Kursevi

Online Kurs Portugalskog A1

Kategorija
ONLINE KURSEVI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

PORTUGALSKI A1-C1

Kursevi portugalskog za vizu, posao ili studij. Priprema za portugalske i sl. jezičke diplome i ispite.  Učite PORTUGALSKI od nule do iskusnog znalca! Učite portugalski jezik uz izvornog i iskusnog učitelja.

Znanje portugalskog jezika otvara mnoga vrata! 

Želite studirati ili raditi u zemljama portugalskog govornog područja, položiti ispit  za portugalsku  diplomu, mi smo prava prilika za vas. U našoj školi prepoznaćete kvalitet, ljubazno osoblje te rad u manjim grupama 4-6 polaznika. Nastava je online(max 6 pol.) ili u učionici (max 4 pol.). Sa nama učite brže, efikasnije i učinkovitije!

POŠALJITE ODMAH!! EMAIL: info@interlingua.ba ili

VIBER PORUKU  062 910 408 od 11-16h.


Portugalski jezik pripada grupi romanskih jezika. Govori ga oko 230 miliona ljudi, od kojih ga 210 miliona govori kao maternji jezik. Portugalski je službeni jezik u Brazilu i Portugaliji i u nekim afričkim zemljama kao što su Angola, Mozambik, Gvineja Bisau. Postoje dve varijante jezika: brazilski portugalski kojim govori oko 80% ljudi i luzitanski portugalski koji je slušbeni jezik u Portugaliji, afričkim zemljama i Istočnom Timoru.


O portugalskom jeziku

Portugal je država na zapadu Evrope, na istoku i sjeveru graniči se sa Španijom, na zapadu i jugu izlazi na Atlantski okean. Portugalski jezik (portugalski: : português или língua portuguesa ) pripada grupi romanskih jezika. Maternji je jezik u Portugalu, Brazilu, Angoli, Mozambiku, Gvineji Bisao itd. Sa preko 200miliona izvornih govornika, portugalski je šesti na listi jezika po broju govornika na svijetu i drugi najrasprostranjeniji romanski jezik iza španskog. Postoje dve glavne varijante portugalskog jezika: dominantni, brazilski portugalski (português brasileiro), kojim se služi oko 80% svih govornika portugalskog jezika, i evropski. Nastava u školi sadrži obje varijante, vi možete da učite po želji brazilsku ili evropsku varijantu, samo u početku nastave treba naglasiti koja varijanta vam je potrebna.


Šta je VAŽNO pri odabiru škole stranih jezika

Kodeksi In_škole


Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!CILJEVI / UČENJA:

 •  Postati kompetentni na odgovarajućem nivou jezika
 •  Savladati odgovarajući nivo portugalskogjezika
 •  Saznati gramatiku i vokabular portugalskog jezika
 •  Naučiti komunicirati na portugalskog jeziku
 •  Naučiti izgovorati portugalski jezik, razumjeti tekst, pisati, slušati i sl.

 

 


PROGRAMI

 • Individualni – 1 osoba
 • Polu-individualni, 2-3 osobe (parovi i porodica)
 • Mini grupe –  4-6 polaznika (u učionici prefiramo max 4 polaznika zbog pandemije, online max 6 pol.)

 

ONLINE ILI UČIONICA!!

 


DINAMIKA

 • Ekstenzivna: 1x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Polu-intenzivna: 2-3x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Intenzivna: 4-5x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Super intenzivna: 5x sedmično po 4-6 časova dnevno. Za sve koji u kratkom roku od 4-6 sedmica žele završiti cijeli nivo u ljetnjem periodu smo pripremili ovaj dinamičan ljetni superintenzivni kurs .

 

Možete pohađati: 5, 10, 15, 20 i 30 časova sedmično.


NIVOI

Naša Škola stranih jezika organizuje kurseve portugalskog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR – a (The Common European Framework of Reference for Languages). To znači da postoji ukupno 6 nivoa poznavanja portugalskog, A1, A2, B1, B2, C1, i C2 nivo. Svaki nivo sadrži po 2 podnivoa tj od 4-6 modula. Primjeri:

 

, ………… itd.

 

 

Common European Framework of Reference for Languages – Wikipedia


Tabela i opis nivoa

 

 

 

 

 

 

 

 

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija


 

BROJ MODULA


A1 Pripremni

Ovaj program, Portugalski A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Pripremni nivo portugalskog jezika A1

1. Level – Starter, A1.1, 2 x 20 časova=40 časova
2. Level – Beginner, A1.2, 2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova 

SADRŽAJ KURSA  A1

Klikni i Prelistaj Sadržaj 

 

 

 

 

 


A2 Osnovni

Ovaj program, Portugalski A2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A2.1 i A2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Osnovni nivo portugalskog jezika, A2 

3. Level – Elementary, A2.1, 2 x 20 časova=40 časova
4. Level – Post Elementary, A2.2, 2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova/80 časova

SADRŽAJ KURSA  A2

Klikni i Prelistaj Sadržaj 

 

 

 

 


B1 Prijelazni

Ovaj program, Portugalski B1 sadrži, ukupno 2 pod-nivoa, B1.1 IB1.2, jedan od 40č. i i drugi od 60 časova. Oba pod-nivoa su ukupno 100 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Prijelazni nivo portugalskog jezika B1

