English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Organizator putovanja (Tour Organizer)
Četvrtak, 21 Juli 2016 13:13

Organizator putovanja (Tour Organizer)

Želite imati dinamičan posao, putovati, upoznati različite kulture, znati kako organizirati putovanje, odabrati pravu turističku destinaciju, onda je ova obuka prava prilika za Vas


Organizatori putovanja organizuju i prodaju turističke aranžmane, prodaju i posreduju u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga te organizuju boravak i putovanja turista na mnoga turistički privlačna mjesta. Bave se i prijevozom putnika gde prodaju i posreduju u prodaji karata ili rezervacija za razna prijevozna sredstva. Prema potrebi i zahtjevima turista, rezervišu smještaj i druge usluge ugostiteljskih objekata.

Prilikom putovanja u inostranstvo posreduju u pribavljanju dokumenata i viza potrebnih za prijelaz granice i boravak u inostranstvu, a ako turisti žele, mijenjaju i novac. Posreduju u pribavljanju posebnih dokumenata, npr. za lov, ribolov ili ronjenje, kao i u sprovođenju specifičnih oblika turizma, što je sve popularnije. Osim navedenog organizuju službe turističkih pratilaca i turističkih vodiča te posreduju u osiguranju putnika i prtljaga.


Sadržaj kursa i fond sati


Ovak kurs podrazumjeva stručni teoretski i praktični dio, te strani jezik kao poseban neophodan dodatak ovoj obuci. Teoretski dio iz struke sastoji se od 3 modula od po 16 časova, što ukupno iznosi 48 časova. Praktični dio koji prati svaki modul ponaosob takođe sa ukupnim fondom od 48 časova. Total input-a i prakse stručnog dijela iznosi 96 časova. Kao neophodan dodatak ovoj obuci je kurs stranih jezika, i to dva strana jezikanjemački i engleski. U tom smislu organizuju se po 3 modula koverzacionog njemačkog i engleskog jezika s fokusom na vokabular iz ugostiteljske struke koji je neophodan u osnovnoj komunikaciji sa gostom, svaki od po 16 časova. Total časova ovog dijela iznosi 96, a po 48 za njemački te 48 za engleski jezik. Poželjno je da kandidati imaju ODGOVARAJUĆE predznanje navedenih stranih jezika, a minimum na nivou B1.


Cijena


Red.Br.

Naziv kursa

Grupna obuka

5-8 polaznika

Obuka

4 polaznika

Obuka

2-3 polaznika

Obuka

1 na 1

KURSEVI ZA RAD U TURIZMU

-

-

-

-

1

Obuka/ kurs za menadžera restorana

-

-

-

-

USLUŽIVANJE I KUHARSTVO

192 časa

192 časa

192 časova

160 časova

1

Obuka sa praksom za Tour Organizatore

960KM

1280KM

1920KM

3840KM

2

Obuka sa praksom za Recepcionera

960KM

1280KM

1920KM

3840KM

3

Obuka/ kurs sa praksom za

960KM

1280KM

1920KM

3840KM

4

Obuka/ kurs sa praksom za


80KM

1920KM

3840KM

5

Provjera znanja za svaku pod 1,2,3,4.

Komisijski ispit iz teorije i prakse

450KM

6

Provjera znanja str.jezika iz struke

Komisijski ispit iz teorije i prakse Ger+Eng

350KM


Privjera znanja za kandidate koji imaju najmanje 6 mjeseci iskustva je mguća uz potvrdu poslodavca.

Plaćanje se vrši u 3 jednake rate, s tim da prva rata iznosi 360KM i plaća se najkasnije sedam dana prije početka nastave, a ostale dvije  po 300KM i plaćaju se najkasnije 4 sedmice odn. 8 sedmica od početka nastave.


