Kursevi

Grafički dizajn – InDesign

Kategorija
IT OBUKE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Grafički dizajn – InDesign

Početak nastave: Na upit!

Adobe InDesign je program za dizajn i izradu knjiga, novina, magazina, kataloga i ostalih višestraničnih publikacija. Predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. Obuka će koristiti grafičkim dizajnerima i operaterima grafičke pripreme. Po završetku ove obuke polaznici će biti osposobljeni da izrade kompletan korporativni identitet firme (logotip, memorandum, promotivni flajer, plakat, reklamu za časopis, bilbord, uzorak kataloga, knjigu, časopis). Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru, odn. OS Windows.


TRAJANJE KURSA:

Online nastava- 1-2 sedmice po modulu – Ovisno o dinamici,  do 2 modula, po potrebi i više, 2-4 sedmice.  5-6 sesija od po 2 časa(45′), u bloku, po modulu. ovisno o informatičkog predznanja.

ZA GRUPE:   Online nastava, do max 4 polaznika.  Grupna obuka može trajeatii više sati i ovisi o progresu polaznika. Minimum 10×60′ , tj.  punih sati po jednom modulu.  i organizovana je u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

Individualno: Jedna osoba pohaša sama nastavu, cijena po času ili satu tj po dogovoru. Ukupno  12-16č po modulu

Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 4 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran InDesign u traženoj verziji. Potrebno je upoznati davaoca usluge sa prethodnim zanjima ukoliko ih ima. Kurs se kroji prema potrebama korisnika usluge.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi: Cijena ___KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h, kalkuacija za min 4 polaznika

Grupe su male od min 3-4 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

2. Individualni rad: Cijena ___KM+PDV/Modul, za ___h .
3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

NOTE: Cijena jednog časa od 45′ ovisi o slijedećim stavkana: državi, regiji i sl., programu, dinamici(ekstenzivni, polu ili intenzivni),,terminima, iskustvu, obrazovanju i tipu predavača(native-strani/domaći, diplomirani, BA, MA, apsolvent i sl.), paketu i načinu plaćanja, (paket:1-4). (Ekstenzivni i stručni programi +20% na cijenu i sl.)


Napomena:
• 10% popusta za bivše polaznike
• cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Ispit – Provjera znanja sa certifikatom.

Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 295KM.


OKVIRNI SADRŽAJ

OKVIRNI SADRŽAJ KURSA InDesign


UPIS U TOKU!


O predavaću

  • Dino