Blog

ruski-jezik-

RUSKI A1-B2 

Kursevi ruskog za vizu, posao ili studij. Priprema za TRKI i sl. jezičke diplome i ispite.  Učite ruski od nule do iskusnog znalca ruskog! Učite ruski jezik uz izvornog i iskusnog učitelja engleskog jezika

Znanje ruskog jezika otvara mnoga vrata! 

Želite studirati ili raditi u zemljam ruskog govornog područja, položiti ispit  TRKI diplomu, mi smo prava prilika za vas. U našoj školi prepoznaćete kvalitet, ljubazno osoblje te rad u manjim grupama 4-6 polaznika. Nastava je online(max 6 pol.) ili u učionici (max 4 pol.). Sa na ma učite brže, efikasnije i učinkovitije!

POŠALJITE ODMAH!! EMAIL: info@interlingua.ba ili

VIBER PORUKU  062 910 408 od 11-16h.


Namijenjen je: Kurs ruskog jezika u EC Interlingua namijenjen je polaznicima koji žele da uče ovaj strani jezik iz hobija, ostvare poslovne kontakte sa ruskim firmama ili planiraju da studiraju, žive i rade na ruskom govornom području, itd. Kurs ruskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs ruskog jezika može biti grupni ili individualni, online (onlajn) ili ubrzani.


Šta je VAŽNO pri odabiru škole stranih jezika

Kodeksi In_škole


Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!Ruski jezik se ubraja u grupu slavenskih jezika i u širokoj je upotrebi na teritoriji Evroazije. Ruski je najviše korišćen maternji jezik na teritoriji Evrope, a pored Rusije koristi se i u većini zemalja bivšeg SSSR-a. Više od četvrtine celokupne svetske naučne literature objavljeno je na ruskom jeziku, a njegova upotreba zastupljena je u oblasti industrije, pre svega komunikacionih sistema. Rusija, kao jedna od svetskih supersila, iskazuje značajan politički uticaj, pa je učenje ruskog jezika, kao stranog, široko rasprostranjeno u školama širom sveta. Velikim ulaganjem ruskih preduzeća u mnoge industrijske grane u našoj zemlji raste potreba za ljudima koji koriste ruski jezik.

 

 

 

 


 

CILJEVI / UČENJA:

 •  Postati kompetentni na odgovarajućem nivou jezika
 •  Savladati odgovarajući nivo ruskog jezika
 •  Saznati gramatiku i vokabular ruskog jezika
 •  Naučiti komunicirati na ruskog jeziku
 •  Naučiti izgovorati ruski jezik, razumjeti tekst, pisati, slušati i sl.

 

 


PROGRAMI

 • Individualni – 1 osoba
 • Polu-individualni, 2-3 osobe (parovi i porodica)
 • Mini grupe –  4-6 polaznika (u učionici prefiramo max 4 polaznika zbog pandemije, online max 6 pol.)

 

ONLINE ILI UČIONICA!!

 


DINAMIKA

 • Ekstenzivna: 1x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Polu-intenzivna: 2-3x sedmično po 1.5-2h dnevno
 • Intenzivna: 4-5x sedmično po 1.5-2h dnevno

 

Možete pohađati: 5, 10, 15, 20 i 30 časova sedmično.

 


NIVOI

Naša Škola stranih jezika organizuje kurseve ruskog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR – a (The Common European Framework of Reference for Languages). To znači da postoji ukupno 6 nivoa poznavanja ruskog, A1, A2, B1, B2, C1, i C2 nivo. Svaki nivo sadrži po 2 podnivoa tj od 4-6 modula. Primjeri:

 

, ………… itd.

 

 

Common European Framework of Reference for Languages – Wikipedia


Levels of Competence in Russian as a Foreign Language

Number of hours required to reach each TRKI level

 


Tabela i opis nivoa

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija

TRKI LEVELS (klikni, saznaj više o nivoima)

Komparacija nivoa

ELP Levels

ALTE

TRKI

A1

Level 0 ТЭУ

Элементарный уровень

A2 Level 1

ТБУ

Базовый уровень

B1 Level 2

ТРКИ-1

I Cертификационный уровень

B2 Level 3

ТРКИ-2

II Cертификационный уровень

C1 Level 4

ТРКИ-3

III Cертификационный уровень

C2 Level 5

ТРКИ-4

IV Cертификационный уровень

 


BROJ MODULA


POEHALI

A1.1/A1.2.1 POEHALI – 1.1,  BEGINNER A1 (4 Modula)           

