English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Obuka za prodavaće-ice
Nedjelja, 04 Septembar 2016 22:07

Obuka za prodavača-icu 40 časova, 8 sedmica, min 6 max 8 polaznika, 195KM+PDV 

Ako ste komunikativni, ljubazni i strpljivi. Vaše vrline su spretnost i dinamičnost, pedantnost i detaljnost. Ako vam od ruke ide računanje, onda je ovo pravi posao za vas.

Ukoliko želite da vodite sopstveni biznis, ili da imate dobro obučene trgovce u Vašem lancu prodavnica ili  možda želite da radite u velikim marketima kakvi su Vam sigurno danas poznati, onda smo mi pravi izbor

Nezavisno od vrste proizvoda koju prodaju, prodavci imaju ulogu da zainteresiraju kupca za određeni proizvod i da ga predstave u najboljem svetlu. Prodavci treba da predstave sve osobine proizvoda, da upute kupca u način njegovog korišćenja i održavanja, u kvalitet i da predoče prednosti zbog kojih bi se kupac trebao odlučiti za taj proizvod. Osim aktivne prodaje, zadatak prodavaca je da vode računa o proizvodima, o njihovom prijemu, skladištenju, održavanju, razvrstavanju tokom prijema robe, kao i izlaganju proizvoda. Svi proizvodi imaju način održavanja koje propisuje proizvođač, a kojih se prodavci trebaju pridržavati kako bi se sačuvao kvalitet proizvoda i kako bi proizvod bio skladišten na odgovarajući način.


Zanimanje trgovca, prodavca podrazumjeva vještu komunikaciju i kvalitetan rad sa ljudima. Da biste savladali ovu kompleksnu vještinu, potrebni su vam prije svega profesionalci u ovom poslu, profesori, koji žele da svoje dugogodišnje stečeno znanje i iskustvo pretoče u Vas i pruže Vam sve ono, što Vam je potrebno da biste lakše savladali potrebno gradivo. Zbog toga se u našem timu nalaze profesori koji žele da Vam prenesu svoje znanje i iskustvo na najkvalitetniji i najprofesionalniji način i time doprinesu Vašem poslovnom uspjehu u životu. Jer, dobri trgovci su uvek traženi i potrebnio svugdje. Najpotrebnije je dobro i kvalitetno savladati predviđen program, čime automatski stičete sigurnost u sebe i svoj rad. U svakom slučaju, trgovinska struka je zahtjevna struka, koja od svakog radnika traži poptpunu posvećenost ovom poslu i konstantnu skoncentrisanost na radnom mjestu, u svakom trenutku. Kao veoma odgovoran zanat, ima dobru reputaciju i za ovaj profil radnika velika je zainteresovanost koja ne jenjava.


Trgovina i samo zvanje trgovca, može biti veoma unosan posao koji je veoma cijenjen, ukoliko steknete pravo i kvalitetno znanje i obrazovanje. Da biste mogli da postanete profesionalac u ovom poslu, morate imati kvalitetno obrazovanje u dobroj školi. Zato Vas sigurni očekujemo, jer se samo pravo znanje i kvalitet, na kraju zaista vrednuju. Certifikat je samo nužan dokaz tog znanja!!


Mogućnosti - Pružićemo Vam mogućnost da u našoj školi steknete potrebno znanje i vještine i time ostvarite svoje poslovne ciljeve. Jer, ispuniti sebe u poslovnom i profesionalnom smislu san je svakog čoveka. Stoga ćemo Vam ponuditi sve opcije i sve mogućnosti, kako biste lakše izabrali željeni put do postizanja svog ostvarenja. Naši kursevi su skrojeni prema Vašim potrebama. Trgovina je široka djelatnost i shodno tome naša obuka je dizajnirana tako da obuči trgovce u skladu raznim vrstama roba. Nije isto prodavati prehrambene ili neprehrambene proizvode, naftne derivate ili bijelu tehniku. Predmeti i moduli koji se izučavaju su prema Vašem izboru i potrebama, a mogu biti: Trgovinsko poslovanje, Poznavanje robe, Psihologija kupca, Prodajno poslovanje, Nabavno poslovanje, Poslovanje prodavnice, Upravljanje prodavnicom, Prodajna komunikacija i sl. u ovisnosti kome želite namijeniti obuku, samim prodavcima koji su u direktnom kontaktu sa kupcima, ili je to osoblje u skladištu, nabavi ili su to upravitelji prodavnica, šefovi odjela. U stanju smo dizajnirati prave jurseve za vas i zajedno sa Vama odabrati prave module koje vam trebaju u stvarnim poslovnim situacijama.


