Kursevi

Online kurs Slovenski A1-B1

Kategorija
ONLINE KURSEVI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

SLOVENAČKI A1-B1 

za odrasle i mlade

Kursevi slovenačkog jezika za turizam, vizu, posao ili studij. Priprema za slovenske jezičke diplome i ispite.  Učite slovenački od nule do iskusnog znalca ruskog! Učite slovenački jezik uz izvornog i iskusnog učitelja slovenačkog jezika

Slovenščina povezuje svet!

Znanje slovenačkog jezika otvara mnoga vrata! 

Želite studirati ili raditi u zemlji slovenačkog govornog područja, položiti ispit  za slovensku diplomu, mi smo prava prilika za vas. U našoj školi prepoznaćete kvalitet, ljubazno osoblje te rad u manjim grupama 4-6 polaznika. Nastava je online(max 6 pol.) ili u učionici (max 4 pol.). Sa na ma učite brže, efikasnije i učinkovitije!

POŠALJITE ODMAH!! EMAIL: info@interlingua.ba ili

VIBER PORUKU  062 910 408 od 11-16h.


Kurs slovenačkog  jezika sa izvornim govornikom, profesorom.

Kurs slovenačkog jezika u EC Interlingua namijenjen je polaznicima koji žele da raditi ili studirati u Sloveniji na kraći ili duži period ili za sticanje radne vize. da rade u slovenačkim firmama ili planiraju da studiraju, žive i rade na slovenskom govornom području, itd. Kurs slovenačkog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs slovenačkog jezika može biti grupni ili (polu) individualni ili polu intenzivni i ubrzani.


Šta je VAŽNO pri odabiru škole stranih jezika

Kodeksi In_škole


Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!


 


Kurs slovenačkog kreiran je za one koji:

 • žele studirati u Sloveniji
 • žele da rade u turizmu
 • žele da poslovno surađuju sa slovenskim kompanijama
 • trebaju položiti ispit za dobivanje slovenskog državljanstva
 • planiraju pristupiti ispitu slovenakog kao stranog jezika
 • jednostavno žele naučiti još jedan jezik

Slovenački jezik je zvanični jezik u Republici Sloveniji. Pripada slovenskoj grupi naroda i veoma je srodan našem jeziku. Ono što nama predstavlja olakšanje u razumevanju ali isto tako i može da nas zbuni i oteža nam učenje slovenačkog jezika jeste jako velika sličnost naša dva jezika


CILJEVI / UČENJA:

 •  Postati kompetentni na odgovarajućem nivou jezika
 •  Savladati odgovarajući nivo slovenačkog jezika
 •  Saznati gramatiku i vokabular slovenačkogjezika
 •  Naučiti komunicirati na slovenačkog jeziku
 •  Naučiti izgovorati slovenački jezik, razumjeti tekst, pisati, slušati i sl.

 

 


PROGRAMI

 • Individualni – 1 osoba
 • Polu-individualni, 2-3 osobe (parovi i porodica)
 • Mini grupe –  4-6 polaznika (u učionici prefiramo max 4 polaznika zbog pandemije, online max 6 pol.)

 

ONLINE ILI UČIONICA!!

 


DINAMIKA

 • Ekstenzivna: 1x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Polu-intenzivna: 2-3x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Intenzivna: 4-5x sedmično po 1.5-2h dnevno

 

Možete pohađati: 5, 10, 15, 20 i 30 časova sedmično.

 


NIVOI

Naša Škola stranih jezika organizuje kurseve slovenačkog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR – a (The Common European Framework of Reference for Languages). To znači da postoji ukupno 6 nivoa poznavanja sčovenačkog, A1, A2, B1, B2, C1, i C2 nivo. Svaki nivo sadrži po 2 podnivoa tj od 4-6 modula. Primjeri:

 

, ………… itd.

 

Common European Framework of Reference for Languages – Wikipedia


ODRASLI 18+


Broj modula


Starter A1.1 / Intro

Slovenački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i  A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A1.