Ovaj program, Ruski A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i A1.2.1, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, sve ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Pripremni nivo Ruskog jezika A1

1. Level – Starter, A1.1,        2 x 20 časova=40 časova
2. Level – Beginner, A1.2.1,    2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova 

SADRŽAJ KURSA  A1.1

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

SADRŽAJ Poehali 1.1

 

 

 

 


A1.2/A2.1 POEHALI – 1.2,  ELEMENTARY A1.2 (4 Modula)

Ovaj program, Ruski A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.2.2. i A2.1, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, SVE ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Osnovni nivo Ruskog jezika A1.2

1. Level – Elementary, A1.2.2,      2 x 20 časova=40 časova
2. Level – Post Elementary, A2.1.1,      2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova 

SADRŽAJ KURSA  A1.2

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

SADRŽAJ Poehali A1.2

 

 

 

 


A2/B1.1.1 POEHALI – 2.1 LOWINTERMEDIATE (6 Modula)     

Ovaj program, Ruski A2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 60 časova, A2.1. i A2.2,  a svaki pod nivo sadrži po 3 modula, ukupno 120 časova, 60 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 6-10 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8-12 sedmica/ intenzivni 4-6 sedmica.

Moduli: Pripremni nivo Ruskog jezika A1.2/

1. Level – Pre-intermediate, A2.1.2,      3 x 20 časova=60 č.
2. Level – Low-intermediate, A2.2,         3 x 20 časova=60 č.

Total: 120 časova 

SADRŽAJ KURSA  A2

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

поенали содержание 2.1

 

 

 


B1/B2.1.1 POEHALI – 2.2 INTERMEDIATE (6 Modula)

Ovaj program, Ruski A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 60 časova, B1.1. i B1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 120 časova, 60 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 6-10 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8-12 sedmica/ intenzivni 4-6 sedmica.

Moduli: Pripremni nivo Ruskog jezika B1

1. Level – Intermediate, B1.1, 3 x 20 časova=60 časova
2. Level – High-Intermediate, B1.2, 3 x 20 časova=60 časova

Total: 120 časova 

SADRŽAJ KURSA  B1

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

поенали содержание 2.2

 

 

 

 


A1 Pripremni

Ovaj program, Ruski A1 sadrži, ukupno 2 pod nivoa od po 40 časova, A1.1. i A1.2, a svaki pod nivo sadrži po 2 modula, ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Pripremni nivo Ruskog jezika A1

1. Level – Starter, A1.1,    2 x 20 časova=40 časova
2. Level – Beginner, A1.2,    2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova 

SADRŽAJ KURSA  A1

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

https://lidenz.ru/wp-content/uploads/2020/05/A1cont.pdf

 

 

 


A2 Osnovni

Ovaj program, Ruski A2 sadrži, ukupno 2 pod nivoa, A2.1/A2.2. Elementary/Post-Elementary od po 40č. tj svaki podnivo po 2 modula od po 20 časova. Svaki nivo sadrži ukupno 80 časova, 40 sesija po 2 časa u bloku(90′). Trajanje 2, 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 2 ili 4 sedmice. 

Moduli: Osnovni nivo Ruskog jezika A2

1. Level – Elementary, A2.1.1, 2 x 20 časova=40 časova
2. Level – Post Elementary, Modul 4, A2.1.2, 2 x 20 časova=40 časova

Total: 80 časova

SADRŽAJ KURSA  A2

Sadržaj kursa pogledajte na linku ispod

https://lidenz.ru/wp-content/uploads/2020/05/A2cont.pdf

 

 

 


B1.1 Prijelazni

Ovaj program, Engleski B1 sadrži, ukupno 2 MODULA ovog pod-nivoa B1.1 SVAKI po 40č. Oba MODULA su ukupno 80 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Prijelazni nivo Ruskog jezika B1.1

Pre-Intermediate, B1.1..1.   2 x 20č=40č.

Low-Intermediate, B1.1.2.   2 x 20č=40č.

 

Total: 80 časova

SADRŽAJ KURSA  B1

Sadržaj kurseva pogledajte na linku ispod

https://lidenz.ru/wp-content/uploads/2020/05/B1.1cont.pdf

 

 

 

 


B1.2 Prijelazni

Ovaj program, Engleski B1 sadrži, ukupno 2 MODULA ovog podnivoa B1.2 SVAKI po 40č. Oba MODULA su ukupno 80 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice.