7. Level –Intermediate, B1.1, 2 x 20časova =40 časova

8. Level –High-Intermediate, B1.2,  3 x 20 časova=60 časova

Total: 100 časova

SADRŽAJ KURSA  B1

Klikni i Prelistaj Sadržaj

 

 

 


B2 Samostalni 

Ovaj program, Portugalski B2 sadrži, ukupno 2 pod-nivoa, B2.1 i B2.2, jedan od 40č. i drugi od 60 časova. Oba pod-nivoa su ukupno 100 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Prijelazni nivo portugalskog jezika B2

7. Level –Intermediate, B2.1, 2 x 20časova =40 časova

8. Level –High-Intermediate, B2.2,  3 x 20 časova=60 časova

Total: 100 časova

SADRŽAJ KURSA  B2

Klikni i Prelistaj Sadržaj 

 

 

 


C1 Napredni 

Ovaj program, Portugalski C1 sadrži, ukupno 2 pod-nivoa, C1.1 i C1.2, jedan od 60č. i drugi od 60 časova. Oba pod-nivoa su ukupno 100 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Prijelazni nivo portugalskog jezika B2

7. Level –Intermediate, C1.1, 3 x 20časova =60 časova

8. Level –High-Intermediate, C1.2,  3 x 20 časova=60 časova

Total: 120 časova

SADRŽAJ KURSA  C1

Klikni i Prelistaj Sadržaj 

 

 

 

 


Međunarodni certifikati i diplome

Ispiti CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE i DUPLE općenito su prihvaćena ocjena nivoa portugalskog jezika u zemljama koje govore portugalski. Polaganje ispita pomoglo je milionima ljudi da postignu ciljeve studiranja, rada ili života u inostranstvu. DEPLE ispit odgovara nivou B1, DIPLE, B2, DAPLE, C1 i DUPLE, C2. Tu je i CIPLE ispit potreban za stjecanje portugalskog državljanstva. Odgovara nivou A2. Ovi ispiti vrijede doživotno i služe za studiranje u Portugalu i drugim zemljama koje govore portugalski.

UNIVERSIDADE DE LISBOA – klikni i saznaj više


INTERLINGUA CERTIFIKATI Saglasnost Federalnog ministarstva obrazovanja

Certifikati, uvjerenja ili potvrde o uspješno završenom programu tj završene svake knjige, se izdaju nakon ispita, pismene i usmene provjere znanja, i to za nivoe:

How does LanguageCert International ESOL compare to other tests

Naziv nivoa EU Certifikat Broj časova potrebnih za ispit sa uključenom pripremnom nastavom

IELTS CEFR tabela

 

Pripremni

A1

In Certifi.

A1.1/A1.2

nakon odslušanih  80-100 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Osnovni

A2

In Certifi. A2.1/A2.2 nakon odslušanih  160-200 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Prijelazni

B1

In Certifi.

B1.1/B1.2

nakon odslušanih  240-320 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Samostalni

B2

In Certifi.

B2.1/B2.2

 

nakon odslušanih  min 560 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Napredni

C1

In Certifi.

C1.1.1/C1.1.2

C1.2.1/C1.2.2

nakon odslušanih  min 800  časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Vrsni

C2

In Certifi.

C2.1.1/C2.1.2

C2.2.1/C2.2.2

nakon odslušanih min  1020 časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 4

*Note: Nakon završenih In A1, A2, B1, B2, C1, C2 nivoa, a nakon finalne provjere znanja svih vještina, te uspješno položenih testova u našem centru polaznici će dobiti odgovarajuće certifikate o uspjehu, o znanju datog nivoa. Odlukom Fedralnog minstarstva obrazovanja Interlingua je dobila Saglasnost na programe A1-C2, Br.03-38-8-301/03, te takođe i pozitivno Mišljenje istoimene institucije. Nakon ostalih kurseva Interlingua izdaje Certifikat o pohađanju, a nakon svakog modula Izvještaj o progresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opći podaci

Grupe od minimum 4 (učionica) do max 6 polaznika (online), te isključivo u radne dane.

 

Termini: Prije i poslije podnevni, po dogovoru.

Uslov: A1 Nema; za A2-A1, za B1-A2, za B2-B1, …. itd.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica. TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori njemačkog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

LITERATURA: Português em Foco, Entre Nos, Novo Portugues sem Fronteiras, i sl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIJENA:

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.

 

 

 

CIJENOVNIK STANDARD,  (po času po polazniku x 20č/40č/60č/80č/100č. / po modulu po polazniku – Pogledajte CIJENE na ovom linku)

 

 


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 150KM+PDV


Popusti:

 • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h! Upisni ured prima stranke navedenog radnog vremena, isključivo uz prethodnu rezervaciju termina.

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

 


Procedura upisa

 1. Preuzmite APLIKACIJU (klkni na link i preuzmi!)
 2. Popunite aplikaciju i pošaljite na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
 3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovreni iznos na ŽR škole
 4. POČETAK NASTAVE PREMA DOGOVORU

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


 

 

 

 

 

O predavaću

 • Dino