Kursevi

Engleski za Stjurdese A2-B1

Kategorija
STRANI JEZICI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Engleski za Stjuardese i Stjuarde A2-B1

Želite raditi kao stjuardesa? Uposlenik ste avio kompanije? Često ste u kontaktu sa strancima? Želite naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku o dijelovima kabine, proceduri polijetanja, toka leta i slijetanja, uslugama hrane, hitne reakcije, te uobičajene male razgovore sa putnicima? Objasniti problem, voditi neformalne razgovore!? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za stjuardese je novi obrazovni resurs za profesionalce u civilnoj avijaciji, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi pitanjima koja obuhvataju teme, uključujući odgovornosti, dijelove kabine, procedure prije u toku leta, usluge hrane i hitne reakcije. procedure slijetanja, te uobičajene male razgovore tkzv small talk, uključujući riješavanje problema vezanih za let.

PRIJAVE i UPITI, ISKLJUČIVO PUTEM EMAILA – POŠALJITE ODMAH EMAIL: info@interlingua.edu.ba

od 11-16h.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!


Broj modula

Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časova rada) ukupno po modulu 24 časa od po 45′, odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tzv.”units” uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i razumijevanja stručnih tekstova i sl. Potrebno odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou.

GRUPNI PROGRAM: Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa.

INDIVIDUALNI PROGRAM: Jedan modul 15-20 časovaa, 3 modula 45-60 časova.

OKVIRNI UPIS: Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.


Dinamika

Dinamikom 3x sedmično po 2 časa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru, biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.


Certifikati i ispiti

Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


SADRŽAJ KURSA

MODUL 1

Unit 1 – The Flight Crew; Unit 2 – Airline Employees; Unit 3 – People in the Airport; Unit 4 – Parts of the Airport; Unit 5 – Airport Security; Unit 6 – Parts of an Aircraft; Unit 7 – Parts of the Cabin 1; Unit 8 – Parts of the Cabin 2; Unit 9 – Physical Demands; Unit 10 – Appearance Unit 11 – Uniforms Unit 12 – Types of Flights Unit 13 – Types of Aircraft; Unit 14 – Radio Communications; Unit 15 – Delays and Cancellations;

 

MODUL 2

Unit 1 – The Stages of Flight; Unit 2 – Preflight Briefing; Unit 3 –Preflight Duties 1; Unit 4 – Preflight Duties 2; Unit 5 – Preflight Announcements; Unit 6 –The Safety Demonstration; Unit 7 – En Route Duties 1; Unit 8 – En Route Duties 2; Unit 9 – Approach 1; Unit 10 – Approach 2; Unit 11 – Arrival; Unit 12 – Post-flight Duties; Unit 13 – Between Flights; Unit 14 – Passengers 1; Unit 15 – Passengers 2;

 

MODUL 3

Unit 1 – Interviews; Unit 2 – Training; Unit 3 – Relocations and Bases; Unit 4 – Reserve Duty; Unit 5 – Schedules; Unit 6 – Bidding; Unit 7 – Customer Service Tips; Unit 8 – Crew Resource Management (CRM); Unit 9 – The Sterile Cockpit; Unit 10 – Flight Emergencies 1; Unit 11 – Flight Emergencies 2; Unit 12 – Medical Emergencies; Unit 13 – First Aid Unit; 14 – Aircraft Security 1; Unit 15 – Aircraft Security 2;


Opći podaci

Grupe od minimum 4 do max 6 polaznika, te isključivo u radne dane.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica.

Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.

Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.

Upis i start do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


CIJENA:

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 150KM+PDV


Popusti:

  • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h! Upisni ured prima stranke navedenog radnog vremena, isključivo uz prethodnu rezervaciju termina.

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

Procedura upisa

  1. Preuzmite APLIKACIJU (klkni na link i preuzmi!)
  2. Popunite aplikaciju i pošaljite na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
  3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovreni iznos na ŽR škole
  4. POČETAK NASTAVE PREMA DOGOVORU

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


O predavaću

  • Dino