Moduli: Prijelazni nivo Ruskog jezika B1.2

Intermediate,  B1.1. 2, 2 x 20č. =40č,

High-Intermediate, B1.2..2, 2 x 20č.=40č.

Total: 80 časova.

SADRŽAJ KURSA  B1

Sadržaj kurseva pogledajte na linku ispod

https://lidenz.ru/wp-content/uploads/2020/05/B1.2cont.pdf   

 

 

 

 


B2 Samostalni

Ovaj program, Engleski B2 sadrži, ukupno 2 pod-nivoa SVAKI po 60 časova. Oba pod-nivoa su ukupno 120 časova, 50 sesija po 2 časa u bloku (90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice. 

Moduli: Samostalni nivo Ruskog jezika B2

Upper-Intermediate, B2.1.1, 3 x 20č=60č.
High Up-Intermediate, B2.1.2, 3 x 20č=60č.

Total: 120 časova

SADRŽAJ KURSA  B2 

Sadržaj kurseva pogledajte na linku ispod

 

 

 

 

 


B2+/C1 Napredni

Ovaj program, Engleski C1 sadrži, ukupno 2 pod-nivoa, B2+ i C1.1, oba po 60 časova, 60 sesija po 2 časa u bloku (90′). Trajanje 4 ili 8 sedmica, ovisno o dinamici kursa, polu intenzivni 8 sedmica/ intenzivni 4 sedmice. 

Moduli: Napredni nivo Ruskog jezika C1.1

Pre-Advance , B2+ , 3 x 20č.=60č.
Lower-Advance, C1.1, 3 x 20č.=60č.

Total: 120 časova

SADRŽAJ KURSA  

Sadržaj kurseva pogledajte na linku ispod

 

 

 

 

 


Certifikati i ispiti

Na kraju svakog programa, KNJIGE tj. NIVOA, polaže se završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u dvije razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru. Certifikat nakon nekog od nivoa vrijedi max 2 godine ukoliko se maksimalno ne koristi strani jezik.  Provjera znanja se može izvršiti i bez pohađanja kurseva ukoliko kandidati posjeduju znanje nekog od nivoa stranog jezika. Provjera znanja košta 150KM+PDV, a svaka druga “refresh” provjera nakon 2 godine 75KM+PDV, kojom se osvježava znanje i datum certifikacije.


INTERLINGUA CERTIFIKATI Saglasnost Federalnog ministarstva obrazovanja

Certifikati, uvjerenja ili potvrde o uspješno završenom programu tj završene svake knjige, se izdaju nakon ispita, pismene i usmene provjere znanja, i to za nivoe:

 

Naziv nivoa EU Certifikat Broj časova potrebnih za ispit sa uključenom pripremnom nastavom

TRKI 1,2,3, 4, tabela

 

Pripremni

A1

In Certifi.

A1.1/A1.2

nakon odslušanih  80-100 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Osnovni

A2

In Certifi. A2.1/A2.2 nakon odslušanih  160-200 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Prijelazni

B1

In Certifi.

B1.1/B1.2

nakon odslušanih  240-320 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Samostalni

B2

In Certifi.

B2.1/B2.2

 

nakon odslušanih  min 560 časova  ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Napredni

C1

In Certifi.

C1.1.1/C1.1.2

C1.2.1/C1.2.2

nakon odslušanih  min 800  časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa
Vrsni

C2

In Certifi.

C2.1.1/C2.1.2

C2.2.1/C2.2.2

nakon odslušanih min  1020 časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 4

*Note: Nakon završenih In A1, A2, B1, B2, C1, C2 nivoa, a nakon finalne provjere znanja svih vještina, te uspješno položenih testova u našem centru polaznici će dobiti odgovarajuće certifikate o uspjehu, o znanju datog nivoa. Odlukom Fedralnog minstarstva obrazovanja Interlingua je dobila Saglasnost na programe A1-C2, Br.03-38-8-301/03, te takođe i pozitivno Mišljenje istoimene institucije. Nakon ostalih kurseva Interlingua izdaje Certifikat o pohađanju, a nakon svakog modula Izvještaj o progresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEĐUNARODNI CERTIFIKATI

Students taking an exam in exam hall in college

TORFL

TORFL (klikni saznaj više), TORFL St.Petesburg

TRKI (klikni, saznaj više..), RLC TRKI

 

 

 

 

 

Posebne cijene prema ruskim testnim centrima.


