English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Centar obuke radnih vještina
Četvrtak, 03 Januar 2019 00:00

Centar obuke radnih vještina


Cilj Edukativnog centra Interlingua je prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i vještina radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica.


Osnovni zadatak Edukativnog centra Interlingua je da u što efikasnijoj meri smanji negativne posljedice sporih promjena obrazovnog sistema i omogući školovanje određenih obrazovnih profila traženih od poslodavaca.


Najveći postojeći raskorak je u usklađivanju profesionalne obrazovne strukture nezaposlenih na evidenciji javnog servisa i potreba poslodavaca na lokalnom i regionalnom tržištu rada, prvenstveno u zanimanju III stepena obrazovanja.Ciljne grupe kojima su namijenjene obuke:

  • Nezaposleni
  • Zaposleni (dokvalifikacija i prekvalifikacija)
  • Osobe sa invaliditetom
  • Ugrožene grupe sa tržišta rada
 
178000