Kursevi

Online kurs Albanski A1-B1

Kategorija
ONLINE KURSEVI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

ALBANSKI JEZIK A1-A2 

Kursevi albanskog za trizam, vizu, posao ili studij. Priprema za  jezičke diplome i ispite.  Učite albanski od nule do iskusnog znalca albanskog! Učite albanski uz izvornog i iskusnog učitelja albanskog jezika

Znanje albanskog jezika otvara mnoga vrata! 

Namijenjen je: Kurs albanskog jezika namijenjen je polaznicima koji zele da uce strane jezike iz hobija ili planiraju da zive i rade na albanskom podrucju. Kurs albanskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje polaznicima pomazu da sto lakes savladaju gramatiku kroz razgovor. Kurs albanskog jezika može biti grupni ili individualni, online (onlajn) ili ubrzani.

POŠALJITE ODMAH!! EMAIL: info@interlingua.ba ili

VIBER PORUKU  062 910 408 od 11-16h.


O albanskom jeziku

Albanski jezik (alb. Qjuha shqipe) je indoevropski jezik,koji kao takav predstavlja sam jednu granu ove porodice.Kroz istoriju albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika (latinskog, grčkog, starogrčkog, italijanskog, slovenskih jezika i drugih). Predpostavlja se da se njime koristi oko 6 miliona ljudi,od toga 3 miliona u Albaniji, a ostali su na Kosovu i Metohiji (autonomna pokrajina na jugu Srbije),u Makedoniji, Crnoj Gori, severozapadnoj Grčkoj,južnoj Italiji i dijaspori.


Šta je VAŽNO pri odabiru škole stranih jezika

Kodeksi In_škole


Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!


 


CILJEVI / UČENJA:

 •  Postati kompetentni na odgovarajućem nivou jezika
 •  Savladati odgovarajući nivo albanskog jezika
 •  Saznati gramatiku i vokabular albanskog jezika
 •  Naučiti komunicirati na albanskog jeziku
 •  Naučiti izgovorati albanski jezik, razumjeti tekst, pisati, slušati i sl.

 

 


PROGRAMI

 • Individualni – 1 osoba
 • Polu-individualni, 2-3 osobe (parovi i porodica)
 • Mini grupe –  4-6 polaznika (u učionici prefiramo max 4 polaznika zbog pandemije, online max 6 pol.)

 

ONLINE ILI UČIONICA!!

 


DINAMIKA

 • Ekstenzivna: 1x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Polu-intenzivna: 2-3x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Intenzivna: 4-5x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Super intenzivna: 5x sedmično po 4-6 časova dnevno. Za sve koji u kratkom roku od 4-6 sedmica žele završiti cijeli nivo u ljetnjem periodu smo pripremili ovaj dinamičan ljetni superintenzivni kurs .

 

Možete pohađati: 5, 10, 15, 20 i 30 časova sedmično.


NIVOI

Naša Škola stranih jezika organizuje kurseve albanskog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR – a (The Common European Framework of Reference for Languages). To znači da postoji ukupno 6 nivoa poznavanja albanskog, A1, A2, B1, B2, C1, i C2 nivo. Svaki nivo sadrži po 2 podnivoa tj od 4-6 modula. Primjeri:

 

, ………… itd.

 

 

Common European Framework of Reference for Languages – Wikipedia


Tabela i opis nivoa

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija

 

 

 

 

 

 

 

 


BROJ MODULA


A1 Pripremni

Ovaj program, Albanski A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Pripremni nivo albanskog jezika A1

1. Level – Starter, A1.1, 2 x 20 časova=40 časova
2. Level – Beginner, A1.2, 2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova 

SADRŽAJ KURSA  A1

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

 

 

 

 


A2.1 Osnovni

Ovaj program, Albanski A2.1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A2.1. i A2.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Osnovni nivo albanskog jezika, A2.1 – Elementary

3. Level – Elementary, A2.1.1, 2 x 20 časova=40 časova
4. Level – Post Elementary, A2.1.2, 2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova/80 časova

