English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za Call Centre
Ponedjaljak, 19 Juni 2017 22:12

Engleski za operatere Call Centra, jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

 Radite u Call Centru? Želite da naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, kako razgovarati sa strancima, predstaviti se, započeti razgovor, pitati za i davati informacije, uključujući komunikacionu opremu, mogućnosti za zapošljavanje, telefonske pozive, tehničku podršku i automatizovane sisteme?Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!


Kurs engleskog za CALL operatere je novi obrazovni resurs za profesionalce u pozivnim centirma, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju na engleskom. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanjeOvaj kurs se bavi temama pozivnih centara, uključujući komunikacionu opremu, mogućnosti za zapošljavanje, telefonske pozive, tehničku podršku i automatizovane sisteme, uobičajene male razgovore tkzv. small talk i sl. la te rješavanje problema vezanih za posao operatera.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!
Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časa rada) ukupno po modulu 24 časa, odpo 45' odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tkzv."units" uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i rzumjevanja  stručnih tekstova i sl., ukoliko imaju odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou. Dinamikom 3x sedmično po 2 časa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru,  biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.  Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne.


Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.


Za manje grupe cijena kursa se preračunava na slijedeći način: 6x195/br.polaznika, npr:

5=1170:5=234KM

4=1170:4=292.5KM

3=1170:3=390KM

2 polaznika dijele cijenu po časuSADRŽAJ KURSA


MODUL 1

Unit 1 – Call Center Layout; Unit 2 – Tools & Equipment; Unit 3 – Work Hours; Unit 4 – Qualities of a Representative; Unit 5 – Skills 1; Unit 6 – Skills 2; Unit 7 – Basic Actions; Unit 8 – Phone Communication 1; Unit 9 – Phone Communication; Unit 10 – Leaving Messages; Unit 11 – Transfers;  Unit 12 – Taking Payments; Unit 13 – Call Types; Unit 14 – Answering Services; Unit 15 – Training;


MODUL 2

Unit 1 – Conversation Cycle 1; Unit 2 – Conversation Cycle 2; Unit 3 – Inbound Calls: Customer Service; Unit 4 – Inbound Calls: Tech Support 1; Unit 5 – Inbound Calls: Tech Support 2; Unit 6 – Outbound Calls: Sales 1; Unit 7 – Outbound Calls: Sales 2; Unit 8 – Outbound Calls: Collections; Unit 9 – Technology 1; Unit 10 – Technology 2; Unit 11 – Metrics; Unit 12 – Performance Evaluation; Unit 13 – Performance Incentives Unit 14 – Scheduling; Unit 15 – Scheduling 2;


MODUL 3

Unit 1 – Time Management; Unit 2 – Language Barriers; Unit 3 – Handling Angry Customers; Unit 4 – Handling Difficult Customers; Unit 5 – Handling Unusual Situations; Unit 6 – Customer Relationship Management; Unit 7 – Customer Satisfaction Survey; Unit 8 – Customer Privacy; Unit 9 – Online Support 1; Unit 10 – Online Support 2; Unit 11 – Managing Stress; Unit 12 – Health; Unit 13 – Outsourcing;

Unit 14 – Management; Unit 15 – Careers;


Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.


Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih  radionica.


Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.


Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.


Vrijeme i mjesto održavanja: Svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Ili po dogovoru! Adresa: INTERLINGUA,  Ul.Branilaca Srajeva 39/I.


Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


NOTE: U slučaju da polaznici nemaju prethodna opća znanja na nivou A2, isti pohađaju opći engleski, a nakon toga engleski iz profesije kojom se bave. * Cijena individualne nastave je 35KM +PDV po času! Za 3 modula, 72 časa, cijena po času je 27KM+PDV, intenzivna varijanta 5x 2časa od po 45'


PONUDA ZA FIRME


Polaznici dobijaju certifikat o odslušanom modulu, a nakon 3 modula certifikat o uspjehu

Prijave se vrše i putem telefona 033/202 976 ili E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli , radnim danom od 11-17h

www.interlingua.ba


Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2h rada) ukupno po modulu 24 puna sata ili 32 šk. časa, odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tkzv."units" uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i rzumjevanja  stručnih tekstova i sl., ukoliko imaju odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou. Dinamikom 3x sedmično po 2h dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru,  biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.  Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. 

 

Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru. 

 

Cijena po modulu 120KM! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.
 
175668