English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za Arhitekte
Nedjelja, 02 Juli 2017 20:24

Engleski za Arhitekte, jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

Arhitekta ste? Često sarađujete sa stranim investitorima? Radite na međunarodnim projektima? Želite da naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, kako razgovarati o dijelovima zgrada, opisivati oblike i strukture, perspektive, osnovne matematičke pojmove, mjerenju, objasniti vrste materijala i njihove osobine, dizajn, konstrukcije, voditi neformalne razgovore i sl!? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!Kurs engleskog za arhitekte je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti arhitekture, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi temama uključujući oblike, materijale, modeliranje, prošlosti i moderne stilove, perspektive, konstrukcije, mjerenja, historiji arhitektue, uobičajene male razgovore tkzv small talk, te rješavanje problema vezanih za oblast arhitekture.


Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časa rada) ukupno po modulu 24 časa od po 45', odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tkzv."units" uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i rzumjevanja  stručnih tekstova i sl., ukoliko imaju odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou. Dinamikom 3x sedmično po 2 časa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru,  biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.  Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne.


Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.


Za manje grupe cijena kursa se preračunava na slijedeći način: 6x195/br.polaznika, npr:

5=1170:5=234KM

4=1170:4=292.5KM

3=1170:3=390KM

2 polaznika dijele cijenu po časuSADRŽAJ KURSA


MODUL 1

Unit 1 – Types of Structures; Unit 2 – Parts of a Building 1; Unit 3 – Parts of a Building 2; Unit 4 – Shapes 1; Unit 5 – Shapes 2; Unit 6 – Describing Shapes and Structures; Unit 7 – Describing Landscapes; Unit 8 – Basic Math; Unit 9 – Measurements 1; Unit 10 – Measurements 2; Unit 11 – Materials 1; Unit 12 – Materials 2; Unit 13 – Describing Materials; Unit 14 – Education 1; Unit 15 – Education .


MODUL 2

Unit 1 – Qualities of an Architect; Unit 2 – People in Architecture; Unit 3 – Scale;  Unit 4 – Sketches; Unit 5 – Perspective;  Unit 6 – Orientation;  Unit 7 – Concept;  Unit 8 – Site Survey and Analysis; Unit 9 – Design Factors; Unit 10 – Design Elements; Unit 11 – Detail Development; Unit 12 – Elements of Construction; Unit 13 – Construction Process; Unit 14 – Prefabrication; Unit 15 – Finished Building.


MODUL 3

Unit 1 – Design Tools and Materials; Unit 2 – Models; Unit 3 – Drawings 1; Unit 4 – Drawings 2; Unit 5 – Blueline Prints 1; Unit 6 – Blueline Prints 2; Unit 7 – Presentations: Storyboarding; Unit 8 – Presentations: Portfolios; Unit 9 – Historical Architecture; Unit 10 – Modernism; Unit 11 – Post modernism;  Unit 12 – Contemporary Architecture 1; Unit 13 – Contemporary Architecture 2; Unit 14 – Sustainability 1; Unit 15 – Sustainability 2.Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.


Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih  radionica.


Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.


Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.


Vrijeme i mjesto održavanja: Svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Ili po dogovoru! Adresa: INTERLINGUA,  Ul.Branilaca Srajeva 39/I.


Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


NOTE: U slučaju da polaznici nemaju prethodna opća znanja na nivou A2, isti pohađaju opći engleski, a nakon toga engleski iz profesije kojom se bave. * Cijena individualne nastave je 35KM +PDV po času! Za 3 modula, 72 časa,  cijena po času je 27KM+PDV, intenzivna varijanta 5x 2časa od po 45'


PONUDA ZA FIRME


Polaznici dobijaju certifikat o odslušanom modulu, a nakon 3 modula certifikat o uspjehu

Prijave se vrše i putem telefona 033/202 976 ili E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli , radnim danom od 11-17h

www.interlingua.ba 
178000