English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

*AKCIJA! VET - Obuka za kuhare i konobare, 30 časova, 395KM
Utorak, 16 Maj 2017 00:00


Program ugostiteljske obuke :

Kurs: Poslužitelj jela i pića, 3 modula po 30 časova, 395KM+PDV/modul, min 4 - max 6 polaznika u grupi  

Upoznaj vještine usluživanja gostiju, komuniciranja sa gostima, zaposli se u hotelu, na kruzeru, eksluzivnom restoranu, zaradi novac ili pokreni vlastiti biznis

Obuka za konobara – je kurs stručnog upoznavanja sa zadacima i načinom rada na poslovima konobara, sredstvima za rad i opremom sa kojom se susreće konobar, sanitarnim uslovima, vrstama objekata za rad, i sl. Osposobljavanje za konobara podrazumjeva i praktičnu obuku u ugostiteljskim objektima gde se kandidat obučava da sa lakoćom i stilom obavlja posao konobara, da ovlada različitim tehnikama usluživanja (bečki, francuski, engleski način usluživanja), da se sa poštovanjem obraća gostu, da na najbolji način vrši usluživanje hrane i pića, usluživanje u specijalnim prilikama (svadba, banket, matura i sl). Naši partneri su mnogi hoteli i restorani iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Italije. U tom smislu postoji mogućnost zapošljavanja najuspješnijih kandidata, probnog rada ili sl. COURSE CALENDAR click here!


UPIS U TOKU, Do svakog 25-og u mjesecu. POČETAK NASTAVE - Prva sedmica narednog mjeseca.

Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa, pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcimaProgram ugostiteljske obuke :

Kurs: Pomoćni kuhar, 30 časova po modulu, 395KM +PDV/modul, min 4 - max 6 polaznika u grupi 

Postani profesionalac u kuhanju, nauči tajne kuharstva, zaposli se u restoranu, hotelu, kruzeru ili pokreni vlastiti obrt i ostvari profit


Kurs i obuka za pomoćnika Kuhara – predviđeni su za svakog polaznika koji tek započinju svoju poslovnu karijeru na poslovima ovog profila. Jer, kuhati se mora prvenstveno s ljubavlju, bez obzira da li kuhate za svoje najmilije ili za goste nekog ugostiteljskog objekta. U svakom slučaju, za ovaj drugi poduhvat potrebno je mnogo prakse, kako biste se usavršili i umjeli da na adekvatan način prikažete svoje znanje, jer je ovo jedan od traženijih i profitabilnijih ugostiteljskih profila danas, kako kod nas tako i u svijetu. Dobar i kvalitetan kuhar, ali i dobra kuhinja preporuka su svakog ugostiteljskog objekta i garancija ugostitelju da će gost zadovoljan kvalitetom poslužene hrane ponovo svratiti. Kurs i obuka – Pomoćni kuhar – se bazira na teroretskom dijelu, vježbama, praktičnom radu i sticanju znanja u kuhinji restorana ili hotela, nakon čega je polaznik spreman za polaganje ispita. Diploma o uspješno završenom kursu, a koju je sebi time obezbjedio validna je za upisivanje u radnu knjižicu. Naši partneri su mnogi hoteli i restorani iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Italije. U tom smislu postoji mogućnost zapošljavanja najuspješnijih kandidata, probnog rada ili sl. PREDAVAČI :


Eminentni stručnjaci iz oblasti struke sa dugogodišnjim iskustvom i položenim stručnim ispitom, profesori Ugostiteljskog posluživnja i kuharstva.


Prof. Dajdžić Safet                        Prof. Višnjić Zaim           

Kuharstvo i Ugostiteljstvo           Usluživanje

           


Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa, pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno kontaktirati potencijalne poslodavce.


Uslovi za praćenje KURSA datog sadržaja su: završena najmanje osnovna škola ili srednja škola, trogodišnji ili četverogodišnjai program.  Poželjno posjedovanje znanja općeg engleskog jezika, minimum na nivou A2.1 - Elementary, a njemačkog A1. Prije početka nastave(kandidati se obavještavaju o terminu) OBAVEZNO obaviti Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu, kako bi mogli obavljati praktični dio obuke.

