English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za Sekretarice/Tajnice
Ponedjaljak, 19 Juni 2017 22:40

Engleski za sekretarice/tajnice, jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

Radite na poslovima sekretarice, administracije? Često komunicirate s stranim klijentima? Želite unaprijediti vještinu govora na engleskom jeziku, vezanu za poslovnu, radnu sredinu, stvariti efikasnu komunikaciju sa stranim klijentima i dobavljačima, dogovarati i zakazivati poslovne sastanke, pisati e-mailove, poslovna pisma (formalna i neformalna), izveštaje, vode bilješke na sastancima itd. Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!


Kurs engleskog za sekretarice je novi obrazovni resurs za profesionalce, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi temama iz oblasti administracije, kancelarijskog poslovanja, uključujući pribor i opremu, knjigovodstvo, poslovnu korespondenciju, komunikacije kao i rad na računarima te uobičajene male razgovore tkzv small talk i rješavanje problema vezanih za klijente.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!
Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časa rada) ukupno po modulu 24 časa, odpo 45' odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tkzv."units" uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i rzumjevanja  stručnih tekstova i sl., ukoliko imaju odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou. Dinamikom 3x sedmično po 2 časa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru,  biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.  Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne.


Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.


Za manje grupe cijena kursa se preračunava na slijedeći način: 6x195/br.polaznika, npr:

5=1170:5=234KM

4=1170:4=292.5KM

3=1170:3=390KM

2 polaznika dijele cijenu po časuSADRŽAJ KURSA


MODUL 1

Unit 1 – Office Supplies; Unit 2 – Office Furniture; Unit 3 – Reference Books; Unit 4 – Office Machinery; Unit 5 – Office Documents; Unit 6 – Greeting Visitors; Unit 7 – Helping Visitors; Unit 8 – Office Schedules; Unit 9 – Phone Calls; Unit 10 – Qualities of a Good Employee; Unit 11 – Departments; Unit 12 – Answering the Phone; Unit 13 – Making Appointments; Unit 14 – Business Letters; Unit 15 – Graphs and Charts


MODUL 2

Unit 1 – Office Routines; Unit 2 – Quantities; Unit 3 – Writing Invitations; Unit 4 – Making Travel Arrangements; Unit 5 – Booking a Hotel Room, Unit 6 – Travel Preparations; Unit 7 – Filing Equipment; Unit 8 – Filing Systems, Unit 9 – Record-keeping; Unit 10 – Business Communication; Unit 11 – Using Computers; Unit 12 – Word Processing; Unit 13 – Meetings; Unit 14 – Conferences; Unit 15 – Conference Equipment;


MODUL 3

Unit 1 – Company Activities, Unit 2 – Administrative Assistant; Unit 3 – Employment; Unit 4 – Business Transactions; Unit 5 – Agendas; Unit 6 – Meetings Minutes; Unit 7 – The Mail; Unit 8 – Official Letters; Unit 9 – Telecommunications, Unit 10 – Business Abbreviations, Unit 11 – Money; Unit 12 – Banking, Unit 13 – Wages; Unit 14 – Bookkeeping; Unit 15 – Requests for Payment;


Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.


Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih  radionica.


Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.


Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.


Vrijeme i mjesto održavanja: Svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Ili po dogovoru! Adresa: INTERLINGUA,  Ul.Branilaca Srajeva 39/I.


Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


NOTE: U slučaju da polaznici nemaju prethodna opća znanja na nivou A2, isti pohađaju opći engleski, a nakon toga engleski iz profesije kojom se bave. * Cijena individualne nastave je 35KM +PDV po času! Za 3 modula, 72 časa, cijena po času je 27KM+PDV, intenzivna varijanta 5x 2časa od po 45'


PONUDA ZA FIRME


Polaznici dobijaju certifikat o odslušanom modulu, a nakon 3 modula certifikat o uspjehu

Prijave se vrše i putem telefona 033/202 976 ili E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli , radnim danom od 11-17h

www.interlingua.ba


 
175667