Bosanski

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Kurs - Kompjuterska daktilografija
Friday, 15 September 2017 00:00
There are no translations available.

Kompjuterska daktilografija, intenzivni 1-sedmični i (polu)intenzivni više sedmični, 20 i 30 časova, 6-8 polaznika,  245KM ili 295KM + PDV

Ulažite u Vaše profesionalno znanje! Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobuhvatno.

Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobhvatno, a brzina zapisanih informacija brza i precizna. Od kvalitetno i profesionalno obučenog radnika ovog profila očekuju se razne vještine i sposobnosti. Daktilograf mora da ima osnovno znanje rada na računaru – word, exel, internet, kako bi u svakom momentu mogao na pravi način da se informiše i zabilježi sve što je neophodno. Zatim, potrebno je poznavanje bar jednog stranog jezika, ako je moguće engleskog, kako bi se po potrebi klijenata mogao kvalitetno i na pravi način sporazumjeti. Kurs ima za cilj da polaznici ovladaju tehnikom desetoprstnog kucanja te tehnikama poslovne komunikacije. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/ MODULIMA: Engleski za sekretarice, Sekretrsko/Tajničko poslovanje. USLOV: Vlastiti laptop. Osnove rada na racunaru MS Office i sl.
 COURSE CALENDAR click here!U našoj školi vam nudimo dvije mogućnosti pohađanja kursa daktilografije i kursa slijepog kucanja. Osnovni intenzivni 1-sedmični kurs fokusiran isključivo na brzo savladavanje vještina slijepog kucanja, te više-sedmični kurs daktilografije(2-4 sedmice), osnovni intenzivni ili poluintenzivni kurs slijepog kucanja proširen sa osnovnim pravilima pismene poslovne komunikacije, te sa upoznavanjem korištenja osnovnih programa na računaru, obrade teksta, tablica i sl.Grupni program 6-8 polaznika


1-sedmični kurs daktilografije

Jednosedmični intenzivni kurs daktilografije, oblast slijepo kucanje, obuhvata ukupno 20 časova obuke u trajanju od 5 sesija po  4 skolska časa. Ovaj jednosedmični kurs fokusiran je samo na obuku za pravilno destoprsto slijepo kucanje prilagođene brzine ali se ista može proširiti sa nekim dr.modulima. Pohađa se svaki dan od ponedjeljka do petka u (po)podnevnim ili vecernjim satima. Cijena 245KM+PDV.


Kalkulacija za minimum 6 polaznika. Za Manje grupe posebna cijena koja se računa na slijedeći način: Cijena min. br. polaznika, a to je 6x245KM/Xy manjeg br.polaznika. Npr za grupe od 4 polaznika cijena se formira: 6x245:4= 1470:4=367,5KM po polazniku, ...itd.


Procedura plaćanja je slijedeća:

Registracija putem emaila, popunjavanje aplikacije, upoznavanje sa procedurom plaćanja, uplata registracije u iznosu od 100KM minimum 7 dana prije početka nastave, popunjavanje analize potreba polaznika-profil polaznika, te uplata razlike iznosa u skladu sa brojem polaznika u grupi,  a najkasnije 2 dana prije početka nastave. 
2 i 3-sedmični kurs daktilografije


Višesedmični intenzivni i polu-intenzivni kurs daktilografije obuhvata ukupno 30 časova u trajanju do 2 ili 4 sedmice, a nastava se održava: za intenzivni kurs 5 sesija po 6 školskih časova, svaki dan po 6 časova, ukupno 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka, a za polu-intenzivni 3x puta sedmično po 3 casa tj 9 časova sedmično u trajanju kursa od 3 sedmice i jedan dan, ukupno 10 sesija raspoređenih u odabrana 3 radna dana u sedmici, pon-sri-pet. Kod ovog kursa daktilografije naše polaznike pored pravilnog desetoprstog slijepog kucanja kandidati mogu izabrati jos jednu od ponuđenih tematika ukoliko ih zanima, kao sto su: pravila pravopisa, pravila pismene poslovne komunikacije - korespondencije, uvježbavanje brzine kucanja u skladu sa klasama, upoznavanje sa korišćenjem osnovnih programa na računaru i sl. Cijena 295KM+PDV.


Kalkulacija za minimum 6 polaznika. Za Manje grupe posebna cijena koja se računa na slijedeći način: Cijena min. br. polaznika, a to je 6x295KM/Xy manjeg br.polaznika. Npr za grupe od 4 polaznika cijena se formira: 6x295:4= 1770:4=442,5, ...itd.


Procedura plaćanja je slijedeća:

Registracija putem emaila, popunjavanje aplikacije, upoznavanje sa procedurom plaćanja, uplata registracije u iznosu od 100KM minimum 7 dana prije početka nastave, popunjavanje analize potreba polaznika-profil polaznika, te uplata razlike iznosa u skladu sa brojem polaznika u grupi,  a najkasnije 2 dana prije početka nastave. 