Praksa je obavezna, minimum u odnosu 1:2, dakle 1 čas teorije a 2 časa prakse, preporučuje se optimalni omjer 1:3, posebno u kuharstvu u kojem je taj odnos minimum.

Sadržaj programa: Ugostiteljsko posluživanje:

Svaki od kurseva za konobare i pomoćnike kuhara sadrže po 3 modula od po 30 školskih časova. Program Ugostiteljskog posluživanja - Poslužitelj pića - Restoranski konobar sadrži 2 modula iz struke + jedan modul stranog jezika, engleski ili njemački po izboru većine u grupi te potrebama tržišta. Program iz Ugostiteljskog kuharstva - Pomoćni kuhar - Asistent kuhara - Samostalni kuhar sadrži 3 modula iz struke, svaki je napredniji od prethodnog te vodi od poslova pomoćnika do samostalnog kuhara. Praksa je obavezna, minimum u odnosu 1:2, dakle 1 čas teorije a 2 časa prakse, preporučuje se optimalni omjer 1:3, posebno u kuharstvu u kojem je taj odnos minimum.


MODULI

Ugostiteljstvo i Ug.posluživanje I, II i III

Modul 1 - UPO Ugostiteljstvo i ugostiteljsko posluživanje (30 časova)

 • UG
 • NJ01 - Ugostiteljstvo kao uslužna privredna djelatnost – pojam, razvoj, 
 • NJ02 - Osnove ugostiteljskog posluživanja
 • OPĆI DIO
 • OD01 - Higijena, HACCP standardi 
 • OD02 - Osnovi zaštite na radu
 • UP1
 • NJ01 - Ugostiteljski objekti i poslovne jedinice za smještaj, prehranu i točenje pića i napitaka
 • NJ02 - Kategorizacija ugostiteljskih objekata
 • NJ03 - Vrste i dijelovi restorana
 • NJ04 - Oprema, inventar i tehnička pomagala  ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge prehrane i točenja pića
 • NJ05 - Posluživanje u ugostiteljstvu
 • NJ06 - Osobine poslužnog osoblja i kultura rada
 • NJ07 - Organizacioni oblici rada poslužnog osoblja
 • NJ08 - Sistemi poslovanja u restoranima
 • NJ09 - Sredstva ponude i prodaje jela, pića  i  napitaka
 • NJ11 - Faze uslužnog procesa/Pripremni i završni radovi u pomoćnim i poslužnim prostorima (konobarskoj pripremnici, točionici piža, u Sali za usluživanje/blagovaonici); Naplaćivanje narudžbe, Obračun i predaja pazara/;
 • **PRAKTIČAN RAD U UČIONICI, POSJETE UGOSTITELJSKOM OBJEKTU,  


Modul 2 - UPO Ugostiteljsko posluživanje II (30 časova)

 • UP1
 • NJ10 - Obroci u ugostiteljstvu
 • NJ12 - Posluživanje dnevnih obroka
 • UP2
 • NJ01 - Sredstva ponude i prodaje jela, jelovnik i dnevna karta; Menu karta
 • NJ02 - Poznavanje i posluživanje jela(kuveri, predjela, juhe, prilozi, garniture, salate, deserti)
 • NJ03 - Sredstva ponude i prodaje pića i napitaka
 • NJ04 - Alkoholna i bezalkoholna pića te napici kao elementi menija ili samostalne ponude 
 • NJ05 - Posluživanje aperitiva
 • NJ06 - Bezalkoholna pića i njihovo posluživanje
 • NJ07 - Posluživanje vina
 • NJ08 - Posluživanje piva
 • NJ09 - Posluživanje dižestivnih pića
 • NJ10 - Peipremanje i posluživanje toplih i hladnih napitaka
 • NJ12 - Posluživanje jela, pića i napitaka u kafani
 • **PRAKTIČAN RAD U UČIONICI I UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, 2-4 Sedmice 

Modul 3 - UPO Ugostiteljsko posluživanje III (30 časova)

