English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za SPORT
Ponedjaljak, 03 Juli 2017 18:56

Engleski za SPORT, jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

Sportista ste, radite u sportskim savezima ili ste sportski komentator? Želite raditi međunarodne sportske prenose događaja? Potrebno Vam je znanje engleskog, vokabular iz oblasti sporta? Želite komunicirati na engleskom jeziku, razgovarati o sportskim događajima, prenosu sportskih takmičenja, prodaji karata, sigurnosti, prvoj pomoći? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!


Kurs engleskog za sport je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti sporta, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ova 3 kursa tematski obrađuju: SVJETSKO PRVENSTVO prvenstvo se bavi temama uključujući dijelove stadiona, prodaju na malo, sigurnost, prvu pomoć i opisivanje turnira. SPORTSKI DOGAĐAJI širom svijeta obrađuju teme poput sportskih događaja, sigurnosti, prve pomoći, koncesije. SPORTOVI obrađuju teme uključujući polje igre, pravila igre, opremu, igrače i lige za najpopularnije sportove u svetu.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!


Ova 2 programa sadrže ukupno 2x po  3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časa rada) ukupno po modulu 24 časa od po 45', odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tkzv."units" uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i rzumjevanja  stručnih tekstova i sl., ukoliko imaju odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou. Dinamikom 3x sedmično po 2 časa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru,  biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.  Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne.

-Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.

-Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.


Za manje grupe cijena kursa se preračunava na slijedeći način: 6x195/br.polaznika, npr:

5=1170:5=234KM

4=1170:4=292.5KM

3=1170:3=390KM

2 polaznika dijele cijenu po času
SADRŽAJ KURSA


Sports


MODUL 1: U1 – The Soccer Field; U2 –  Soccer: Equipment; U3 –  Soccer: Players; U4 – Soccer: Rules 1; U5 – Soccer: Rules 2; U6 –  Soccer: Leagues and Tournaments; U7 – The Basketball Court; U8 – Basketball: Equipment; U9 –  Signage; U10 –  Basketball: Rules; U11 – Basketball: Leagues and Tournaments; U12 –  The Rugby Field; U13 – Rugby: Players: To the Stadium; U14 –  Rugby: Rules; U15 –  Sports Injuries;


MODUL 2: U1 – Tennis: Rules; U2 – Golf: Equipment; U3 – Golf: Rules of Play; U4 – Golf: Tours and Tournaments; U5 – Hockey: Equipment; U6 – Hockey: Rink and Rules of Play; U7 – Field hockey: Equipment and Field; U8 – Field hockey: Rules of Play; U9 – Table Tennis; U10 – The Cricket Field; U11 –  Cricket: Equipment; U12 –  Cricket: Players; U13 – Cricket: Rules of Play 1; U14 –  Cricket: Rules of Play 2; U15 – Cricket: Leagues and Tournaments;


MODUL 3: U1 – Concessions 1; U2 –  Tennis: Tournaments; U3 –  The Football Field; U4 –  Football: Equipment; U5 – Football: Players; U6 –  Football: Rules; U7 – Volleyball; U8 – Summer Olympics; U9 –  Winter Olympics; U10 – The Baseball Field; U11 –  Baseball: Equipment; U12 – Baseball: Players; U13 – Baseball: Rules 1; U14 – Baseball: Rules 2; U15 – Leagues and Tournaments.World CUP


MODUL 1 : U1 – Team Selection; U2 –  Match Scheduling!; U3 –  Describing Matches; U4 – Stadium Changes; U5 – Parts of a Stadium 1; U6 –  Parts of a Stadium 2; U7 – Parts of a Stadium 3; U8 – Parking; U9 –  Signage; U10 –  Seating 1; U11 – Seating 2; U12 –  Temporary Facilities; U13 – Directions 1: To the Stadium; U14 –  Directions 2: At the Stadium; U15 –  Transportation Options;


MODUL 2 : U1 – Types of Tickets; U2 – Ticket Information; U3 – Ordering Tickets; U4 – Checking Tickets; U5 – Ticket Problems; U6 – Safety 1; U7 – Safety 2; U8 – Security 1; U9 – Security 2; U10 – Security 3; U11 –  Security 4; U12 –  The Medical Center; U13 – First Aid 1; U14 –  First Aid 2; U15 – Announcements;


MODUL 3 : U1 – Concessions 1; U2 –  Concessions 2; U3 –  Concessions 3; U4 –  Concessions 4; U5 – Retail 1; U6 –  Retail 2; U7 – Cash Sales; U8 – POS Systems; U9 –  Communications; U10 – Media 1; U11 –  Media 2; U12 – Hospitality Programs 1; U13 – Hospitality Programs 2; U14 – The Playing Field 1; U15 – The Playing Field 2;Worldwide Sports Events


MODUL 1 : U1 –  Ancient Olympic Games; U2 – The Modern Olympic Era; U3 –  Medals; U4 – Summer Olympic Events 1; U5 –  Summer Olympic Events 2; U6 – Summer Olympic Events 3; U7 – Athletics; U8 –  Gymnastics; U9 – Aquatics; U10 – Winter Olympic Events 1; U11 –  Winter Olympic Events 2; U12 –  Venues; U13 – Signage; U14 – Directions 1; U15 – Directions 2;


MODUL 2 : U1 – Transportation; U2 – Ticket Information; U3 – Ordering Tickets; U4 – Checking Tickets; U5 – Ticket Problems; U6 – Seating; U7 – Safety; U8 – Security Personnel and Equipment; U9 – Security Measures; U10 – Anti-Terrorism; U11 – Medical Centers; U12 – First Aid; U13 –  Communications; U14 – Athlete Testing; U15 – Announcements;


MODUL 3 : U1 – Concessions 1; U2 – Concessions 2; U3 – Concessions 3; U4 – Retail Operations; U5 – Summer Olympics Retail; U6 – Winter Olympics Retail; U7 – Cash Sales; U8 – POS Systems; U9 – Paralympics 1; U10 – Paralympics 9; U11 – Special Olympics 1; U12 – Special Olympics 2; U13 – Media Personnel; U14 – Media Restrictions; U15 – Media Updates.
Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.


Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih  radionica.


Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.


Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.


Vrijeme i mjesto održavanja: Svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Ili po dogovoru! Adresa: INTERLINGUA,  Ul.Branilaca Srajeva 39/I.


Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


NOTE: U slučaju da polaznici nemaju prethodna opća znanja na nivou A2, isti pohađaju opći engleski, a nakon toga engleski iz profesije kojom se bave. * Cijena individualne nastave je 35KM +PDV po času! Za 3 modula, 72 časa, cijena po času je 27KM+PDV, intenzivna varijanta 5x 2časa od po 45'


PONUDA ZA FIRME


Polaznici dobijaju certifikat o odslušanom modulu, a nakon 3 modula certifikat o uspjehu

Prijave se vrše i putem telefona 033/202 976 ili E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli , radnim danom od 11-17h

www.interlingua.baSportista ste, radite u sportskim savezima ili ste sportski komentator? Želite raditi međunarodne sportske prenose događaja? Potrebno Vam je znanje engleskog, stručan, vokabular iz oblasti sporta? Želite komunicirati na engleskom jeziku, razgovarati o sportskim događajima, prenosu sportskih takmičenja, prodaji karata, sigurnosti, prvoj pomoći? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!

 
178000