PROGRAM OBUKE


Stručni dio

Teoretski dio obuke:   48č.  x 45' (3 modula po 16 časova)

Praktični dio:               48č.  x 45' (3 modula 3 modula po 16 časova)

Strani jezici

Njemački jezik:   48č.  x 45' (3 modula 3 modula po 16 časova)

Engleski jezik:    48č.  x 45' (3 modula 3 modula po 16 časova)Okvirni raspored časova

Red.Br. TERMIN PONEDJ. UTORAK SRIJEDA ČETVRT. PETAK

PRP-PRIJEPODNEVNI OKVIRNI TERMINI SUBOTA

OPCIJA 1
1.čas 09.00-09.45 ST ST ST ST SP
2.čas 09.45-10.30 ST ST ST ST SP
3.čas 10.45-11.30 NJ-J EN-J NJ-J EN-J SP
4.čas 11.30-12.00 NJ-J EN-J NJ-J EN-J SP
PPD-POPODNEVNI OKVIRNI TERMINI

OPCIJA 1
1.čas 13.00-13.45 ST ST ST ST SP
2.čas 13.45-14.30 ST ST ST ST SP
3.čas 14.45-15.30 EN-J EN-J EN-J EN-J SP
4.čas 15.30-16.15 NJ-J NJ-J NJ-J NJ-J SP

LEGENDA

ST-Stručna teorija; SP - Stručna praksa; Nj-J - Njemački jezika za ugostitelje; E-J - Engleski jezik za ugostitelje


Dinamika, trajanje kursa i veličina grupe

Nastava po svakom modularnom predmetu, odvija se 4 puta sedmično po 2 školska časa, od PON-PET  odn. utorkom i petkom ili ponedjeljkom i srijedom + 4 časa praktične obuke svakog petka subote, a po potrebi i drugim danima. Kurs traje cca 6 SEDMICA.

Grupe se formiraju sa najviše 10 polaznika čime se postiže visok kvalitet nastave i svakom polazniku omogućava više prostora za napredak i brže i lakše usvajanje gradiva.Nastavni plan


1. Teoretski dio obuke

1.modul 16 časova po 45'

2.modul 16 časova po 45'

3.modul 16 časova po 45'


2. Praktični dio

1.modul 16 časova po 45'

2.modul 16 časova po 45'

4.modul 16 časova po 45'


3. Strani jezici (njemački + engleski)

1.po jedan modul 16+16 časova po 45'

2.po jedan modul 16+16 časova po 45'

4.po jedan modul 16+16 časova po 45'


Na kraju kursa se radi test koji podrazumjeva teoretski i praktični dio. U toku kursa kandidati će posjećivati AGENCIJE, hotele, i sl. graditi vlastite case study konstrukcije RADA SA TURISTIMA  gostijma, te zajednički razmijeniti i odabrati najbolje ideje. Nakon kursa, dobijate certifikat škole o pohađanju ili uspješno završenom kursu, a ovisno o postignutim rezultatima na testu. Isti može poslužiti kao dokaz o stečenom znanju prilikom zapošljavanja ili upisati u radnu knjižicu. Sticanjem obrazovanja o stručnoj osposobljenosti ne dobija se stepen stručne spreme.Odgovornosti organizatora putovanja:

 • Organizovanje boravka i putovanja turista
 • Prosredovanje u prodaji i prodaja karata za prevoz
 • Rezervacija karata za prijevozna sredstva
 • Rezervacija smještaja
 • Posredovanje u nabavljanju dokumenata i viza za put u inostranstvo
 • Posredovanje u nabavljanju posebnih dokumenata
 • Organizovanje službe turističkih pratilaca  i vodiča
 • Posredovanje u osiguranju putnika i prtljaga
 • Reklamiranje vlastitih usluga
 • Predstavljanje vlastitih putnih aranžmana brošurama, plakatima, reklamama i drugim oblicima promocije


Vještine i osobine koje bi trebalo da ima organizator putovanja:

 • Organizacione sposobnosti
 • Komunikativnost
 • Vještine pregovaranja
 • Odgovornost
 • Odlično vladanje bar jednim svetskim jezikom
 • Poznavanje rada na računaru
 • Sposobnost prezentacije
 
160816