SADRŽAJ KURSA  A2.1

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

 

 

 

 

 


A2.2 Osnovni

Ovaj program, Albanski A2.2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A2.2.1 i A2.2.2, a svaki podnivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Osnovni nivo Albanskog jezika A2.2 – Pre-Intermediate

5. Level – Pre-Intermediate, A2.2.1, 2 x 20 časova=40 časova
6. Level – Low-Intermediate, A2.2.2, 2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova 

SADRŽAJ KURSA  A2.2

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

 

 

 

 


B1 Prijelazni

Ovaj program, Albanski B1 sadrži, ukupno 2 pod-nivoa, jedan od 40č. i i drugi od 60 časova. Oba pod-nivoa su ukupno 100 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Prijelazni nivo Engleskog jezika B1

7. Level –Intermediate, B1.1, 2 x 20časova =40 časova

8. Level –High-Intermediate, B1.2.  3 x 20 časova=60 časova

Total: 100 časova

SADRŽAJ KURSA  B1

Sadržaj kurseva pogledajte na linku ispod

 

 

 


INTERLINGUA CERTIFIKATI Saglasnost Federalnog ministarstva obrazovanja

Certifikati, uvjerenja ili potvrde o uspješno završenom programu tj završene svake knjige, se izdaju nakon ispita, pismene i usmene provjere znanja, i to za nivoe:

How does LanguageCert International ESOL compare to other tests

Naziv nivoa EU Certifikat Broj časova potrebnih za ispit sa uključenom pripremnom nastavom

IELTS CEFR tabela

 

Pripremni

A1

In Certifi.

A1.1/A1.2

nakon odslušanih  80-100 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Osnovni

A2

In Certifi. A2.1/A2.2 nakon odslušanih  160-200 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Prijelazni

B1

In Certifi.

B1.1/B1.2

nakon odslušanih  240-320 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Samostalni

B2

In Certifi.

B2.1/B2.2

 

nakon odslušanih  min 560 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Napredni

C1

In Certifi.

C1.1.1/C1.1.2

C1.2.1/C1.2.2

nakon odslušanih  min 800  časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Vrsni

C2

In Certifi.

C2.1.1/C2.1.2

C2.2.1/C2.2.2

nakon odslušanih min  1020 časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 4

*Note: Nakon završenih In A1, A2, B1, B2, C1, C2 nivoa, a nakon finalne provjere znanja svih vještina, te uspješno položenih testova u našem centru polaznici će dobiti odgovarajuće certifikate o uspjehu, o znanju datog nivoa. Odlukom Fedralnog minstarstva obrazovanja Interlingua je dobila Saglasnost na programe A1-C2, Br.03-38-8-301/03, te takođe i pozitivno Mišljenje istoimene institucije. Nakon ostalih kurseva Interlingua izdaje Certifikat o pohađanju, a nakon svakog modula Izvještaj o progresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opći podaci

 

Grupe od minimum 4 (učionica) do max 6 polaznika (online), te isključivo u radne dane.

Termini: Prije i poslije podnevni, po dogovoru.

Uslov: A1 Nema; za A2-A1, za B1-A2, za B2-B1, …. itd.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica. TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori albanskog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

LITERATURA: Discovery Albanien i sl.

 

 

 

 

 

 

 


CIJENA:

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.

 

 

 

CIJENOVNIK STANDARD,  (po času po polazniku x 20č/40č/60č/80č/100č. / po modulu po polazniku – Pogledajte CIJENE na ovom linku)

 


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 150KM+PDV


Popusti:

 • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h! Upisni ured prima stranke navedenog radnog vremena, isključivo uz prethodnu rezervaciju termina.

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

 


Procedura upisa

 1. Preuzmite APLIKACIJU (klkni na link i preuzmi!)
 2. Popunite aplikaciju i pošaljite na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
 3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovreni iznos na ŽR škole
 4. POČETAK NASTAVE PREMA DOGOVORU

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


 

 

 

O predavaću

 • Dino