Zašto izabrati Interlingua ?

Edukativni centar Interlingua za strane jezike, obuke u profesionalnim i radnim vještinama je jedan od najmodernijih obrazovnih privatnih edukacionih centara u BiH i regionu.

Naš cilj je ojačati kompetencije građana u smislu boljeg statusa kod poslodavaca, izgradnje karijere, jačanje pozicija mladih pri zapošljavanju, kao i prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i vještina radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica.

Image

Preko 100 profesionalnih kurseva

Događaji u Interlingua

Budite u toku sa našim novostima i ne propustite Besplatne edukativne seminare