1. Slovenski   1   A1.1,     2M x 20 časova=40 časova


TOTAL 40 časova

Slovenščina Express je udžbenik za početno učenje slovenskog jezika. Namijenjen je odraslima koji žele učiti ili obnoviti osnovne vokabularne i komunikacijske obrasce za osnovnu svakodnevnu komunikaciju na slovenskom jeziku. Udžbenik je pogodan za kratke tečajeve na slovenskom jeziku (do 40 sati), a zbog grafičkog i audio materijala može ga koristiti i pojedinac koji poznaje osnove slovenskog jezika i želi osvježiti svoje znanje. …

PRELISTAJ SADRŽAJ

 

 

 

 

 


Standardni program, A1

Slovenački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i  A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, A1.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski  2, A1.2, 2M x 20 časova=40 časova


TOTAL 80 časova


Syllabus – Slovenački A1

Udžbenik A, B, C… Idemo namijenjeni odraslim početnicima koji žele učiti slovenski jezik za osnovnu dnevnu komunikaciju na kratkim tečajevima s učiteljem. Predviđena razina jezičnog znanja koja će se postići pri čitanju udžbenika usporediva je s razinom A1 zajedničkog europskog jezika…

 

 

 

 

 


Standardni program, A2

Slovenački A2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A2.1. i  A2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A2. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, A2.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski  2,  A2.2, 2M x 20 časova=40 časova


TOTAL 80 časova


PRELISTAJ SADRŽAJ

Udžbenik za učenje slovenskog kao drugog i stranog jezika s CD-om Idemo namijenjen je stranim govornicima slovenskog jezika na nižoj kontinuiranoj razini koji žele učiti slovenski uglavnom za svakodnevnu komunikaciju u Sloveniji. Udžbenik je namijenjen radu s učiteljem, osobito u skupini učenika koji su već naučili slovenski prema udžbeniku A, B, C … 1, 2, 3, idite ili bilo koji drugi materijal za početnike. Također će ga koristiti oni koji su naučili osnovne komunikacijske obrasce i gramatičke strukture u slovenskom. Razina jezičnih vještina koje treba postići pri čitanju udžbenika usporediva je s razinom A2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.

 

 

 


Standardni programB1

Slovenački B1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 tj 60 časova časova, B1.1. i  B1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 100 časova, 40-50 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2-3 mjeseca jedan pod nivo, a 4-6 mjeseca čitav nivo B1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, B1.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski   2,  B1.2, 3M x 20 časova=60 časova


TOTAL B1 100 časova

PRELISTAJ SADRŽAJ

Udžbenik s CD Next u slovenskom namijenjen je učenju slovenskog kao drugog i stranog jezika u naprednoj fazi. Pogodan je za strane slovenske govornike koji su već naučili slovenski jezik i čija je ulazna razina usporediva s razinom A2 Zajedničkog europskog jezičnog okvira. To bi korisnike trebalo dovesti do razine B1, što znači da bi trebali biti u mogućnosti samostalno i saveznik u većini komunikacijskih situacija, koje se često javljaju u okruženju slovenskog govornog područja. Udžbenik je namijenjen radu s učiteljem, vjerojatno u grupi, na kraćim, oko 80 sati dugim tečajevima. Nadograđuje i nadopunjuje udžbenike A, B, C … 1, 2, 3, idemo dalje.

 

 


Standardni programB2

Slovenački B2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 tj 60 časova časova, B2.1. i  B2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 100 časova, 40-50 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2-3 mjeseca jedan pod nivo, a 4-6 mjeseca čitav nivo B1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, B2.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski   2,  B2.2, 3M x 20 časova=60 časova


TOTAL B2 100 časova

PRELISTAJ SADRŽAJ

 

 

 

 

 


Standardni programB2+/C1.1

Slovenački B2+/C1.1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 tj 60 časova časova, B2+. i  C1.1., a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 100 časova, 40-50 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2-3 mjeseca jedan pod nivo, a 4-6 mjeseca čitav nivo B1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1, B2+, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski   2,  C1.1, 3M x 20 časova=60 časova


TOTAL B2+/C1.1 100 časova

PRELISTAJ SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 


MLADI 12-18


Broj modula


Program za mlade, A1

Slovenački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i  A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A1. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   1,  A1.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski  2, A1.2, 2M x 20 časova=40 časova


