English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Administrativne obuke
Obuka za poslovne sekretarice
Petak, 22 Septembar 2017 00:00

Moderna sekretarica/ Voditelj ureda, 4 modula, 1M=30 časova, 4-8 polaznika, 295KM+PDV/1M 

Nova radna mjesta za poslovnog sekretara otvaraju se svakodnevno. Ovaj kurs je dobra prilika za uspješnu karijeru u jakoj firmi ili kompaniji


Prvi utisak koji jedna firma ostavi na svoje klijente i poslovne saradnike može biti presudan za njeno uspješno poslovanje. Zato, pozicija poslovnog sekretara, kao prvog lica kompanije, iz dana u dan sve više dobiva na značaju, a nova radna mjesta otvaraju se stalno – posao poslovnog sekretara zauzima ubjedljivo 1. mjesto na listi najtraženijih poslova u oblasti administracije. Posao poslovnog sekretara je zanimljiv, izazovan i zahtjeva poznavanje posebnih metoda poslovanja. Zato ako ste ambiciozni, spremni da postanete vrijedan resurs svake firme, organizator posla i desna ruka upravljačkog kadra, svim potrebnim vještinama i praktičnim znanjima možete ovladati na obuci za poslovnog sekretaraCijena po modulu iznosi 295KM+PDV, za min 4-8 polaznika u grupi, te za 30 školskih časova od po 45' -  cca 4 sedmice. Cijena (polu) individualne nastave iznosi 35KM+PDV po jednom školskom času od 45' i dijeli se međusobno sa brojem polaznika 1-3.  INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/MODULIMA: Engleski za sekretarice, Osnove racunovodstva, Kompjuterska daktilografija. Mogucnost kombiniranja modula. 

Pročitaj više...
 
Kurs - Kompjuterska daktilografija
Petak, 15 Septembar 2017 00:00

Kompjuterska daktilografija, intenzivni 1-sedmični i (polu)intenzivni više sedmični, 20 i 30 časova, 6-8 polaznika,  245KM ili 295KM + PDV

Ulažite u Vaše profesionalno znanje! Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobuhvatno.

Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobhvatno, a brzina zapisanih informacija brza i precizna. Od kvalitetno i profesionalno obučenog radnika ovog profila očekuju se razne vještine i sposobnosti. Daktilograf mora da ima osnovno znanje rada na računaru – word, exel, internet, kako bi u svakom momentu mogao na pravi način da se informiše i zabilježi sve što je neophodno. Zatim, potrebno je poznavanje bar jednog stranog jezika, ako je moguće engleskog, kako bi se po potrebi klijenata mogao kvalitetno i na pravi način sporazumjeti. Kurs ima za cilj da polaznici ovladaju tehnikom desetoprstnog kucanja te tehnikama poslovne komunikacije. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/ MODULIMA: Engleski za sekretarice, Sekretrsko/Tajničko poslovanje. USLOV: Vlastiti laptop. Osnove rada na racunaru MS Office i sl.
 
Pročitaj više...
 
Engleski i Njemački za poslovne sekretare-ice
Nedjelja, 22 Januar 2017 17:37

Engleski i Njemački za poslovne sekretarice i sekretare 2x20 časova

Poslovna sekretarica je izuzetno važna ličnost svakog preduzeća jer ugled preduzeća ovisi i od uspješne sekretarice, a naročito kada preduzeće posluje sa ino-partnerima gdje do izražaja mora doći dobro poznavanje stručnog engleskog jezika kao međunarodnog poslovnog jezika tj. znanje Engleskog jezika za sekretarice. U tom svijetlu naš EC Interlingua je pripremio kurs za polaznike koji već obavljaju ili namjeravaju raditi taj posao, ali i za one koji bi željeli da prošire svoja znanja. Ovaj kurs se perfektno uklapa sa ostalim kursevima iz programom obuke za sekretarice, kao što su Sekretarsko/Tajničko poslovanje i Kompjuterskom daktilografijom i može se svesti u jedan od modula cjelokupnog programa obuke za poslovnu sekretaricu odn sekretara. Kurs sadrži 2 modula od po 20 školskih časova i traje maksimalno 2 mjeseca. Cijena ZA OBA MODULA je 195KM+PDV. Minimalni preduslov je znanje općeg engleskog jezika na nivou A2 CEFR-a. Prije početka ovog kursa potrebno je uraditi ukazno testiranje iz engleskog jezika. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/MODULIMA: Sekretarsko/Tajničko poslovanje, Kompjuterska daktilografija. 


Pročitaj više...
 
Kurs - Obuka za upravnog referenta
Ponedjaljak, 20 Juni 2016 00:32

Kurs - Obuka za upravnog referenta, 40 časova, 6-8 polaznika, 295KM+PDV

Želite raditi u advokatskim uredima, tijelima državne uprave, javnim institucijama, sudovima, općinskim, gradskim ili kantonalnim službama, političkim partijama,...!?

Upravni referent može se zaposliti u kantonalnim/ županijskim, općinskim i gradskim organima uprave (opća uprava, policija, carina, financije), pravosuđu, u svim javnim ustanovama društvenih djelatnosti (znanosti, obrazovanja i kulture), socijalnog osiguranja, socijalne skrbi (Centar za socijalni rad), zapošljavanja (Zavod za zapošljavanje), osiguravajućim društvima uz obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja i izrada pojedinačnih akata u upravnom postupku, pisanja poziva, zapisnika, vođenja evidencije o uredskom poslovanju, primanje i rješavanje pošte, rad u sudovima i drugim pravosudnim organima. Cijena po modulu iznosi 295KM+PDV, a za 40 školskih časova - cca 2 MJESECA. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/MODULIMA: Engleski za sekretarice. Kompjuterska daktilografija, Osnovi knjigovodstva, Poslovna tajnica. Cijena individualne nastave iznosi 35KM+PDV po jednom školskom času od 45'. 


Pročitaj više...
 
Kursevi knjigovodstva
Utorak, 15 Septembar 2015 18:41

Osnovni kursevi knjigovodstva, 40 časova, 6-8 polaznika, 295KM+PDV


“Kako ću znati šta duguje, a šta potražuje?” Šta je KIF, a šta KUF!? Obuka za posao knjigovođe

6 razloga da se opredjelite za kurs knjigovodstva i posao knjigovođe

1. Knjigovođa je jedno od rijetkih zanimanja za kojim se tražnja ne smanjuje, već naprotiv raste i to uprkos ekonomskoj krizi. Već deceniju unazad, posao knjigovođe nalazi se u prvih 5 najtraženijih i najplaćenijih poslova u regionu.
2. Minimalna mjesečna suma koju možete zaraditi kreće se u rasponu od 500 do 600 eura.
3. Za posao knjigovođe nije vam potreban fakultet ili druga visoka škola.
4. Zanimanje knjigovođe ne podleže strogim zahtevima tržišta – ne morate da spadate u najproduktivnije kadrove, ne morate da govorite 5 jezika, ne morate da izgledate kao top model…
5. Knjigovođe mogu biti timski igrači, ali vrlo lako mogu i da se osamostale.
6. Za osamostaljivanje knjigovođe nisu potrebna velika finansijska ulaganja.

Pročitaj više...
 


165303