Kursevi

Kompjuterska daktilografija I

Kategorija
RADNE VJEŠTINE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Kurs daktilografije / Kompjuterska daktilografija

Program za administraciju : Desetoprstno kucanje-ONLINE

Ulažite u Vaše profesionalno znanje! Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobuhvatno.

Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobuhvatno, a brzina zapisanih informacija brza i precizna. Od kvalitetno i profesionalno obučenog radnika ovog profila očekuju se razne vještine i sposobnosti. Daktilograf mora da ima osnovno znanje rada na računaru – word, excel, internet, kako bi u svakom momentu mogao na pravi način da se informiše i zabilježi sve što je neophodno. Zatim, potrebno je poznavanje bar jednog stranog jezika, ako je moguće engleskog, kako bi se po potrebi klijenata mogao kvalitetno i na pravi način sporazumjeti. Kurs ima za cilj da polaznici ovladaju tehnikom desetoprstnog kucanja te tehnikama poslovne komunikacije. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA / MODULIMA: Engleski za sekretarice, Sekretarsko/Tajničko poslovanje. *USLOV: Vlastiti laptop. Osnove rada na računaru MS Office i sl.


Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost!


NIVOI

Kurs se realizuje u dva nivoa: Kompjuterska daktilografija I i II. Po završetku KURS modula svakog od nivoa, organizuje se završni test koji obuhvata gradivo ovisno o vrsti kursa i dužini trajanja, a nakon uspješno položenog testa izdaje se uvjerenje/certifikat po uspješno završenom kursu. Kandidati koji ne polože test dobijaju certifikat o pohađanju kursa uz uslov 75% prisutnosti na nastavi.


OPCIJE GRUPNI PROGRAM

U našoj školi vam nudimo dvije mogućnosti pohađanja kursa daktilografije i kursa slijepog kucanja.

 • Osnovni intenzivni 1-sedmični kurs fokusiran isključivo na brzo savladavanje vještina slijepog kucanja, te
 • Više-sedmični kurs daktilografije(2-4 sedmice), osnovni intenzivni ili polu intenzivni kurs slijepog kucanja proširen sa osnovnim pravilima pismene poslovne komunikacije, te sa upoznavanjem korištenja osnovnih programa na računaru, obrade teksta, tablica i sl.

Osnovni intenzivni 1-sedmični kurs daktilografije

Jednosedmični intenzivni kurs daktilografije, oblast slijepo kucanje, obuhvata ukupno 20 časova obuke u trajanju od 5 sesija po  4 skolska časa. Ovaj jednosedmični kurs fokusiran je samo na obuku za pravilno destoprstno slijepo kucanje prilagođene brzine. Pohađa se svaki dan od ponedjeljka do petka u (po)podnevnim ili vecernjim satima. Cijena po modulu 299KM+PDV(cca 350KM sa PDV). Kalkulacija za min 4 polaznika.


Više sedmični intenzivni i polu-intenzivni kurs

Više sedmični 2- ili 3- sedmični kurs daktilografije obuhvata ukupno 20 časova u trajanju do 2, 3 ili max 4 sedmice, a nastava se održava:

 • intenzivni kurs 5 x sedmično po 3 školska časa dnevno, 10 časova sedmično, 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka, u ukupnom trajanju od 2 sedmice, 10 sesija po 2 časa..
 • polu-intenzivni 3x  sedmično po 2 školska časa dnevno, 6 časova sedmično, odabrani dani od ponedjeljka do petka, u ukupnom trajanju od 3 sedmice i jedan dan, total 10 sesija po 2 časa raspoređenih u odabrana 3 radna dana u sedmici, npr. pon-sri-pet.

Kod ovog kursa daktilografije naše polaznike pored pravilnog desetoprstog slijepog kucanja kandidati mogu izabrati jos jednu od ponuđenih tematika ukoliko ih zanima, kao sto su: pravila pravopisa, pravila pismene poslovne komunikacije – korespondencije, uvježbavanje brzine kucanja u skladu sa klasama, upoznavanje sa korišćenjem osnovnih programa na računaru i sl. Cijena po modulu 299KM+PDV. (cca 350KM sa PDV). Kalkulacija za min 4 polaznika.


INDIVIDUALNI PROGRAM

20 časova po 45′, 5x sedmično po 4 časa dnevno ILI PO DOGOVORU

Cijena 699KM + PDV=817.90KM

Procedura plaćanja je slijedeća:

Registracija putem emaila, popunjavanje aplikacije, upoznavanje sa procedurom plaćanja, uplata punog iznosa najkasnije 7 dana prije početka nastave.


SEMI-INDIVIDUALNI PROGRAM

2 OSOBE

20 časova po 45′, 5x sedmično po 4 časa dnevno ILI PO DOGOVORU

Cijena 395KM + PDV=462,15KM  PO OSOBI

Procedura plaćanja je slijedeća:

Registracija putem emaila, popunjavanje aplikacije, upoznavanje sa procedurom plaćanja, uplata punog iznosa najkasnije 7 dana prije početka nastave.

