English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

WEB Dizajn

ADOBE FIREFOX - Izrada prototipa sajta

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 2 modula, 2 sedmice(2x10h)


Početak nastave: Na upit!


Adobe Fireworks jedan je od softvera iz Adobe - ovog paketa namenjen isključivo za izradu prototipa sajta. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja. Kurs podrazumijeva sticanje znanja o slijedećem: Uvod u Adobe Fireworks; Alati za vektorsko crtanje; Osnovne manipulacije objektima; Rad sa linijama i popunama; Rad sa bitmapama; Rad sa tekstom; Najčešći dizajnerski efekti, Izrada prototipa sajta. Kurs traje 20 sati odn 2 modula po 10h. Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) cijene, fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.


Pročitaj više...
 

ADOBE FLASH - Internet animacije

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica/po modulu od 10h, Ukupno 2 modula, 2 sedmice(1x10h)


Početak nastave: Na upit!


Adobe Flash je komplekstan i atraktivan softver koji omogućava kreiranje atraktivnih animacija i cilj ovog kursa je da se polaznik osposobi za samostalnu izradu istih. Kurs podrazumijeva sticanje znanja o: Uvodno znanje o Adobe Flash-u, Osnovne crtanja, Rad sa bojama, Rad sa slikama, Rad sa tekstom, Rad sa zvukom, Rad sa videom, Osnovne animacije i sl. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru, odn. operativnog sistema Windows. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) cijena, fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.


Pročitaj više...
 

ADOBE DREAMWEAVER - WEB prezentacija

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica/1d. po modulu od 12h, Ukupno 1 modul, 1 sedmica(1x12h)


Početak nastave: Na upit!


Dreamweaver je program koji ima tri osnovna prikaza, a to su: code mode, split mode i live mode. Ovo je osnovni program koji se koristi za izradu, odnosno kreiranje web stranica i u ova tri prikaza ga je moguće sagledati u zavisnosti od onoga što želite da vidite u određenom trenutku. Code mod služi za pregled samo kodova, bez pravog vizuelnog izgleda Vaše web stranice. Kada koristite split mode, imate mogućnost da u jednom uglu vidite kodove, a u drugom sadržaj vaše stranice, dok live mode služi samo za pregled izgleda web stranice na onaj način....


Pročitaj više...
 


178002