Kursevi

Grafički dizajn – Adobe Photoshop

Kategorija
IT OBUKE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Adobe Photoshop

ONLINE

Početak nastave:  : Na upit!

Adobe Photoshop je program za obradu, kreiranje i prezentovanje fotografija, slikanje i dizajn. Toliko je rasprostranjen među profesionalcima da nema konkurenciju. Pošto prvenstveno služi za obradu fotografija, obuka je namenjena prvenstveno fotografima, grafičkim i web dizajnerima koji se svakodnevno sreću sa problemom obrade fotografija. A pošto predstavlja dobar izbor za slikanje, biće izuzetno koristan i slikarima i ilustratorima. Tu spadaju i oni koji se bave izradom tekstura za video igrice i arhitektonske vizualizacije.


TRAJANJE KURSA:

1 sedmica po modulu – Ukupno 1 modul, 1 sedmica (10h po modulu)

Online nastava- 1-2 sedmice po modulu – Ovisno o dinamici,  obično  1 modul ili  2 modula, po potrebi, 2-4 sedmice.  5-6 sesija od po 2 časa(45′), u bloku, po modulu. ovisno o informatičkog predznanja.

ZA GRUPE:   Online nastava, do max 4 polaznika.  Grupna obuka može trajeatii više sati i ovisi o progresu polaznika. Minimum 10×60′ , tj.  punih sati po jednom modulu.  i organizovana je u odabranom terminu prije početka obuke, te uz usaglašenost svih polaznika.

Individualno: Jedna osoba pohaša sama nastavu, cijena po času ili satu tj po dogovoru. Ukupno  12-16č po modulu

Termini : prijepodnevni i popodnevni

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5x sedmično(svakim radnim danom) i polu intenzivna 3x sedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 4 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava do 35%)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome je instaliran Adobe Photoshop u traženoj verziji.


CIJENE

Postoje TRI programa obuke: grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi: Cijena 195KM+PDV/Modul/Polaznik, za 10h

Grupe su male od min 5-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.  NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!

2. Individualni rad: Cijena 399KM+PDV/Modul, za 8h
3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad


Napomena:
• 10% popusta za bivše polaznike
• cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Ispit – Provjera znanja sa certifikatom.  Posebno se organizuje za kandidate koji imaju znanje a trebaju certifikat. Cijena 245KM.


OKVIRNI SADRŽAJ

OKVIRNI SADRŽAJ KURSA PhotoShop


UPIS U TOKU!

O predavaću

  • Dino