TOTAL 80 časova


Vrijeme za slovenščinu 1 namijenjeno je adolescentima u dobi od 12 do 18 godina koji su početnici u učenju slovenskog jezika. Posebno je pogodan za učenike i studente koji se prvi put sastaju sa slovenskim jezikom na redovnom školovanju u slovenskim ili dvojezičnim školama u Sloveniji i inozemstvu, ili su intenzivno učili slovenski jezik u subotnjim školama i dopunskim obrazovnim odjelima slovenskog jezika i kulture u inozemstvu. Komplet udžbenika sastoji se od udžbenika, radne knjige i CD-a. To dovodi korisnike na A1 razinu, što znači da bi, prema prerađenom materijalu, trebali moći se pozdraviti, upoznati se, razgovarati o porodici, nabrojati dane u sedmici, mjesece u godini, godišnja doba,

PRELISTAJ SADRŽAJ A1

 

 

 

 


Program za mlade,  A2

Slovenački A2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A2.1. i  A2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A2. Intenzivno duplo kraće.

1. Slovenski   3 , A2.1, 2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski  4, A2.2,  2M x 20 časova=40 časova


TOTAL 80 časova


Vrijeme za slovenščinu 2 namijenjeno je adolescentima u dobi od 12 do 18 godina koji su početnici u učenju engleskog jezika. Posebno je pogodan za učenike i studente koji se prvi put sastaju sa slovenskim jezikom na redovnom školovanju u slovenskim ili dvojezičnim školama u Sloveniji i inozemstvu, ili su intenzivno učili slovenski jezik u subotnjim školama i dopunskim obrazovnim odjelima slovenskog jezika i kulture u inozemstvu. Komplet udžbenika sastoji se od udžbenika, radne knjige i CD-a. To dovodi korisnike na A2 razinu, što znači da bi, prema prerađenom materijalu, trebali moći razumjeti jednostavne tekstove, bilo da se radi o kraćim i linearnim pisanim tekstovima, ili ako se tekstovi govore polako i jasno i odnose na najosnovnije stvari (npr. osnovni osobni i obiteljski podaci, okruženje izravnog života, trenutne potrebe), te proizvesti takve tekstove jednostavnim pojmovima i jednostavnim rečenicama.

PRELISTAJ SADRŽAJ A2 

 

 


Ispiti iz slovenskog znanja

Temelje se na četverostupanjskom obrazovnom programu slovenski kao drugi i strani jezik. Sve četiri razine uzimaju u obzir govornika i njegov stupanj autonomije u komunikaciji na slovenskom jeziku i usporedive su s dokumentom Zajedničkog europskog jezičnog okvira:

Engleski kao drugi i strani jezik Zajednički europski jezični okvir
Razina unosa A1 osnovni korisnik: ulazna razina
Osnovna razina A2 Osnovni Korisnik: Srednja razina
B1 neovisan korisnik: razina komunikacijskog praga
Viša razina B2 samostalni korisnik: viša razina
Razina izvrsnosti C1 učinkovit korisnik: razina performansi
C2 učinkovit korisnik: razina majstorstva

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija

 


Opći podaci

Grupe od minimum 4 (učionica) do max 6 polaznika (online), te isključivo u radne dane.

Termini: Prije i poslije podnevni, po dogovoru.

Uslov: A1 Nema; za A2-A1, za B1-A2, za B2-B1, …. itd.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica. TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori njemačkog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

Literatura nije uključena u cijenu

LITERATURA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIJENA:

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.

 

 

 

CIJENOVNIK STANDARD,  (po času po polazniku x 20č/40č/60č/80č/100č. / po modulu po polazniku – Pogledajte CIJENE na ovom linku)

 

 


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 150KM+PDV


Popusti:

 • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h! Upisni ured prima stranke navedenog radnog vremena, isključivo uz prethodnu rezervaciju termina.

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

 


Procedura upisa

 1. Preuzmite APLIKACIJU (klkni na link i preuzmi!)
 2. Popunite aplikaciju i pošaljite na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
 3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovreni iznos na ŽR škole
 4. POČETAK NASTAVE PREMA DOGOVORU

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

O predavaću

 • Dino