English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za Policiju i službenike MUP-a
Ponedjaljak, 19 Juni 2017 21:58

Engleski za Policiju i službenike MUP-a, jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

Policajac ste, uposlenik MUP-a? Često susrećete strance? Želite naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, razgovarati sa strancima, sprovesti specifične policijske operacije vezane za kriminal, zakon, institucije? Opisati opremu, vrste kriminala, administrativne i organizacione situacije, davati komandu? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!


Kurs engleskog za službenike MUP-a je novi obrazovni resurs za profesionalce u oblasti policijske službe, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te komunicirati na engleskom jeziku u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi temama koje obuhvataju: opis ljudi, vozila i imovine, specifične policijske operacije, vrste kriminala, policijska oprema, administracija, organizacija i komande i još mnogo toga, zatim uobičajene male razgovore tkzv small talk, uključujući i  rješavanje problema vezanih za zakon.

Podignite Vaše poslovne vještine na viši nivo! Unaprijedite Vaše poslovanje!
Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2 časa rada) ukupno po modulu 24 časa, odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tkzv."units" uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i rzumjevanja  stručnih tekstova i sl., ukoliko imaju odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou. Dinamikom 3x sedmično po 2 časa dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru,  biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.  Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne.


Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


Cijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.


Za manje grupe cijena kursa se preračunava na slijedeći način: 6x195/br.polaznika, npr:

5=1170:5=234KM

4=1170:4=292.5KM

3=1170:3=390KM

2 polaznika dijele cijenu po času
SADRŽAJ KURSAMODUL 1


Chapter 1 – Descriptions:

Unit 1 – Suspects; Unit 2 – Citizens; Unit 3 – Vehicles; Unit 4 – Personal items 1; Unit 5 – Personal items 2;

Chapter 2 – Operations: Unit 6 – Walking directions; Unit 7 – Driving directions; Unit 8 – Emergency calls; Unit 9 – Traffic stops; Unit 10 – Car accidents;

Chapter 3 – Crimes: Unit 11 – Pickpocket; Unit 12 – Hotel room theft, Unit 13 – Robbery; Unit 14 – Taxi fraud, Unit 15 – Auto theft,MODUL 2


Chapter 1 – Equipment:

Unit 1 – Basic equipment; Unit 2 – Vehicles; Unit 3 – Weapons; Unit 4 – Non-Lethal weapons;

Chapter 2 – Operations: Unit 5 – Radio communications; Unit 6 – Providing first aid; Unit 7 – Directing traffic; Unit 8 – Interviewing witnesses and victims; Unit 9 – Handling lost and stolen property; Unit 10 – Patrolling;

Chapter 3 – Crimes: Unit 11 – Disturbing the peace; Unit 12 – Weapons possession; Unit 13 – Assault; Unit 14 – Battery; Unit 15 – Prostitution;MODUL 3


Chapter 1 – The Station Unit 1 – Organization Unit 2 – Departments Unit 3 – Detention centers

Chapter 2 – Operations Unit 4 – Crime prevention Unit 5 – Searching suspects and property Unit 6 – Establishing crime scenes Unit 7 – Crowd control Unit 8 – Pursuit Unit 9 – Making an arrest Unit 10 – Processing suspects Unit 11 – Anti-Terrorism

Chapter 3 – Crimes Unit 12 – Drug possession Unit 13 – Drug distribution Unit 14 – Identity theft Unit 15 – HomicideCijena po modulu 195KM+PDV! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.


Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih  radionica.


Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.


Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.


Vrijeme i mjesto održavanja: Svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Ili po dogovoru! Adresa: INTERLINGUA,  Ul.Branilaca Srajeva 39/I.


Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


NOTE: U slučaju da polaznici nemaju prethodna opća znanja na nivou A2, isti pohađaju opći engleski, a nakon toga engleski iz profesije kojom se bave. * Cijena individualne nastave je 35KM +PDV po času! Za 3 modula i 72 cijena po času je 27KM+PDV, intenzivna varijanta 5x 2časa od po 45'


PONUDA ZA FIRME


Polaznici dobijaju certifikat o odslušanom modulu, a nakon 3 modula certifikat o uspjehu

Prijave se vrše i putem telefona 033/202 976 ili E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli , radnim danom od 11-17h

www.interlingua.ba

 
178001