English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Poslovna informatika
Upotreba FB u poslovanju

Upotreba FACEBOOK-a u poslovanju

TRAJANJE SEMINARA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 1 modul, 1 sedmica1(1x10h)


Početak nastave: 01.10 i 03.12.2015. ili Na upit!
Kroz ovaj seminar od 2 dana će se preći generalno sve vezano za Facebook, razlika Facebook profila i stranice, kako koristiti Facebook stranicu i pokretanje prvog Facebook oglasa. Fokus će biti na praktičnom znanju, te prikazima stvarnih dobrih i loših primjera iz prakse.Pročitaj više...
 
Poslovna informatika - Windows

OS MS WINDOWS

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 6h, Ukupno 1 modul, 1 sedmica1(1x6h)


Početak nastave: Na upit!


Operativni sistem MS Windows - Polaznik bi trebalo da bude u stanju da: Koristi glavne osobine operativnog sistema uključujući podešavanje osnovnih postavki računara; Efikasno rukuje radnom površinom računara i efikasno radi u grafičkom korisničkom okruženju; Poznaje glavne koncepte organizacije fajlova (datoteka) i da budu u stanju da efikasno organizuju fajlove i foldere tako da ih je lako pronaći i prepoznati; Koristi softver za pakovanje i raspakivanje velikih fajlova i anti-virus softver za zaštitu od računarskih virusa; Pokaže sposobnost u korišćenju osnovnih alata za uređivanje teksta i štampanje u okviru operativnog sistema.


Pročitaj više...
 
Poslovna informatika - INTERNET

INTERNET EXPLORER & OUTLOOK

TRAJANJE SEMINARA: 1 sedmica po modulu od 4h, Ukupno 1 modul, 1 sedmica(1x4h)


Početak nastave: Na upit


Internet Explorer i Outlook Express - Dvodnevni seminar. Korišćenje globalne informatičke mreže Interneta i elektronske pošte predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije. Polaznik će naučiti kako se koristi Internet, kako brzo i lako pronaći potrebne informacije, kako se piše, šalje i prima elektronska pošta i još mnogo toga. Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove računarske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu.


Pročitaj više...
 
Poslovna informatika - WORD**v

MS Word

TRAJANJE KURSA: IND 1 sedmica po modulu od 10h, GRUPA Ukupno 1 modul, 1 sedmica1(1x10h)


Početak nastave: 29.9-11 mjeseca  i 7.12.2016. ili Na upit!


Microsoft Word je program za obradu riječi, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. MS Word služi za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujući primjenu različitih stilova oblikovanja. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona... Jednostavan je za korištenje, te početnici lako mogu svladati njegove osnovne funkcije, no njegovu punu funkcionalnost mogu iskoristiti samo dobri poznavatelji. Česta mu je primjena u uredima....


Pročitaj više...
 
Poslovna informatika - EXCEL**v

MS Excell

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 1 modul, 1 sedmica1(1x10h)


Početak nastave: 29.9-11 mjeseca i 7.12.2018. ili Na upit!


Microsoft Excel je za program za tablično računanje, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. Microsoft Excel uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone.Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona. Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl. MS excel se sastoji od redaka i stupaca. ...


Pročitaj više...
 
Poslovna informatika - ACCESS**v

MS Access

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 3 modula, 3 sedmice(3x10h)


Početak nastave: Na upit!


Microsoft Access je program kompanije Microsoft koji služi za upravljanje bazama podataka. Ovaj program je dio uredskog paketa Microsoft Office. Ekstenzija (nastavak) za datoteku napravljenu u MS Accessu je MDB što znači Microsoft Data Base. Microsoft Access je zasnovan na vrsti sistema za upravljanje bazom podataka koja podatke sprema u tabele. Ona koristi istovjetne vrijednosti iz dvije tabele za stavljanje u odnos (relaciju) informacija u jednoj tabeli, prema informacijama u drugoj. Da bi se baza podataka kreirala, prvo je potrebno pokrenuti Microsoft Access. .....


Pročitaj više...
 
<< Početak < Pregled 1 2 Sljedeći > Kraj >>

Stranica 1 od 2
178000