 


PROVJERA ZNANJA SA CERTIKATOM

Bez pohađanja kursa, za polaznike koji posjeduju znanje. Provjera znanja slijepog kucanja iznosi 235+PDV. Nakon uspješno položenog ispita izdaje se odgovarajući certifikat.


PROŠIRENA PROVJERA ZNANJA SA CERTIKATOM,

TEST+ON LINE ZADACI I VJEŽBE

Ako niste dovoljno sigurni u svoje predznanje možete uzeti online opciju, par sati instruktivne nastave, vježbanja zadataka, pravilnog kucanja svih znakova te sticanja rutine. Nakon urađenih vježbi koje se šalju emailom pristupa se provjeri znanja. Brzom provjerom znanja, uz dodatne prethodne online vježbe, se stiče više samopouzdanja i bolja pripremljenost za završni test. Namijenjen je polaznicima, bez pohađanja kursa, koji posjeduju minimalno predznanje. Ova opcija provjere znanja slijepog kucanja iznosi

10 časova po 45′, 5x sedmično po 2 časa dnevno/ 3x sedmično po 3 časa dnevno+1 čas završni ispit

350KM+PDV=410KM.

Nakon uspješno položenog ispita izdaje se odgovarajući certifikat.


PROVJERA ZNANJA ZA KLASU – Provjera brzine kucanja

Pored navedenih provjera organiziramo i posebne provjere znanja brzine kucanja tkzv klase. Uslov za polaganje za određenu klasu je uvjerenje o završenom kursu daktilografije ili dokaz o radnom stažu na poslovima i radnim zadacima daktilografa najmanje 6 mjeseci. Navedena dokumentacija se prilaže uz aplikaciju te najmanje 7 dana prije ispita .Cijena polaganja za klasu iznosi 395KM+PDV za prvu klasu i 345 KM+PDV za II. te 335KM+PDV za III. klasu.

IA klasa – više od 350 otkucaja u minuti
IB klasa – od 300-350 otkucaja u minuti
II klasa – od 250-300 otkucaja u minuti
III klasa – od 160-250 otkucaja u minuti


Sadržaj programa: 

Okvirni NPP za KKD – Kompjuterska daktilografija I+II

Kompjuterska daktilografija I

Osnovni modul  –  Desetoprstno kucanje   (2×20 časova)

Ovaj modul sadrži neophodne upute za savladavanje desetoprstnog slijepog kucanja i pisanja na računaru,  Namijenjen je svim korisnicima koji žele na brz i jednostavan način naučiti da se služe sa deset prstiju pri upotrebi tastature/ tipkovnice, kao što su: poslovne sekretarice/tajnice,upravni referenti, profesori, novinari, prevodioci i sl.

*NOTE: Dodatna nastava od 20 časova za polaznika koji ne poznaju osnovne pojmove obrade i unosa tekstova tj MS Woord. Doplata za dopunski modul 20 časova 299KM+PDV!

 • Ured
 • Računalo
 • Programska podrška
 • Rad sa tastaturom/ tipkovnicom
 • Zahvati na slova
 • Obrada teksta – MS WORD*
 • Unos teksta*
 • Zahvat na brojeve i posebne znakove
 • Uvježbavanje brzine

Napredni modul – Kompjuterska daktilografija II  (2×20 časova)

Ovaj modul namijenjen je svima onima koji žele unaprijediti tehnike desetoprstnog slijepog pisanja na računaru, postići veće brzine pisanja, kucanja, unosa teksta, oblikovanja i korigovanja teksta, te savladati osnove oblikovanja poslovnih komunikacija, kao i svim korisnicima Worda koji žele usavršiti svoje znanje obrade i oblikovanja teksta ili polagati za odgovarajuće klase brzine unosa.

 • Program za unos i obradu teksta
 • Vježbe brzine i tačnosti
 • Obrada i oblikovanje teksta
 • Tablice
 • Omotnice
 • Pisana komunikacija
 • Diktati i transkripti
 • Uvježbavanje brzine kucanja
 • Dostizanje klase
 • MS Excel dopunski modul

Broj polaznika

Broj polaznika u grupi je minimum 4 do maksimum 6. Literatura se posebno plaća, Kompjuterska daktilografija I ili II. Narudžba knjiga se vrši nakon uplaćene registracije. Knjige se također mogu unajmiti ili dati na privremeno korištenje. Za ONLINE opciju elektronski materijal u pdf.


UPIS

UPIS U TOKU! Do svakog 15. i 25.-og u mjesecu, početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca. 


BROŠURA

Ponuda za Kurs Kompjutorska daktilografija (preuzmi)

O predavaću

 • Dino