English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za HITNU pomoć - Paramedic
Subota, 03 Juni 2017 00:00

Engleski za HITNU pomoć - Paramedic, jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.

Radite u hitnoj pomoći? Imate kontakt sa strancima? Želite da naučiti osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, kako razgovarati o temama ambulantne operacije, osnovne tehnike podrške životu, zajedničke vanredne situacije, vrste traume i značaja incidenta, preporučiti terapiju, uputiti na daljeliječenje, i sl. ? Onda je ovaj kurs pravi izbor za Vas!!


Kurs engleskog za službenike hitne pomoći je novi obrazovni resurs za profesionalce iz oblasti pružanja prve pomoći, koji žele steći početna ili poboljšati postojeća znanja, te unaprijediti svoju komunikaciju engleskog u radnom okruženju. Uključujući specifični vokabular u kontekstima, svaka jedinica nudi korak po korak (step by-step) upute koje uranja studenata na ključne komponente jezičkih vještina: razumjevanje teksta, slušanje, govor i pisanje. Ovaj kurs se bavi temama ambulantne operacije, osnovne tehnike podrške životu, zajedničke vanredne situacije, vrste traume i značaja incidenta, uključujući. uobičajene male razgovore tkzv small talk.Ovaj program sadrži ukupno 3 modula, svaki od po 12 sesija (svaka sesija po 2h rada) ukupno po modulu 24 puna sata ili 32 šk. časa, odn. po 15 kratkih profesionalnih i stručnih tematskih i nastavnih jedinica tkzv."units" uključujući i finalni/progres test. Oni vode polaznike kursa u smjeru izgradnje stručnog vokabulara, vještina komunikacije, pisanja i rzumjevanja  stručnih tekstova i sl., ukoliko imaju odgovarajuće predznanje na minimum A2 nivou. Dinamikom 3x sedmično po 2h dnevno, kurs traje 4 sedmice po modulu. Dinamika može, po dogovoru,  biti i intenzivnija, 4-5x sedmično, ovisno o izboru grupe polaznika te njihovim stvarnim potrebama.  Na kraju ovog programa se polaže završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne.


Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u tri razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru.


Cijena po modulu 195KM! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane. Jedan modul 195KM, 3 modula 450KM.


Za manje grupe cijena kursa se preračunava na slijedeći način: 6x195/br.polaznika, npr:

5=1170:5=234KM

4=1170:4=292.5KM

3=1170:3=390KM

2 polaznika dijele cijenu po časuSADRŽAJ KURSA


MODUL 1

Unit 1 – The role of a Paramedic; Unit 2 – Parts of Body 1; Unit 3 – Parts of Body 2; Unit 4 – The Musculoskeletal System; Unit 5 – The Integumentary System; Unit 6 – The Respiratory System; Unit 7 – The Circulatory System; Unit 8 – Blood; Unit 9 – The Gastrointestinal System; Unit 10 – Vital Signs; Unit 11– Measurements; Unit 12 – Describing Change; Unit 13 – Tools and Equipment 1; Unit 14 – Tools and Equipment 2; Unit 15 – Common EMS Calls


MODUL 2

Unit 1 – Parts of an Ambulance; Unit 2 – Ambulanc Operations; Unit 3 – Incident Assessment; Unit 4 – Triage; Unit 5 – Airway Managment; Unit 6 – Shock; Unit 7 – Musculoskeletal Trauma; Unit 8 – Spinal Trauma; Unit 9 –Tissue Damage; Unit 10 – Thoracic and Abdominal Trauma; Unit 11– Head Trauma: Unit 12 – Emergencies 1; Unit 13 – Emergencies 2; Unit 14 – Emergencies 3, Unit 15 – Patient Care Reports.


MODUL 3

Unit 1 – Hazardous Conditions; Unit 2 – Hazardous Materials; Unit 3 – Diseases; Unit 4 – Diseases Control; Unit 5 – Working at Crime Scenes; Unit 6 – Advanced Life Support; Unit 7 – Aeromedical Transport; Unit 8 – Major Incidents;  Unit 9 – Pharmacology 1;  Unit 10 – Pharmacology 1;  Unit 11 – The Health of a Paramedic;  Unit 12 – Managing Stress;  Unit 13 – Dealing with Death;  Unit 14 – Ethics; Unit 15 – Certification and Careers.Cijena po modulu 195KM! Nastava se organizuje za grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.


Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih  radionica.


Predavači: Diplomirani profesori engleskog jezika, certificirani za oblasti profesionalnih jezičkih vještina.


Uslov: Opći engleski minimum na nivou A2.


Vrijeme i mjesto održavanja: Svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h! Ili po dogovoru! Adresa: INTERLINGUA,  Ul.Branilaca Srajeva 39/I.


Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


NOTE: U slučaju da polaznici nemaju prethodna opća znanja na nivou A2, isti pohađaju opći engleski, a nakon toga engleski iz profesije kojom se bave. * Cijena individualne nastave je 35KM +PDV po času! Za 3 modula cijena po času je 25KM=1250KM uključen PDV, intenzivna varijanta 5x 2časa od po 45'


PONUDA ZA FIRME


Polaznici dobijaju certifikat o odslušanom modulu, a nakon 3 modula certifikat o uspjehu

Prijave se vrše i putem telefona 033/202 976 ili E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli , radnim danom od 11-17h

www.interlingua.ba
 
178000