Kursevi

Kurs i obuka za Recepcionera

Kategorija
RADNE VJEŠTINE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Kurs za Recepcionera

Recepcioner predstavlja prvu osobu na koju naiđete i koja vas dočeka prilikom posjete hotela, nekog drugog ugostiteljskog objekta i kompanije.

Kurs i obuka – Recepcioner – Spada u granu ugostiteljske struke, a jedan je od zanimljivijih kurseva u kojima imate mogućnost da putem stručne obuke savladate sve što je neophodno za kvalitetnog poznavaoca ovog posla. Kurs i obuka – Recepcioner – dobra je polazna tačka za sve one koji sebe vide u ovoj profesiji, jer sa znanjem ove specifične oblasti mogu u svijetu, ali i kod nas mnogo dalje stići od onog što su mogli čak i da zamisle! Sam posao recepcionara, iako možda zvuči lagan i jednostavan, zahtjeva mnogo rada i odricanja. Osoba koja obavlja ove poslove mora prvenstveno da govori najmanje dva jezika, odnosno jedan strani, kako bi na samom prijemu posetioci imali mogućnost da objasne svoje želje i potrebe. Zatim, potrebne su i druge osobine, kao što su ljubaznost, poznavanje pravila ugostiteljskog objekta koji predstavlja, kao i davanje pravih i tačnih informacija, kako ne bi došlo do greške i nesporazuma. Recepcioner, kako mu i sam naziv profila kaže, radi na recepciji određenog ugostiteljskog objekta – motela, hotela i dr.


Interlingua u okviru svoje ponude stručnih kurseva, nudi obuku za recepcionera. U okviru teorijskog i praktičnog dijela nastave kandidati se osposobljavaju da vrše analizu, planiranje i organizaciju poslova u okviru svog domena. Na kursu za recepcionera se pripremate za obavljanje prijema i prijave gosta, prodaju i rezervaciju smeštaja, obračunavanje i naplatu usluga, kao i odjavljivanje i ispraćaj gosta. Ovaj administrativni dio posla podrazumjeva znanje rada na računaru, pa će se u, okviru naše škole za recepcionera, polaznik obučavati za korištenje hotelskog informacionog sistema i u potpunosti savladati vođenje hotelske evidencije. Nakon završene obuke za recepcionera kandidat će biti pripremljen za vođenje poslovne komunikacije sa gostima i saradnicima, koristiće stručnu terminologiju i umijeće da primjeni pravila bontona u ugostiteljskom poslovanju.


Kurs za recepcionera našeg EC Interlingua pridaje veliku važnost obučavanju kandidata u sposobnosti da pruži neophodne, ali i sve dodatne informacije, gostima. Pored upućivanja gostiju u sve ponude i usluge hotela, recepcioner bi trebalo da raspolaže informacijama o turističkoj ponudi okoline, da dijeli promotivni materijal i predlaže gostu razne vrste zabave ili sportskih aktivnosti.


CIJENA

Cijena za 30 časova: 395KM+PDV. Cijena za 40 časova: 495KM+PDV. Minimum 4 polaznika.


Individualni časovi

Cijena po času __KM+PDV, 1580+PDV za Min 30 časova za sve module + 30 radnih dana tj 180 sati prakse u turističko-ugostiteljskom objektu. Intenzivno svaki dan po 4h, cca 4 sedmice!


Uslovi za praćenje KURSA datog sadržaja su: završena najmanje srednja škola, trogodišnji ili četverogodišnji program sa odgovarajućim radnim iskustvom. Poželjno posjedovanje znanja općeg engleskog i/ili njemačkog jezika, minimum na nivou B1 – Intermediate. Pored znanja stranog jezika potrebno je poznavati MS Office te poželno je i softvera za administriranje gostiju (ovisno o kakvoj se recepciji radi)

PO POTREBI obaviti Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu, kako bi mogli obavljati praktični dio obuke. Praksa je takođe obavezna, minimum u odnosu 1:3, dakle 1 čas teorije a 3 časa prakse, preporučuje se optimalni omjer 1:4, posebno u kuharstvu u kojem je taj odnos minimum.

 

 


MODULI

Kurs za recepcionera sadrži  6 modula od po 20, 30 i 40 školskih časova. Program podrazumjeva i praktičan rad. Prva 2 modula sadrže po 20 časova, druga 2 po 30 časova, peti modul 40 časova, a 6 modul podrazumjeva konkretan rad u objektu.


DINAMIKA

Intenzivni kurs 5x sedničino po 3č dnevno. Trajanje teoretskog dijela 2 sedmice. Ukupno 2 sedmice sa praksom.


Sadržaj programa: OKVIRNI SADRŽAJ KURSA Recepcioner


UPIS

UPIS U TOKU!

Do svakog 25-og u mjesecu. POČETAK NASTAVE – Prva sedmica narednog mjeseca.

Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa, pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcima.

O predavaću

  • Dino