 • UP2
 • NJ13 - Posluživanje jela, pića i napitaka u klasičnim i specijaliziranim restoranima
 • NJ14 - Posluživanje dnevnih obroka u alternativnim prostorima, na terasi, u hotelskoj sobi, van objekta-catering
 • NJ15 - Suha putna hrana ili LUNCH PAKETI
 • UP3
 • NJ01 - Priprema i posluživanje pića u baru
 • NJ02 - Prigodni/svečani obroci(banket, bife)
 • NJ03 - Posluživanje jela i pića u prevoznim sredstvima
 • NJ04 - Dogotovljavanje jela pred stolom gosta
 • **PRAKTIČAN RAD U UČIONICI I UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, 10-20 časova 


Modul 4 - USJ Strani jezik za ugostiteljstvo (2 Modula po 20 časova, total 40 časova - Cijena oba modula 195KM+PDV)


ENGLESKI JEZIK - Opcija 1

 • Osoblje i radna mjesta u ugostiteljstvu
 • Predstavljanje i upoznavanje
 • Ugostiteljski objekti
 • Inventar u restoranu i kuhinji
 • Što ljudi jedu i piju?
 • Glavni obroci
 • Doručak, Vrste doručaka, Ručak
 • Brošura, Turistički aranžman
 • Sport i rekreacija
 • Objasniti postave stola.
 • Hotelske usluge
 • Stolni inventar
 • Recepture
 • Opisivanje jela po jelovniku
 • Posluživanje gotovih jela i jela po narudžbi
 • Pružanje informacija o jelovniku
 • Voda, energija i papir u očuvanju okoliša


NJEMAČKI JEZIK - Opcija 2

 • Osoblje i radna mjesta u ugostiteljstvu
 • Predstavljanje i upoznavanje
 • Inventar u restoranu i kuhinji
 • Vrste čaša
 • Ugostiteljski objekti
 • Preporučiti i opisati restoran
 • Što jedu i piju ljudi?
 • Glavni obroci
 • Doručak, Vrste doručka
 • Doručak u sobi
 • Ručak, Večera
 • Vrste voća i povrća
 • Teletina, Govedina, Svinjetina, Janjetina
 • Perad, Divljač
 • Ribe, Plodovi mora
 • Rezervacija stola
 • Kako doći do restorana?
 • Vrijeme i datum
 • Narudžba jela
 • Preporuka jela

Vježbe – Uvježbavanje živih situacija i razgovora sa personalom ugostiteljskog objekta, izražavanja dobrodošloce, primanje narudžbe i boniranje, objašnjenje ponude jela i pića, preporučivanje obroka,  razgovora o namirnicama, trebovanju namirnica i postupcima prerade namirnica i sl.
Sadržaj programa: Ugostiteljsko kuharstvo:


Svaki od kurseva za konobare i pomoćnike kuhara sadrže po 2 modula od po 40 školskih časova. U prvom Osnovnom modulu polaznici se upoznaju sa elementarnim vještinama ovog vida poslovanja, predviđen je za sve polaznike sa završenom srednjom školom koji imaju želju da ovladaju vještinama administracije i poslovnih sekretarica te povećaju vlastite šanse za novo zaposlenje ili  onima koji imaju želju da promijene radno mjesto i prebace se na poptpuno nove radne pozicije. Naročito je namijenjen mladim tek svršenim srednjoškolcima koji imaju potrebu da steknu prva radna iskustva. 


MODULI

Pomoćni kuhar Ugostiteljsko kuharstvo  I

Modul 1 - UKH Ugostiteljsko kuharstvo (30 časova)

 • UK-1
 • NJP1   - Osnovi zaštite na radu i protiv požarne zaštite
 • NJP2   - Osnovi higijene i standardi sistema HACCP
 • NJ01   - Ugostiteljsko kuharstvo
 • NJ02   - Povijest i razvoj kuharstva
 • NJ03   - Ugostiteljska kuhinja
 • NJ04   - Organizacija rada u kuhinji
 • NJ05   - Tehnološki postupci pripremanja životnih namirnica
 • NJ06   - Prehrambene namirnice
 • NJ07   - Osnove jela
 • NJ08   - Doručak
 • NJ09   - Hladna predjela
 • NJ010 - Juhe
 • NJ011 - Topla predjela
 • NJ012 - Prilozi i variva
 • NJ013 - Salate
 • NJ014 - Desertna jela
 • **PRAKTIČAN RAD U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, 4 SEDMICE 