 

The Test of Russian as a Foreign Language levels:

 • Elementary Level (TEL/A1).

  Successful performance in the Elementary Test represents a standard of initial competence in Russian which enables a candidate to satisfy his elementary communicative needs in a limited number of everyday situations.
  Exam preparation materials: Elementary Level (TEL/A1) (.pdf)

 • Basic Level (TBL/A2).

  Successful performance in the Preliminary Test represents a standard competence in Russian which enables a candidate to satisfy basic communicative needs in a limited number of situations in everyday and cultural spheres. This level is required to obtain Russian citizenship. Though it is not enough to study at the Russian educational institutions, except for preparatory faculties (programs or courses) for foreigners.
  Exam preparation materials: Basic Level (TBL/A2) (.pdf)

 • First Certification Level (TORFL-I/B1).

  Successful performance in the First Level Certificate indicates an intermediate level of competence, which enables a candidate to satisfy his main communicative needs in everyday, cultural, educational and professional spheres in line with the State Standard of Competence in Russian as a Foreign Language. In addition, the First Level Certificate allows its holder to enroll in a Russian university.
  Exam preparation materials: First Certification Level (TORFL-I/B1) (.pdf)

 • The 2nd Level Certificate (TORFL-II /В2).

  Successful performance in the Second Level Certificate indicates a high level of competence in Russian which enables a candidate to satisfy his communicative needs in a wide range of situations in cultural, educational and professional spheres. It allows a holder to receive bachelor’s, master’s and Ph.D degrees from Russian universities, excluding certain subjects.
  Exam preparation materials: The 2nd Level Certificate (TORFL-II /В2) (.pdf)

 • The 3rd Level Certificate (TORFL-III /C1).

  Successful performance in the Third Level Certificate indicates that the candidate has a high level of language command in all communicative contexts, which allows him to conduct professional activity in Russian in areas such as: Linguistics, Translation, Editing, Journalism, International Relations and management.
  Exam preparation materials: The 3rd Level Certificate (TORFL-III /C1) (.pdf)

 • The 4th Level Certificate (TORFL-IV/C2).

  Successful performance in the Fourth Level Certificate indicates Proficiency in Russian and the candidate’s competence close to a native Russian speaker. Enables holder to receive a Master of Arts degree in philology, undertake all forms of work in Russian philology.
  Exam preparation materials: The 4th Level Certificate (TORFL-IV/C2) (.pdf)

 


Opći podaci

Grupe od minimum 4 (učionica) do max 6 polaznika (online), te isključivo u radne dane.

Termini: Prije i poslije podnevni, po dogovoru.

Uslov: A1 Nema; za A2-A1, za B1-A2, za B2-B1, …. itd.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica. TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori njemačkog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

LITERATURA: ПОЕХАЛИЯ    РУСКИ ЯЗЫК i sl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIJENA:

IND – Individualni Program, cijena po času od 45′ __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu.

SMI – Semi-Individualni Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu

MG – Mini Grup Program, cijena po času od 45′ i  po polazniku __KM+PDV, za ekstenzivni program + 15%, min 1 modul od 20č. u paketu. Ekstenzivna nastava +15% na cijenu časa. Poslovni/stručni programi 20-30% na cijenu časa. Izvorni govornici cca 10% na cijenu časa.


PROVJERA ZNANJA SA CERTIFIKATOM: 150KM+PDV


Popusti:

 • U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10% na više grupa. Radni materijal uključen u cijenu.

Upis

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Više informacija isključivo putem emaila: info@interlingua.edu.ba/Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba, a od 11h-16h. Upis i start obično do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 16h!

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

NASTAVNI TERMINI

Prije podne Poslije podne Večernji
09.00-10.30, 2 ćasa 13.50-15.20,  2 časa 18.50-20.20,  2 časa
10.40-12.10, 2 časa 15.30-17.00,  2 časa 20.30-22.00,  2 časa
17.10-18.40,  2 časa

Procedura upisa

 1. Preuzmite APLIKACIJU (klkni na link i preuzmi!)
 2. Popunite aplikaciju i pošaljite na email: info@interlingua.ba, Cc info@interlingua.edu.ba
 3. Nakon prijema aplikacije polaznik potpisuje ugovor i uplaćuje dogovreni iznos na ŽR škole
 4. POČETAK NASTAVE PREMA DOGOVORU

 

 


web stranice: www.interlingua.ba(zvanična) ili www.interlingua.edu.ba(alternativna)


 


 

Ostavi komentar