Kursevi

Grafički dizajn – CorelDraw

Kategorija
IT OBUKE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Grafički dizajn – CorelDraw

Početak nastave: Na upit!

Kurs Corel Draw je namijenjen onim polaznicima, koji žele da nauče kako da svoje ideje pretoče brzo i efikasno u profesionalno grafičko rješenje. Tokom kursa ćete naučiti kako da dizajnirate logotipe, kataloge, vizit karte, plakate, časopise i još mnogo toga. Naučiti ćete kako da radite pripremu za štampu i prelom teksta. Također ćete znati i kako da postojeće dokumente prebacite u PDF format, odnosno da kreirate nove dokumente u PDF formatu. Neće Vam ostati nepoznate ni palete boja koje se koriste u štampi, i načini usklađivanja istih sa Vašim radovima.


TRAJANJE KURSA:

Online nastava- 1-2 sedmice po modulu – Ovisno o dinamici,  do 2 modula, po potrebi i više, 2-4 sedmice.  5-6 sesija od po 2 časa(45′), u bloku, po modulu. ovisno o informatičkog predznanja.

ZA GRUPE:   Online nastava, do max 4 polaznika.  Grupna obuka može trajeatii više sati i ovisi o progresu polaznika. Minimum 10×60′ , tj.  punih sati po jednom modulu.  i organizovana je u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

Individualno: Jedna osoba pohađa sama nastavu, cijena po času ili satu tj po dogovoru. Ukupno  12-16č po modulu

Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 4 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran CorelDraw u traženoj verziji. Potrebno je upoznati davaoca usluge sa prethodnim zanjima ukoliko ih ima. Kurs se kroji prema potrebama korisnika usluge.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi max 4 polaznika: Cijena ___KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 4 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

2. Individualni rad: Cijena ___KM+PDV/Modul, za 8-10h po modulu
3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad


Napomena:
• 10% popusta za bivše polaznike
• cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Ispit – Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 245KM+PDV.


OKVIRNI SADRŽAJ

Okvirni sadržaj kursa Corel DRAW


UPIS U TOKU!


 

O predavaću

  • Dino