INDIVIDUALNI PROGRAM

20 časova po 45', 5x sedmično po 4 časa dnevno

Cijena 699KM + PDV


Procedura plaćanja je slijedeća:

Registracija putem emaila, popunjavanje aplikacije, upoznavanje sa procedurom plaćanja, uplata punog iznosa najkasnije 7 dana prije početka nastave.  

PROVJERA ZNANJA


Provjera znanja slijepog kucanja iznosi 235+PDV . Nakon uspješno položenog ispita izdaje se odgovarajući certifikat.


NIVOI

Kurs se realizuje u dva nivoa: Kompjuterska daktilografija I i II. Po završetku KURS modula svakog od nivoa, organizuje se završni test koji obuhvata gradivo ovisno o vrsti kursa i dužini trajanja, a nakon uspješno položenog testa izdaje se uvjerenje/certifikat po uspješno završenom kursu.Kandidati koji ne pokoze test dobijaju certifikat o pohađanju kursa uz uslov 75% prisutnosti na nastavi.


Broj polaznika u grupi je minimum 4 do maksimum 8. Literatura se posebno plaća, Kompjuterska daktilografija I ili II..Narudžba knjiga se vrši nakon uplaćene registracije. Knjige se takodje mogu unajmiti ili dati na privremeno koristenje.


UPIS U TOKU! DO svakog 15. i 25.-og u mjesecu, početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca. 

Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa,  po mogućnosti pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcima.Okvirni NPP za OKD - Kompjuterska daktilografija I+II


Osnovni modul  -  Kompjuterska daktilografija I 

Ovaj modul sadrži neophodne upute za savladavanje desetoprstnog slijepog kucanja i pisanja na računaru, te osnovne pojmove obrade i unosa tekstova. Namijenjen je svim korisnicima koji žele na brz i jednostavan način naučiti da se služe sa deset prstiju pri upotrebi tastature/ tipkovnice, kao što su: poslovne sekretarice/tajnice,upravni referenti, profesori, novinari, prevodioci i sl.

 • Ured
 • Računalo
 • Programska podrška
 • Rad sa tastaturom/ tipkovnicom
 • Zahvati na slova
 • Obrada teksta - WORD
 • Unos teksta
 • Zahvat na brojeve i posebne znakove
 • Uvježbavanje brzine


Napredni modul - Kompjuterska daktilografija II  


Ovaj modul namijenjen je svima onima koji žele unaprijediti tehnike desetoprstnog slijepog pisanja na računaru, postići veće brzine pisanja, kucanja, unosa teksta, oblikovanja i korigovanja teksta, te savladati osnove oblikovanja poslovnih komunikacija, kao i svim korisnicima Worda koji žele usavršiti svoje znanje obrade i oblikovanja teksta ili polagati za odgovarajuće klase brzine unosa. 

 • Program za unos i obradu teksta
 • Vježbe brzine i tačnosti
 • Obrada i oblikovanje teksta
 • Tablice
 • Omotnice
 • Pisana komunikacija
 • Diktati i transkripti


Dinamika modula 2x sedmično po 2 časa dnevno + svaki drugi petak po 2 časa naizmjenično.


PROVJERA BRZINE KUCANJA I ODREĐIVANJE KLASE 


Posebna provjera za kandidate koji imaju znanje, a vezano za brzinu kucanja, ocjenjivaće se i odrediti klasa u brzini svakog zainteresiranog polaznika. Da bi polaznik polagao za određenu klasu mora imati uverenje o završenom cijelom kursu daktilografije. Provjera takvog znanja je 295KM + PDV.

Da bi polaznik polagao za klase u daktilografiji odnosno stekao zvanje profesionalnog daktilografa, mora znati slijepo da kuca. Ovo znanje mora dokazati svijedočanstvom srednje škole ili certifikatom sa kursa daktilografije tj slijepog kucanja, gdje se vidi da je imao kao predmet daktilografiju, korespodenciju ili sličan predmet ili uvjerenjem bilo koje škole o završenom najmanje jednomesečnom kursu daktilografije (može i uvjerenje za poslovnog sekretara, tehničkog sekretara, petomjesečni ili devetomjesečni kurs daktilografije).

Polaganje se može zakazati u roku od jednog dana.

Prilikom polaganja polaznici prekucavaju tri različita teksta, svaki po 5 minuta, koji se posle pregledaju i prebrojavaju se otkucaji. Za konačni broj postignutih otkucaja u minuti uzima se najbolji rad.

Da bi polaznik dobio uvjerenje o određenoj klasi potrebno je da:

 • za IA  klasu ima 350 i više otkucaja u minuti,
 • za IB  klasu ima od 300 - 349 otkucaja u minuti
 • za II   klasu ima od 250 - 299 otkucaja u minuti
 • za III  klasu ima od 160 - 249 otkucaja u minuti.

Po položenom ispitu, polaznik dobija uvjerenje o posedovanju klase za koju su položili sa brojem postignutih otkucaja u minuti.


Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost!


vaj modul sadrži neophodne
 
178000