Kursevi

KURS

Kompjuterska daktilografija I

Dino
Predavači su eminentni stručnjaci iz oblasti struke sa dugogodišnjim iskustvom i položenim str. ispitom.
KURS

Kursevi knjigovodstva

Dino
Predavači su eminentni stručnjaci iz oblasti struke sa dugogodišnjim iskustvom i položenim str. ispitom.
KURS

Kurs: Moderna sekretarica

Dino
Predavači su eminentni stručnjaci iz oblasti struke sa dugogodišnjim iskustvom i položenim str. ispitom.