Kursevi

Kurs: Moderna sekretarica

Kategorija
RADNE VJEŠTINE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Moderna sekretarica/ Voditelj ureda,

2 modula, 1M=20 časova, 4-6 polaznika, 395KM+PDV/1 Modul

Želite kurs za Upravnog referenta/sekretara u javnim institucijama, sudovima, općinama, advokatskim kancelarijama.

Nova radna mjesta za poslovnog sekretara otvaraju se svakodnevno. Ovaj kurs je dobra prilika za uspješnu karijeru u jakoj firmi ili kompaniji

Prvi utisak koji jedna firma ostavi na svoje klijente i poslovne saradnike može biti presudan za njeno uspješno poslovanje. Zato, pozicija poslovnog sekretara, kao prvog lica kompanije, iz dana u dan sve više dobiva na značaju, a nova radna mjesta otvaraju se stalno – posao poslovnog sekretara zauzima ubjedljivo 1. mjesto na listi najtraženijih poslova u oblasti administracije. Posao poslovnog sekretara je zanimljiv, izazovan i zahtjeva poznavanje posebnih metoda poslovanja. Zato ako ste ambiciozni, spremni da postanete vrijedan resurs svake firme, organizator posla i desna ruka upravljačkog kadra, svim potrebnim vještinama i praktičnim znanjima možete ovladati na obuci za poslovnog sekretara. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/MODULIMA: Engleski za sekretarice, Kompjuterska daktilografija, Upravni referent, osnovi knjigovodstva


USLOV

Uslovi za praćenje KURSA datog sadržaja su: završena srednja škola, posjedovanje znanja općeg engleskog jezika, minimum na nivou A2 – Pre Intermediate, solidno poznavanja rada na računaru, paket MS Office, ovisno o nivou, provjera znanja iz kompjuterske daktilografije, te pravopisa bosanskog jezika. 


CIJENA

Za grupe : Cijena po modulu iznosi ___KM+PDV, za min 4-6 polaznika u grupi, te za 20 školskih časova od po 45′ – cca 2 sedmice., intenziteto 5x sedmično po 3 časa dnevno ili po dogovoru..

Cijena (polu) individualne nastave iznosi __KM+PDV po jednom školskom času od 45′ i dijeli se međusobno sa brojem polaznika 1-3.

NOTE: Cijena jednog časa od 45′ ovisi o slijedećim stavkana: državi, regiji i sl., programu, dinamici(ekstenzivni, polu ili intenzivni),,terminima, iskustvu, obrazovanju i tipu predavača (strani/domaći, diplomirani, BA, MA, apsolvent i sl.), paketu i načinu plaćanja, (paket:1-4). (Ekstenzivni i stručni programi +20% na cijenu i sl.)


Opći podaci

Broj polaznika u grupi je minimum 5 do maksimum 8.

Individualno program za 1 osobu,

Polu-Individualno program, za 2 osobe,

Mini grupni program 3-4 osobe,

Kurs sadrži 2 nivoa od po 2 modula

Za uspješno položen test izdaje se isključivo Certifikat o završenom kursu. Isti se izdaje samo nakon završena sva 4 modula. Pojedinačni modularni certifikati se izdaju kao dokaz o pohađanju kursa (Certifikat o pohađanju).

 


MODULI

Svaki od programa za moderne sekretarice sadrže po 2 modula od po 20 školskih časova uz mogućnost integracije i li proširenja sa drugim sličnim modulima povezani sa datom djelatnošću. Dodatno i po potrebi jedan modul praktične obuke.

Osnovni moduli čine: Tajničko poslovanje I Tajničko poslovanje II,  20+20+20+20 časova. Ova dva modula mogu se dodatno proširiti sa jednim od modula str.jezikom iz struke odn modulom Kompjuterska daktilografija ili Osnovi računovodstva. Napredni moduli Tajnicko poslovanje 2 su predvidjeni za PR i rad sa medijima te ako su prošireni sa poslovnom komunikacijom te usavršavanjem brzina kucanja čine idealnu cjelinu.

U prvom osnovnom modulu Tajnicko poslovanje I, polaznici se upoznaju sa elementarnim vještinama ovog vida poslovanja, predviđen je za sve polaznike sa završenom srednjom školom koji imaju želju da ovladaju vještinama administracije i poslovnih sekretarica te povećaju vlastite šanse za novo zaposlenje ili onima koji imaju želju da promijene radno mjesto i prebace se na potpuno nove radne pozicije. Naročito je namijenjen mladim tek svršenim srednjoškolcima koji imaju potrebu da steknu prva radna iskustva. Odlican u kombinaciji sa modulom Kompjuterska daktilografija I te sa programom Engleski za sekretarice cini idealnu cjelinu.

Drugi, napredni modul – Tajnicko poslovanja II se nadovezuje na prvi i namijenjen je uposlenicima koji već obavljaju poslove poslovnog sekretara ali žele da prošire znanje te ostvare veći nivo na ljestvici poslovne karijere. Ovim naprednim modulom polaznici stiču znanja obavljanja sekretarskih složenijih poslova u većim firmama tkzv. Office menadžerima gdje postoji više odjela koje imaju svoje sekretarice, drugim riječima, postaju rukovodioci svih odjela sa svojim sekretaricama. Takođe takav rukovodilac je i PR/HR firme, ostvaruje odnose sa javnošću, vodi konferencije za štampu, obavještava medije, zapošljava nove radnike, poslovne sekretare-ice, organizuje njihovu obuku i sl.

Moduli su potpuno neovisni jedan od drugog jedini uslov za Napredni modul je odgovarajuće radno iskustvo ili završen Osnovni modul.


DINAMIKA

Intenzivni kurs 4-5x sedmično po 3-4č dnevno. Trajanje modula 2-4 sedmice, ovisno o dinamici.

Svaki modul u prosjeku i normalnom dinamikom, 6-9 casova sedmično, 3x sedmično po 2-3 časa,  traje oko 3 do 4 sedmica, tzv. polu-intenzivni kurs.

Intenzivni kurs s pojačanom dinamikom od 8-12 ili 15 časova sedmično tj 4-5x sedmično po 2-3 šk.časa dnevno, traje 2-4 sedmice.


SADRŽAJ KURSA 

Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa, pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcima.

OKVIRNI SADRŽAJ KURSA Moderna sekretarica


UPIS

UPIS U TOKU! DO svakog 15. i 25-og u mjesecu, početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca.


 

O predavaću

  • Dino