UPIS U TOKU! DO svakog 15. i 25-og u mjesecu, početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca.

Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa,  po mogućnosti pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcima.


Sadržaj programa:

Kurs se sadrži iz 2 modula od po 40 školskih časova.

 

MODULARNI PROGRAM ZA PRODAVAČE-ICE

 

Poslovanje prodavnice, 40 časova

 Modul 1 - TPO Poslovanje prodavnice (40 časova)

 

1.Osnovna pravila trgovačke struke;

-       Zanimanje prodavač

-       Osobna higijena i sanitarni nadzor

-       Održavanje čistoće i higijene u prodavnici

-       Odnos prema radu, imovini i zaposlenicima

-       Zaštita na radu u trgovačkoj djelatnosti

2.Gospodarski subjekti-trgovačka društva;

-       Trgovačko društvo

-       Trgovački obrt

3.Klasifikacija prodavnica - Vrsta prodavaonica;

-       Prodavnica

-       Prodavnica prehrambenih proizvoda

-       Prodavnice neprehrambenih proizvoda

-       Ostali oblici prodaje

-       E-Poslovanje

4.Zakonski propisi

-       Zakonska regulativa vezana za trgovačku djelatnost

-       Zakon o trgovini

-       Zakon o zaštiti potrošača

-       Posebne uzance u trgovini na malo

-       Zakon o radu

-       Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

-       Porez na dodanu vrijednost

5.Kvaliteta i ekologija u trgovini

-       Važnost kvalitete u savremenoj trgovini i ISO standardi

-       Certifikati kvalitete

-       Trgovina u ekološkom okruženju

-       Ekološki proizvodi

-       Ekološke oznake

-       Trgovina i održivi razvoj

-       Odlaganje ambalažnog otpada

-       Racionalna upotreba energije

-       Zaštita radnog okoliša

 

Trgovinsko poslovanje 40 časova

Modul 2 - TPO - Trgovačko poslovanje 1 (40 časova)

 1.Faktori uspješnog poslovanja prodavaonice;

-       Smještaj prodavaonice

-       Imovina prodavaonice

-       Osnovne funkcije kompjuterske blagajne

-       Trošenje, održavanje i obnavljanje opreme prodavaonice

-       Vrste poslova u prodavaonici

-       Zaposlenici prodavaonice

2.Asortiman i zalihe robe u prodavaonici;

-       Asortiman prodavaonice

-       Zalihe robe u prodavaonici

3.Poslovanje prodavaonice-opskrba prodavaonice robom i priprema robe za prodaju;

-       Naručivanje robe u prodavaonicam

-       Preuzimanje robe

-       Priprema robe za prodaju

-       EAN crtični kod

-       Izlaganje robe

4.Poslovanje prodavaonice-proces prodaje u prodavaonici;

-       Prodajni razgovor

-       Mjerenje robe

-       Obračunavanje prodajne robe

-       Prodaja i naplaćivanje robe

-       Obračun blagajne

-       Pakiranje i izdavanje robe kupcu

-       Posebni uvjeti prodaje

5.Dokumentacija i evidencija poslovanja prodavaonice;

-       Evidencija poslovanja prodavaonice

-       Dokumentacija za evidentiranje ulaza robe u prodavaonicu;

-       Dokumentacija za evidentiranje prodaje robe;

-       Dokumentacija za evidentiranje povišenja i sniženja robe:

-       Dokumentacija za evidentiranje otpisa i povrata robe;

-       Knjiga popisa o nabavi i prodaji

-       Pravila ispunjavanja dokumentacije

-       Čuvanje i odlaganje dokumentacije o poslovanju prodavaonice

-       Kontrola poslovanja prodavaonice

-       Popis(inventura) u prodavaonici 


NOTE: Praktična obuka u trgovačkom objektu je poželjna minimum 30 dana, 4 radne sedmice.

 

Trajanje kursa i fond časova


Kurs sadrži 2 modula po 40 časova po 45', u prosjeku i polu-intenzivnom dinamikom, 2x sedmično po 2 časa dnevno te svaki drugi petak po 2 časa, aprox. 5 časova sedmično, traje cca 2 mjeseca. Intenzivni kurs s pojačanom dinamikom od 8 časova sedmično tj. 4x sedmično po 2 školska časa dnevno traje maksimum 5 sedmica.