Asistent kuhara -  Ugostiteljsko kuharstvo  II


Modul 2 - UKH Ugostiteljsko kuharstvo (30 časova)

 • UK-1
 • NJP1 - Osnovi zaštite na radu i protiv požarne zaštite
 • NJP2 - Osnovi higijene i standardi sistema HACCP
 • UK-2
 • NJ01 - Umaci
 • NJ02 - Hladna predjela
 • NJ03 - Juhe
 • NJ04 - Topla predjela
 • NJ05 - Jela od ribe, rakova, školjkii mekušaca
 • NJ06 - Jela od žaba i puževa 
 • NJ07 - Gotova jela od mesa
 • NJ08 - Jela po narudžbi
 • NJ09 - Jela vegetarijanske kuhinje
 • NJ010 - Prilozi, variva i garniture
 • NJ011 - Desertna jela
 • NJ012 - Sredstva ponude jela
 • **PRAKTIČAN RAD U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, 4 SEDMICE 


Samostalni kuhar -  Ugostiteljsko kuharstvo  III

Modul 3 - UKH Ugostiteljsko kuharstvo (30 časova)

UK-3

 1. NJ01 - Administrativno-računovodstveni poslovi savremen kuhinje
 2. NJ02 - Marketing u gastronomiji
 3. NJ03 - Način ponude i posluživanja jela
 4. NJ04 - Prigodni/Svečani obroci
 5. NJ05 - Sredstva ponude jela
 6. NJ06 - Pripravljanje jela pred stolom gosta
 7. NJ07 - Gotova jela od mesa
 8. NJ08 - Bosanska kuhinja
 9. NJ09 - Hrvatska-Dalmatinska kuhinja
 10. NJ10 - Jela po narudžbi
 11. NJ11 - Garniture
 12. NJ24 - Slatka jela od dizanog i lisnatog tijesta
 • **PRAKTIČAN RAD U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU, 4 SEDMICE  

Cijene 


Red.Br.

Naziv kursa

Grupna obuka

6  polaznika

Obuka

5 polaznika

Obuka

4 polaznika

Obuka

1-1 polaznika

KURSEVI ZA RAD U UGOSTITELJSTVU

-

-

-

-

1

Obuka/ kurs za menadžera restorana

-

-

-

----1čas 45'-

USLUŽIVANJE I KUHARSTVO

30 časova

30časova

30časova

Min 30 čas.

2

Obuka/ kurs sa praksom za konobara

395KM+PDV

445KM+PDV

495KM+PDV

35KM+PDV

3

Obuka/kurs/praksa za pom.kuhara

395KM+PDV

445KM+PDV

495KM+PDV

35KM+PDV

4

Provjera znanja za svaku pod 1,2,3,4.

Komisijski ispit iz teorije i prakse

350KM

6

Provjera znanja str.jezika iz struke

Komisijski ispit iz teorije i prakse Nj+Eng

150KM

**Provjera znanja za kandidate koji imaju najmanje 6 mjeseci iskustva je moguća uz potvrdu o radnom iskustvu kod poslodavca.


Okvirni raspored časova


Red.Br.TERMINPONEDJ.UTORAKSRIJEDAČETVRT.PETAK

PRP-PRIJEPODNEVNI OKVIRNI TERMINI

TERMIN OPCIJA 1 

1.dvočas10.00-11.30M1M1PAUZAM1M1
2.dvočas11.45-13.15M1
M1
M1/svaki drugi
TERMIN OPCIJA 2 

1.dvočas14.00-15.30M1M1M1M1PAUZA
2.tročas15.45-17.15M1
M1
M1/svaki drugi

Časovi se odvijaju u prijepodnevnim i popodnevnim terminima i to počev od 10h pa do 13h ili od 14-17 h. Dnevna ukupna frekvencija časova PRP termina može se zamijeniti sa ukupnom frekvencijom PPD termina i obratno.

