačkog  jezika A1

Grupe: Cijena za min 20 časova(45′) : BAM=5KM+PDV po času/pol. Kalkulacija za minimum 4 polaznika u grupi. Plaćanje: rezervacija/registracija 100KM, 2 sedmice prije početka nastave, a ostatak  48h prije početka kursa odn prije UT. 


POLU-INDIVIDUALNI PROGRAM

  • Cijena za polu-individualni program 2-3 pol.

Polu-Individualni  program: cijena po času od 45′, po polazniku. Paket od min  20 časova! . Cijena iznosi min 7KM+PDV po polazniku po času, za 3 polaznika i 10KM+PDV, a za 2 polaznika po času po polazniku. (max 2-3 polaznika). Za ovaj program tj nivo A1 potrebno je 60 časova i dosta rada i vježbe kod kuće.


INDIVIDUALNI PROGRAM

Individualni  program: cijena po času od 45′, po dogovoru. Paket od min  20 časova! Više časova manja cijena. Cijena ovisno o dinamici, intenzitetu, količini časova (20-50 časova), trajanju, radnom statusu i kreće se od  min 20KM- max 35KM+PDV

INDIVIDUALNI PROGRAM

 


A1 TOTAL min 60  časova


CEFR

A1 – PRIPREMNI

Pripremni stupanj namijenjen je svima koji se po prvi puta susreću s njemačkim jezikom. Polaznici će na ovome stupnju naučiti osnove njemačkog jezika i steći osnovne komunikacijske vještine. Moći će predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima. A1 – FINALNI TEST


Tabela i opis nivoa

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija


Dinamika

Dinamikom od 4-5x sedmično po 2-3 časa dnevno, intenzivni kurs traje 4 sedmice, prosječno 10 časova sedmično, a dinamikom 2-3x sedmično po 2-3 časa, polu-intenzivni kurs traje 8 sedmica, u prosjeku po 5 časova sedmično.


Certifikati i ispiti

Na kraju ovog programa, Njemački A1, polaže se završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u dvije razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru. Certifikat nakon nekog od nivoa vrijedi max 2 godine ukoliko se maksimalno ne koristi strani jezik.  Provjera znanja se može izvršiti i bez pohađanja kurseva ukoliko kandidati posjeduju znanje nekog od nivoa stranog jezika. Provjera znanja košta 150KM+PDV, a svaka druga “refresh” provjera nakon 2 godine 50KM+PDV, kojom se osvježava znanje i datum certifikacije.


SADRŽAJ KURSA  A1

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

A1.1 Schritte 1 / Sadržaj kursa

A1.2 Schritte 2 / Sadržaj kursa


 


Opći podaci

Grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica. TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori njemačkog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

Uslov: Nema

Upis i start do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h!

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


UPIS

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba  od 10h-16h

 

O predavaću

  • Dino