English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za Bankare
Ponedjaljak, 19 Juni 2017 22:10

Engleski za bankare, jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

Službenik ste banke? Imate često strane klijente? Želite naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, kako razgovarati o bankovnim računima, karijeri, online bankarstvu, vrstama banaka, o regulativi ili dr. uobičajenim temama iz bankarskog okruženja? Objasniti problem, voditi neformalne razgovore!? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!


Kurs engleskog za bankare je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti bankarstva, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju na engleskom u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi temama koje uključuju bankovne račune, karijere, online bankarstvo, vrste banaka i regulativu, uobičajene male razgovore tkzv small talk, uključujući rješavanje problema vezanih za bankarsko poslovanje.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časa rada) ukupno po modulu 24 časa, odpo 45' odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tkzv."units" uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i rzumjevanja  stručnih tekstova i sl., ukoliko imaju odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou. Dinamikom 3x sedmično po 2 ćasa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru,  biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.  Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne.


Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.


Za manje grupe cijena kursa se preračunava na slijedeći način: 6x195/br.polaznika, npr:

5=1170:5=234KM

4=1170:4=292.5KM

3=1170:3=390KM

2 polaznika dijele cijenu po časuSADRŽAJ KURSA


MODUL 1

Unit 1 – Money; Unit 2 – Bank Supplies; Unit 3 – Bank Furniture; Unit 4 – Bank Documents; Unit 5 – Bank Machines; Unit 6 – Parts of a Bank; Unit 7 – Numbers; Unit 8 – Savings Accounts; Unit 9 – Checking Accounts; Unit 10 – Credit Cards; Unit 11– Access Channels; Unit 12 – Online Banking; Unit 13 – Office and Administrative Support; Unit 14 – Phone Banker; Unit 15 – Teller


MODUL 2

Unit 1 – Transfers; Unit 2 – Loans; Unit 3 – Home Loans; Unit 4 – Certificates of Deposit; Unit 5 – Mutual Funds; Unit 6 – Retail Banking: Community Banks; Unit 7 – Retail Banking: Commercial Banks; Unit 8 – Retail Banking: Credit Unions; Unit 9 – Investment Banking: Front Office; Unit 10 – Investment Banking: Middle Office; Unit 11– Investment Banking: Back Office: Unit 12 – Loan Officer; Unit 13 – Credit Analyst; Unit 14 – Branch Manager, Unit 15 – Trust Officer.


MODUL 3

Unit 1 – Private Banking; Unit 2 – Savings and Loans, Thrifts, and Building Societies; Unit 3 – Islamic Banking; Unit 4 – Central Banks;  Unit 5 – Fraud 1: Check Fraud; Unit 6 – Fraud 2: Credit and Debit Card Fraud; Unit 7 – Fraud 3: Accounting Fraud; Unit 8 – Fraud 4: Internet Fraud  Unit 9 – Robbery;  Unit 10 – Competition;  Unit 11 – Types of Risk;  Unit 12 – Asset Quality;  Unit 13 – Crises and Runs;  Unit 14 – Regulatory Principles; Unit 15 – Regulatory Requirements.


Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.


Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih  radionica.


Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.


Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.


Vrijeme i mjesto održavanja: Svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Ili po dogovoru! Adresa: INTERLINGUA,  Ul.Branilaca Srajeva 39/I.


Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


NOTE: U slučaju da polaznici nemaju prethodna opća znanja na nivou A2, isti pohađaju opći engleski, a nakon toga engleski iz profesije kojom se bave. * Cijena individualne nastave je 35KM +PDV po času! Za 3 modula, 72 časa, cijena po času je 27KM+PDV, intenzivna varijanta 5x 2časa od po 45'


PONUDA ZA FIRME


Polaznici dobijaju certifikat o odslušanom modulu, a nakon 3 modula certifikat o uspjehu

Prijave se vrše i putem telefona 033/202 976 ili E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli , radnim danom od 11-17h

www.interlingua.ba

 
178002