English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski i Njemački za poslovne sekretare-ice
Nedjelja, 22 Januar 2017 17:37

Engleski i Njemački za poslovne sekretarice i sekretare 40 časova, 195KM+PDV po modulu.

Poslovna sekretarica je izuzetno važna ličnost svakog preduzeća jer ugled preduzeća ovisi i od uspješne sekretarice, a naročito kada preduzeće posluje sa ino-partnerima gdje do izražaja mora doći dobro poznavanje stručnog engleskog jezika kao međunarodnog poslovnog jezika tj. znanje Engleskog jezika za sekretarice. U tom svijetlu naš EC Interlingua je pripremio kurs za polaznike koji već obavljaju ili namjeravaju raditi taj posao, ali i za one koji bi željeli da prošire svoja znanja. Ovaj kurs se perfektno uklapa sa ostalim kursevima iz programom obuke za sekretarice, kao što su Sekretarsko/Tajničko poslovanje i Kompjuterskom daktilografijom i može se svesti u jedan od modula cjelokupnog programa obuke za poslovnu sekretaricu odn sekretara. Kurs sadrži 2 modula od po 20 školskih časova i traje maksimalno 2 mjeseca.Cijena jednog MODULA je 195KM+PDV. Minimalni preduslov je znanje općeg engleskog jezika na nivou A2 CEFR-a. Prije početka ovog kursa potrebno je uraditi ukazno testiranje iz engleskog jezika. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/MODULIMA: Sekretarsko/Tajničko poslovanje, Kompjuterska daktilografija. Kome je kurs namijenjen

Poslovnim sekretarima i sekretaricama koji žele da:

 • unaprijede vještinu govora vezanu za poslovnu, radnu sredinu
 • ostvare efikasnu komunikaciju sa stranim klijentima i dobavljačima
 • dogovaraju i zakazuju poslovne sastanke
 • pišu e-mailove, poslovna pisma (formalna i neformalna), izveštaje, vode bilješke na sastancima
 • razvijaju vještine vezane za pripremu i organizaciju poslovnih putovanja, konferencija i seminara
 • poboljšaju samopouzdanje u upotrebi engleskog jezika sa kolegama i stranim posjetiocima

Cilj kursa je da:

 • Motiviše kandidate da razviju vještine komunikacije u situacijama i kontekstu koji su relevantni za njihovo profesionalno okruženje

Program kursa se zasniva na procjeni potreba kandidata pri čemu je akcenat stavljen na praktičnu upotrebu jezika kroz simulacije razgovora i dijaloga, te proširenje vokabulara i aktivno slušanje.

Funkcionalne fraze i teme koje kurs obuhvata:

 • Izrada planova dnevnih radnih obaveza
 • Komunikacija preko telefona
 • Predstavljanje, upoznavanje i predstavljanje kompanije
 • Naručivanje robe i usluga, te rad na frazama vezanim za davanje objašnjenja
 • Planiranje i organizacija poslovnih putovanja

Kurs se može slušati već od A2 nivoa a fond časova iznosi 2x20 časova od po 45' odn. 2 modula po 20 časova i može se pohađati u standardnoj ili intenzivnoj dinamici u zavisnosti od čega kurs traje 1-2 mjeseca.


Modul 1 i 2 - PSE - Poslovni engleski za sekretarice    (40 časova)


Poslovni engleski - Engleski za sekretarice i administrativni personal


- Sadržaj kursa

 • Unit 1: Scweibur: The Fiftieth Anniversary
 • Unit 2: The Sales Report
 • Unit 3: The Thanking Letter
 • Unit 4: A Telephone Message
 • Unit 5: A Death to Report
 • Unit 6: A Memo 
 • Unit 7: A Journey
 • Unit 8: Minutes 
 • Unit 9: An Article and a Memo 
 • Unit 10: The Transfer
 • Unit 11: Changing Jobs
 • Unit 12: The new Secretary Upis je tokom cijele godine.


 
178000