Kursevi

KURS

Njemački jezik A1 Pripremni

Dino
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 ...
KURS

Njemački jezik A2 Osnovni

Dino
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 ...
KURS

Engleski jezik A1 Pripremni

Dino
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 ...
KURS

Engleski jezik A2 Osnovni

Dino
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 ...
KURS

Engleski jezik B1 Prijelazni

Dino
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 ...
KURS

Engleski jezik B2 Samostalni

Dino
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 ...
KURS

Engleski jezik C1 Napredni

Dino
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 ...
KURS

Engleski za Turizam A2-B1

Dino
Upis u toku! U našem EC In nudimo sve programske nivoe kurseva sukladno CEFR skali od A1-C2 ...