Blog

SLO-za-nista.si-stran-tečaj-slo

Kurs slovenačkog  jezika sa izvornim govornikom, profesorom.

Kurs slovenačkog jezika u EC Interlingua namijenjen je polaznicima koji žele da raditi ili studirati u Sloveniji na kraći ili duži period ili za sticanje radne vize. da rade u slovenačkim firmama ili planiraju da studiraju, žive i rade na slovenskom govornom području, itd. Kurs slovenačkog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs slovenačkog jezika može biti grupni ili (polu) individualni ili polu intenzivni i ubrzani.


Kurs slovenačkog priređen je one koji: žele studirati u Sloveniji, poslovno surađivati sa slovenskim firmama i kompanijama ili trebaju položiti ispit za dobivanje slovenskog državljanstva, planiraju pristupiti ispitu slovenačkog kao stranog jezika ili jednostavno žele naučiti još jedan jezik

Kurs slovenačkog kreiran je za one koji:

  • žele studirati u Sloveniji
  • žele da rade u turizmu
  • žele da poslovno surađuju sa slovenskim kompanijama
  • trebaju položiti ispit za dobivanje slovenskog državljanstva
  • planiraju pristupiti ispitu slovenakog kao stranog jezika
  • jednostavno žele naučiti još jedan jezik

Slovenački jezik je zvanični jezik u Republici Sloveniji. Pripada slovenskoj grupi naroda i veoma je srodan našem jeziku. Ono što nama predstavlja olakšanje u razumevanju ali isto tako i može da nas zbuni i oteža nam učenje slovenačkog jezika jeste jako velika sličnost naša dva jezika


Broj modula

Standardni program,

Slovenački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i  A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 2-3x sedmično. Trajanje: polu-intenzivno 2 mjeseca jedan pod nivo, a 4 mjeseca čitav nivo A1.

1. Slovenski   1   A1.1,     2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski  2  A1.2,      2M x 20 časova=40 časova


TOTAL 80 časova


Intenzivni program

Slovenački A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i  A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Dinamika 4-5x sedmično po 2-3 časa dnevno. Trajanje 2-4  sedmice, pod nivo, a 4-8 sedmica čitav nivo A1, ovisno o intenzitetu i broju časova sedmično, 15, 20 ili 30č.

1. Slovenski   1   A1.1,     2M x 20 časova=40 časova
2. Slovenski  2  A1.2,      2M x 20 časova=40 časova


TOTAL A1 80 časova


CERTIFIKAT A1   


Syllabus – Slovenački A1


CIJENE ZA GRUPE

  • Cijene Standardni program: Pripremni kurs Slovenačkog  jezika A1 

Grupe: Cijena modula od 20 časova(45′) : BAM=220,00/pol. Kalkulacija za minimum 8 polaznika u grupi.

Za manje grupe cijena se preračunava na slijedeći način: 8 x 220KM/Br.polaznika umanjene grupe (Npr. 4-7pol.).

  • Cijene Intenzivni program: Pripremni kurs Slovenačkog  jezika A1 

Grupe: Cijena po modulu  od 20 časova(45′) : BAM=220,00/pol. Kalkulacija za minimum 8 polaznika u grupi.

Za manje grupe cijena se preračunava na slijedeći način: 8 x 220KM/Br. polaznika umanjene grupe (Npr. 4-7pol.).


POLU-INDIVIDUALNI INTENZIVNI PROGRAM

  • Cijena za polu-individualni program 2-3 pol.

Polu-Individualni  program: cijena po času od 45′, po dogovoru. Paket od min  20 časova! Više časova manja cijena. Cijena iznosi min 25KM-35KM+PDV po času po polazniku, a ovisno o broju polaznika. (max 2-3 polaznika). Za ovaj program tj nivo A1 i polaznike slavenskog porijekla potrebno je 60 časova i dosta rada i vježbe kod kuće.


TOTAL 60  časova


WEEKEND MARATHON *Super intenzivni kurs

Od petka do nedjelje 2 vikenda 20 časova (subota i nedjelja po pet časova). Trajanje nivoa A1, 4 sedmice/vikenda.

Ukupno: A1 40 časova, A2 40 časova, B1 60 časova.

Cijena za 20 časova 220KM


CEFR

A1 – PRIPREMNI

Pripremni stupanj namijenjen je svima koji se po prvi puta susreću s slovenskim jezikom. Polaznici će na ovome stupnju naučiti osnove slovenačkog jezika i steći osnovne komunikacijske vještine. Moći će predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima. A1 – FINALNI TEST


Tabela i opis nivoa

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija


Dinamika

Dinamikom od 4-5x sedmično po 2-3 časa dnevno, intenzivni kurs traje 4 sedmice, prosječno 10 časova sedmično, a dinamikom 2-3x sedmično po 2-3 časa, polu-intenzivni kurs traje 8 sedmica, u prosjeku po 5 časova sedmično.


Certifikati i ispiti

Na kraju ovog programa, Slovenački A1, polaže se završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u dvije razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru. Certifikat nakon nekog od nivoa vrijedi max 2 godine ukoliko se maksimalno ne koristi strani jezik.  Provjera znanja se može izvršiti i bez pohađanja kurseva ukoliko kandidati posjeduju znanje nekog od nivoa stranog jezika. Provjera postojećeg znanja košta 250KM+PDV.


Opći podaci

Grupe od minimum 8 polaznika, te isključivo u radne dane.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica. TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: MA međunarodno certificiran profesor sa preko 10 godina iskustva Stručnjak iz oblasti Slovenskog jezika. Sve prema programu EU, te je autor svih potrebnih materijala. Međunarodno certificirani za oblasti jezičkih vještina.

Uslov: Nema

Upis i start do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h!

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


UPIS

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba  od 10h-16h


Literatura nije uključena u cijenu

Ostavi komentar