Modul traje oko 8 sedmica sa završnim-finalnim testiranjem, a ovisno o dinamici kursa. Pohađa se prema unaprijed utvrđenom rasporedu.  Ukupan fond časova sa završnim testiranjima iznosi 40x45', a uključuje teoretska nastavu + praktičan rad. Total kursa sa 2 modula iznosi 80 časova.


Okvirni raspored časova


Red.Br. TERMIN PONEDJ. UTORAK SRIJEDA ČETVRT. PETAK

PRP-PRIJEPODNEVNI OKVIRNI TERMINI

TERMIN OPCIJA 1 

1.dvočas 10.00-11.30 M1 M1 PAUZA M1 M1
2.dvočas 11.45-13.15 M1
M1
M1/svaki drugi
TERMIN OPCIJA 2 

1.dvočas 14.00-15.30 M1 M1 M1 M1 PAUZA
2.tročas 15.45-17.15 M1
M1
M1/svaki drugi

Časovi se odvijaju u prijepodnevnim i popodnevnim terminima i to počev od 10h pa do 13h ili od 14-17 h. Dnevna ukupna frekvencija časova PRP termina može se zamijeniti sa ukupnom frekvencijom PPD termina i obratno.


Cijena obuke/ Način plaćanja


Rad u grupi


Za 6-8 polaznika 195KM po polazniku.

UPLATA  registracija(najkasnije 2 sedmice prije početka kursa) u iznosu od 95KM + ostatak i to:

1. rata ( DAN PRIJE POČETKA NASTAVE MODULA I-III ) u iznosu od 100KM,NOTE: Ukoliko kandidat odustane 2 do 1 sedmice prije početka nastave iznos uplaćene registracije u iznosu od 95KM će se vratiti polazniku, a ako odustane 7 dana prije početka nastave, škola neće vratiti uplaćeni iznos registracije u iznosu od 95KM. Ukoliko kandidat odustane na početku ili u toku nastave dužan je izmiriti sve obaveze cjelokupnog plaćanja kursa, a prema cijenovniku.

*DISTRIBUTERI LITERATURE, PREDAVAČI i ORGANIZATORI MORAJU BITI UPOZNATI SA POČETKOM NASTAVE NAJMANJE 2 SEDMICE PRIJE POČETKA NASTAVNOG CIKLUSALITERATURA:


Opcija 1: Kupovina ili Rentanje (knjige se koriste isključivo na času.)

Opcija 2: Rentanje - Korištenje knjiga na času.

Handouts materijali su obezbjeđeni po potrebi na času.Polu-Individualna nastava


Za 4-5 polaznika cijena se računa, okvirno, 6x195/broj polaznika(2-4). za 40 časova, uplata registracije(najkasnije 2 sedmice prije početka kursa) a razlika dan prije početka nastave. NOTE: Ukoliko kandidat odustane 2 do 1 sedmice prije početka nastave iznos uplaćene registracije u iznosu od 95KM će se vratiti polazniku, a ako odustane 7 dana prije početka nastave, škola neće vratiti uplaćeni iznos registracije u iznosu od 95KM. Ukoliko kandidat odustane na početku ili u toku nastave dužan je izmiriti sve obaveze cjelokupnog plaćanja kursa, a prema cijenovniku.

*DISTRIBUTERI LITERATURE, PREDAVAČI i ORGANIZATORI MORAJU BITI UPOZNATI SA POČETKOM NASTAVE NAJMANJE 2 SEDMICE PRIJE POČETKA NASTAVNOG CIKLUSAIndividualna nastava


Polaznici koji žele pohađati individualnu nastavu trebaju uraditi ulazno testiranje znanja iz oblasti stranih jezika, IT i eventualno poslovnih vještina-poznavanje daktilografije. Ulaznim testiranjem se utvrđuje broj modula koji polaznik treba pohađati, odnosno broj predmeta te fond časova koji je potreban da polaznik uspješno savlada predviđenu obuku. Polaznik prije navedenih testiranja uplaćuje registraciju u iznosu od 200KM i to 2 sedmice prije predviđenog testiranja. Cijena časa iznosi 35KM+PDV.  Ukupan iznos umanjen za registraciju se uplaćuje unaprijed za predviđeni i odgovarajući broj časova.Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost! 
165076