Način plaćanja


Rad u grupi


Za 4-6 polaznika 395KM +PDV po polazniku.

UPLATA  registracija(najkasnije 2 sedmice prije početka kursa) u iznosu od 195KM+PDV + ostatak i to:

1. rata ( DAN PRIJE POČETKA NASTAVE MODULA I-III ) u iznosu od 200KM,NOTE: Ukoliko kandidat odustane 2 do 1 sedmice prije početka nastave iznos uplaćene registracije u iznosu od 100KM će se vratiti polazniku, a ako odustane 7 dana prije početka nastave, škola neće vratiti uplaćeni iznos registracije u iznosu od 100KM. Ukoliko kandidat odustane na početku ili u toku nastave dužan je izmiriti sve obaveze cjelokupnog plaćanja kursa, a prema cijenovniku. 

*DISTRIBUTERI LITERATURE, PREDAVAČI i ORGANIZATORI MORAJU BITI UPOZNATI SA POČETKOM NASTAVE NAJMANJE 2 SEDMICE PRIJE POČETKA NASTAVNOG CIKLUSALITERATURA:


Opcija 1: Kupovina ili Rentanje (knjige se koriste isključivo na času.)

Opcija 2: Rentanje - Korištenje knjiga na času.

Handouts materijali su obezbjeđeni po potrebi na času.Polu-Individualna nastava


Za 2-3 polaznika cijena se računa, okvirno, 6x395KM+PDV/broj polaznika(2-3). za 30 časova, uplata registracije (najkasnije 2 sedmice prije početka kursa) a razlika dan prije početka nastave. Vidi tabelu cijena iznad!!NOTE: Ukoliko kandidat odustane 2 do 1 sedmice prije početka nastave iznos uplaćene registracije u iznosu od 195KM će se vratiti polazniku, a ako odustane 7 dana prije početka nastave, škola neće vratiti uplaćeni iznos registracije u iznosu od 195KM. Ukoliko kandidat odustane na početku ili u toku nastave dužan je izmiriti sve obaveze cjelokupnog plaćanja kursa, a prema cijenovniku. 

*DISTRIBUTERI LITERATURE, PREDAVAČI i ORGANIZATORI MORAJU BITI UPOZNATI SA POČETKOM NASTAVE NAJMANJE 2 SEDMICE PRIJE POČETKA NASTAVNOG CIKLUSA
Individualna nastava
Polaznici koji žele pohađati individualnu nastavu trebaju uraditi ulazno testiranje znanja iz date oblasti eventualno stranih jezika, IT i eventualno nekih dr. poslovnih vještina. Ulaznim testiranjem se utvrđuje broj modula koji polaznik treba pohađati, odnosno broj predmeta te fond časova koji je potreban da polaznik uspješno savlada predviđenu obuku. Polaznik prije navedenih testiranja uplaćuje registraciju u iznosu od 150KM i to 2 sedmice prije predviđenog testiranja. Cijena časa iznosi 35KM+PDV.  Ukupan iznos časova pomnožen sa cijenom + plaćena registracija se uplaćuje unaprijed prema termin planu plaćanja. Nakon položenih kurseva polaznik se može ZAPOSLITI:

 u restoranima,
 u hotelima, motelima,

 na brodovima,
 u barovima, ekskluzivnim klubovima.SVAKOM POSLODAVCU, BITNO JE ZNANJE!!

Poslodavci često pitaju: "Šta znate raditi?" Stečeno znanje možete vrlo lako prezentirati i dobiti posao. Nijedan Vas "papir" ne  može zaposliti kao čisto znanje. A to znanje možete steći u našem centru. Naša škola u saradnji sa našim partnerima iz zemlje i  inozemstva može, ovisno o potrebama, pronaći posao najuspješnijim kandidatima.


Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost!Mjeseci:

Informativni ciljevi:

Formativni ciljevi:

UKUPNO:

I

30

70

100

II

10

90

100

III

10

90

100

Ukupno:

50

250

300

 
175667