Kursevi

Engleski za Stomatologe A2-B1

Kategorija
STRANI JEZICI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Engleski za Stomatologe A2-B1

Stomatolog ste, radite u ordinaciji? Često poslujete sa strancim? Želite naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, kako razgovarati o oralnom zdravlju, problemim, liječenju, stomatološkom priboru i instrumentima, oboljenjima, higijeni zuba, cijeni usluge, objasniti terapiju? Kako voditi neformalne razgovore! Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za zubare je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti stomatologije i dentalne higijene, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje.

Ova 2 kursa tematski obrađuju:

Dentalna Higijena se bavi temama uključujući instrumente, oralno zdravlje, zubna čišćenja, anksioznost pacijenta i parodontalna oboljenja.

Stomatologija se bavi temama uključujući zube, poremećaje gume, čišćenje, ekstrakciju zuba i higijenu uključujući uobičajene male razgovore tkzv small talk, te rješavanje problema vezanih za ovu oblast.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!


Broj modula

Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časova rada) ukupno po modulu 24 časa od po 45′, odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tzv.”units” uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i razumijevanja stručnih tekstova i sl. Potrebno odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou.

Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa.

Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.


Dinamika

Dinamikom 3x sedmično po 2 časa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru, biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.


Certifikati i ispiti

Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


SADRŽAJ KURSA

Dental Hygienist 

MODUL 1 : U1 – Dental Hygienists; U2 – Work Settings; U3 – Dental Personnel; U4 – In the Practice; U5 – Dental Specialties; U6 – Dental Hygienist Instruments; U7 – The Mouth; U8 – Tooth Anatomy; U9 – Types of Teeth; U10 – Oral Health; U11 – Personal Protective Equipment; U12 – Infection Control; U13 – Dental Records; U14 – Patient Health History; U15 – Oral Care;

MODUL 2 : U1 – Dental Prosthetics; U2 – Orthodontic Appliances; U3 – Dental Exams; U4 – Dental Cleanings; U5 – Debridement; U6 – Fluoride Treatments; U7 – Sealants; U8 – Impressions; U9 – Radiography; U10 – Dental Caries; U11 – Periodontal Disease; U12 – Oral Infections; U13 – TMJ Problems; U14 – Oral Cancer; U15 – Dental Emergencies;

MODUL 3 : U1 – Medication; U2 – Anesthesia; U3 – Pediatric Dentistry; U4 – Geriatric Dentistry; U5 – Special Needs Patients; U6 – Chronic Illness; U7 – Patient Anxiety; U8 – Hypersensitivity; U9 – Communicating with Patients; U10 – Vital Signs; U11 – Case Presentation; U12 – Process of Care; U13 – Nutritional Counseling; U14 – Obtaining Licensure; U15 – Ethics;


Dentistry 

MODUL 1 : U1 – Dentistry; U2 – Specializations; U3 – The Dental Practice; U4 – Dental Personnel; U5 – Dental Instruments; U6 – The Mouth; U7 – Tooth Anatomy; U8 – Types of Teeth; U9 – Personal Protective Equipment; U10 – Dental Practice Technology; U11 – Patient Scheduling; U12 – Insurance and Fees; U13 – Chairside Manner; U14 – Oral Health; U15 – Dental Cleanings;

MODUL 2 : U1 – Dental Exam; U2 – Radiography; U3 – Dental Prosthetics; U4 – Orthodontic Treatment; U5 – Dental Caries; U6 – Fillings; U7 – Root Canals; U8 – Extractions; U9 – Gum Disease; U10 – TMJ Problems; U11 – Oral Infections; U12 – Oral Cancer; U13 – Oral and Maxillofacial Surgery; U14 – Anesthesia; U15 – Medication;

MODUL 3 : U1 – Dental Emergencies; U2 – Cosmetic Dentistry; U3 – Pediatric Dentistry; U4 – Geriatric Dentistry; U5 – Nutritional Counseling; U6 – Patient Referrals; U7 – Patient Health History; U8 – Chronic Illness; U9 – Special Needs Patients; U10 – Patient Anxiety; U11 – Communicating with Patients; U12 – Sustainability in Dentistry; U13 – Obtaining Licensure; U14 – Establishing a Dental Practice; U15 – Ethics in Dentistry.


Opći podaci

Grupe od minimum 4 do max 6 polaznika, te isključivo u radne dane.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica.

Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.

Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.

Upis i start do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


CIJENA:

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.

 

CIJENOVNIK STANDARD,  (po času po polazniku x 20č/40č/60č/80č/100č. / po modulu po polazniku – Pogledajte CIJENE na ovom linku)

 


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 150KM+PDV


Popusti:

  • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h! Upisni ured prima stranke navedenog radnog vremena, isključivo uz prethodnu rezervaciju termina.

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

Procedura upisa

  1. Preuzmite APLIKACIJU (klkni na link i preuzmi!)
  2. Popunite aplikaciju i pošaljite na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
  3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovreni iznos na ŽR škole
  4. POČETAK NASTAVE PREMA DOGOVORU

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


O predavaću

  • Dino