Kursevi

Engleski za Pravnike, sudije i tužioce A2-B2

Kategorija
STRANI JEZICI
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Engleski za Pravnike, sudije i tužioce  A2-B2

Pravnik ste, student prava! ? Uposlenik ste u međunarodnoj pravnoj agenciji, pravnoj službi neke institucije ili ste sudija? Često ste u kontaktu sa strancima? Želite naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku iz oblasti pravosuđa i zakonodavstva, osnovne pravne koncepte, sudske postupke, zakonsko obračunavanje, dokaze i međunarodno pravo. Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

Kurs engleskog za pravnike je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti pravosuđa, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi pitanjima koja obuhvataju teme iz oblasti prava i zakonodavstva, osnovne pravne koncepte, sudske postupke, zakonsko obračunavanje, dokaze i međunarodno pravo., te uobičajene male razgovore tzv. small talk, uključujući rješavanje problema vezanih za struku.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!

PRIJAVE i UPITI, ISKLJUČIVO PUTEM EMAILA – POŠALJITE ODMAH EMAIL: info@interlingua.edu.ba

od 11-16h.


Broj modula

Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časova rada) ukupno po modulu 24 časa od po 45′, odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tzv.”units” uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i razumijevanja stručnih tekstova i sl. Potrebno odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou.

Jedan modul 24 časa, 3 modula 72 časa.

CIJENOVNIK STANDARD,  (po času po polazniku x 20č/40č/60č/80č/100č. / po modulu po polazniku – Pogledajte CIJENE na ovom linku)

Upis do 25-og u mjesecu, početak nastave svakog 5-og.


Dinamika

Dinamikom 3x sedmično po 2 časa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru, biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.


Certifikati i ispiti

Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


SADRŽAJ KURSA

MODUL 1

Unit 1 – Basic Legal Terms; Unit 2 – Basic Legal Concepts; Unit 3 – Legal Resources; Unit 4 – Sources of Law; Unit 5 – Preliminary Documents; Unit 6 – Court Structure; Unit 7 – Jurisdiction; Unit 8 – In the Courtroom; Unit 9 – Court Process; Unit 10 – Court Etiquette; Unit 11 – Criminal Law; Unit 12 – Civil Law; Unit 13 – Administrative Law; Unit 14 – Initial Client Interview; Unit 15 – Interviewing Witnesses.

 MODUL 2

Unit 1 – Discovery Documents; Unit 2 – Affidavits; Unit 3 – Legal Memorandums; Unit 4 – Legal Documents; Unit 5 – Motions; Unit 6 – Intentional Torts; Unit 7 – Negligent Torts Unit; 8 – Nuisance; Unit 9 – Strict Liability; Unit 10 – Product Liability; Unit 11 – Contracts; Unit 12 – Elements of a Valid Contract; Unit 13 – Types of Contract Litigation; Unit 14 – Professional Conduct, Unit 15 – Attorney-client Privilege;

 MODUL 3

Unit 1 – Time management; Unit 2 – Calendars; Unit 3 – Document retention; Unit 4 – Legal billing; Unit 5 – Criminal procedure; Unit 6 – Juvenile crime; Unit 7 – Types of evidence; Unit 8 – Physical and biological evidence; Unit 9 – Testimonial evidence; Unit 10 – Relevant evidence; Unit 11 – Alternative dispute resolution; Unit 12 – Arbitration; Unit 13 – Mediation; Unit 14 – International law; Unit 15 – International court of justice;


Opći podaci

Grupe od minimum 4 do max 6 polaznika, te isključivo u radne dane.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica.

Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.

Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.

Upis i start do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


CIJENA:

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.

 


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 150KM+PDV


Popusti:

  • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h! Upisni ured prima stranke navedenog radnog vremena, isključivo uz prethodnu rezervaciju termina.

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

Procedura upisa

  1. Pošaljite podatke za aplikaciju,
  2. Popunjenu aplikaciju šaljemo klijentu na potpis, te istu potpisanu klijent šalje na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
  3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovoreni iznos na ŽR škole
  4. Početak nastave po dogovoru. Dinamika i termini po želji tj usklađeni sa većinom polaznika

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


O predavaću

  • Dino