English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Jezički seminari
Obuke i seminari - Metodička obuka predavača str.jezika
Srijeda, 19 April 2017 00:00

Obuke i seminari - Metodička obuka predavača str.jezika


Želite razvijati vještine predavanja, naučiti tehnike motivacije polaznika u nastavi, kreirati dinamičan kurs ili seminar, onda je ovaj kurs prava prilika za Vas!


Sve moderne institucije za podučavanje u svijetu su uočile važnost stalnog usavršavanja svojih predavača i iz tog razloga Interlingua Language School nudi posebno koncipiran trening čije je težište na osvježavanju nastavnog procesa, te na osposobljavanju stručnog kadra da što uspješnije izvodi nastavu u skladu sa svjetskim trendovima i standardima. Sadržaj treninga ima za cilj da poveća kreativnost predavača koji će nakon treninga moći da još uspješnije prenesu znanje i obavljaju svoj posao. Naša škola organizuje razne dvodnevne i trodnevne seminare za predavače osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te privatnih škola stranih jezika. Treninzi se organizuju svakog mjeseca od oktobra do aprila.Sadržaj treninga za predavanje odraslim opće ili poslovne kurseve možete pogledati na linku : SADRŽAJ TRENINGA

Pročitaj više...
 
Korektivni gramatički seminar

Jezički seminar - korektivni gramatički seminar iz stranog jezikaGramatika je osnov svakog razgovora. Želite li da komunicirate na engleskom jeziku bez ustručavanja i poteškoća, samouvjereno i sa velikim samopouzdanjem onda je ovaj seminar prava prilika i dobit za vas.


Korektivni gramatički seminari namijenjeni su polaznicima koji treba da koriguju ili dopune znanje određene oblasti gramatike engleskog jezika. Nakon dijagnostičkog testa naši profesori procijene oblasti koje bi polaznik trebao pohađati te se polaznici raspoređuju u odgovarajuće grupe. Organizuju se u 3 glavna nivoa: Basic I i II(A1, A2), Intermediate(B1.1 i B1.2), Upper Intermediate B2.1 i B2.2 i Advance(C1). Jedan modul = 12 časova po 45' i traje najviše jednu sedmicu. Organizuje se takođe kao vikend maraton(do sada najprihvatljiviji način od strane polaznika) od petka do nedjelje 2x6 časova  ili kao 3x4 časova. Cijena modula: 100KM - Kalkulacija cijene je za min 4 polaznika. Procijenite vaše znanje na slijedećim linkovima :


Pročitaj više...
 
NOVO! Jednodnevni specijalizirani kursevi - Za poslovne ljude!
Srijeda, 26 Octobar 2016 17:33

NOVO! Jednodnevni specijalizirani kursevi - 4x90', prema izboru klijenta

Da li biste mogli da uspješno dvoditi telefonske razgovore, prezentacije, konferencije ili sastanke na stranom jezikuDa li se prijavljujete za posao kod inozemnog poslodavca, planirate važan poslovni put, imate važan sastanak ili morate biti prisutni na konferenciju u inozemstvu? Ili, jednostavno želite da usavršiti Vaš poslovni strani jezik?

Ako ste odgovorili potvrdno na barem jedan od gore navedenih pitanja, ovi kursevi su namijenjeni za Vas. Intenzivna jednodnevni kursevi su namijenjeni za klijente koji žele obnoviti ili ojačati znanje specifičnog vokabulara, odnosno razmatranje i jačanje informacija koje trebate. Polaznici će usvojiti specifičan vokabular, i fraze koje će moći primijeniti u vlastitom poslovnom okruženju, pri tome razvijajući vještine komunikacije, praćenja predavanja ili pisanja i popunjavanja aplikacija, izvještaja odnosno različitih vrsta poslovnih formulara, novinskih članaka ili finansijskih izvještaja. Polaznici će se takođe osposobiti da odgovaraju ili postavljaju pitanja prilikom intervjuisanja ili u raznim sličnim situacijama,  Kurs traje 6 časova + pauze između svakog bloka u trajanju od 15-30 minuta. Cijena ovisi o broju polaznika.


Pročitaj više...
 
Poslovne vještine na engleskom jeziku

Poslovne vještine na engleskom jeziku

Poslovne Komunikacije - Seminari. Savladajte vještine komunikacije na engleskom ili bosanskom jeziku kao što su: Vještine pregovaranja, Vođenja sastanaka, Pisanje izvještaja, Prezentiranja, Neformalne komunikacije i Uspješnog telefoniranje. Kurs engleskog traje 2-4 dana, ovisno o intenzitetu, broju modula te izabranih programa. Cijena 100KM. Kalkulacija za najmanje 6 polaznika. Veličina grupe maksimalno 8 polaznika.Pročitaj više...
 
Specijalizirani jezički seminari iz struke
Nedjelja, 09 Octobar 2011 12:44

ESP - Engleski Strukovni Program


ESP - Engleski Strukovni Program, polaznicima pruža mogućnost da fokusiraju učenje engleskog jezika na specifična profesionalna područja iz struke. Ovi programi su isključivo vezani za praksu i posao. Naš centar ovisno o vrsti posla na radnom mjestu organizuje nastavu skrojenu prema potrebama klijenta, TMP - Tailor Made Program. Uz neophodno ulazno testiranje kandidati će uraditi i analizu potreba (TNA) te prema istoj "skrojiti" odgovarajuće dodatne materijale koje će koristiti u nastavnom procesu. Ukoliko vaše radno mjesto zahtjeva od vas i neke druge vještine poput pisanja izvještaja, pregovaranja, prezentiranja, vođenje sastanaka i sl. naš centar je u mogućnosti organizirati i ovu vrstu usluge. Interlingua Edukacioni Centar Sarajevo posvećuje veliku pažnju razumijevanju Vaše organizacije i potreba Vaših uposlenika. Svaki program – bilo da se radi o individualnim časovima općeg ili poslovnog engleskog jezika, individualnom ili radu u grupi je dizajniran prateći dijagnostično savjetništvo. Progami se mogu organizirati kao trodnevni seminari ili 2-sedmični kursevi. Fond sati: od 12-18 ovisnoo programu. Cijena 100KM za minimum 6 polaznika. Maksimum 8 polaznika u grupi!
Pročitaj više...
 


178000