English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Kurs - Kompjuterska daktilografija
Utorak, 15 Septembar 2015 18:48

Kurs - Kompjuterska daktilografija, 40 časova, 6-8 polaznika, 245KM+PDV

Ulažite u Vaše profesionalno znanje! Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobuhvatno.

Daktilograf je potreban svakoj kompaniji, jer je njegovo znanje sveobhvatno, a brzina zapisanih informacija brza i precizna. Od kvalitetno i profesionalno obučenog radnika ovog profila očekuju se razne vještine i sposobnosti. Daktilograf mora da ima osnovno znanje rada na računaru – word, exel, internet, kako bi u svakom momentu mogao na pravi način da se informiše i zabilježi sve što je neophodno. Zatim, potrebno je poznavanje bar jednog stranog jezika, ako je moguće engleskog, kako bi se po potrebi klijenata mogao kvalitetno i na pravi način sporazumeti. Kurs ima za cilj da polaznici ovladaju tehnikom desetoprstnog kucanja te tehnikama poslovne komunikacije. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/ MODULIMA: Engleski za sekretarice, Sekretrsko/Tajničko poslovanje. 
 

Kurs se realizuje u dva nivoa po 2 modula od po 40 časova, sa ukupnim fondom 80 školskih časova. Jedan modul traje 8 sedmice, a nastava se organizira 2x sedmično po 2 časa + svaki drugi petak po 2 školska časa, u prosjeku 5 časova sedmično. Cijena jednog modula iznosi 245KM+PDV za 40 časova. Po završetku modula organizuje se progres test, a nakon ukupnog dvo-modularnog ciklusa organizuje se završna provjera znanja i izdaje se uvjerenje/certifikat po uspješno završenom kursu. Broj polaznika u grupi je minimum 4 do maksimum 8. Literatura se posebno plaća, Kompjuterska daktilografija I ili II..Narudžbas knjiga se vrši nakon uplaćene registracije.

UPIS U TOKU! DO svakog 15. i 25.-og u mjesecu, početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca. 

Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa,  po mogućnosti pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcima.
Okvirni NPP za OKD - Kompjuterska daktilografija I+II (40+40)


Osnovni modul  -  Kompjuterska daktilografija I  (40 časova)

Ovaj modul sadrži neophodne upute za savladavanje desetoprstnog slijepog kucanja i pisanja na računaru, te osnovne pojmove obrade i unosa tekstova. Namijenjen je svim korisnicima koji žele na brz i jednostavan način naučiti da se služe sa deset prstiju pri upotrebi tastature/ tipkovnice, kao što su: poslovne sekretarice/tajnice,upravni referenti, profesori, novinari, prevodioci i sl.

 • Ured
 • Računalo
 • Programska podrška
 • Rad sa tastaturom/ tipkovnicom
 • Zahvati na slova
 • Obrada teksta - WORD
 • Unos teksta
 • Zahvat na brojeve i posebne znakove
 • Uvježbavanje brzine


Napredni modul - Kompjuterska daktilografija II  (40 časova)


Ovaj modul namijenjen je svima onima koji žele unaprijediti tehnike desetoprstnog slijepog pisanja na računaru, postići veće brzine pisanja, kucanja, unosa teksta, oblikovanja i korigovanja teksta, te savladati osnove oblikovanja poslovnih komunikacija, kao i svim korisnicima Worda koji žele usavršiti svoje znanje obrade i oblikovanja teksta ili polagati za odgovarajuće klase brzine unosa. 

 • Program za unos i obradu teksta
 • Vježbe brzine i tačnosti
 • Obrada i oblikovanje teksta
 • Tablice
 • Omotnice
 • Pisana komunikacija
 • Diktati i transkripti


Dinamika modula 2x sedmično po 2 časa dnevno + svaki drugi petak po 2 časa naizmjenično.


Posebna provjera za kandidate koji imaju znanje, a vezano za brzinu kucanja, ocjenjivaće se i odrediti klasa u brzini svakog zainteresiranog polaznika. Da bi polaznik polagao za određenu klasu mora imati uverenje o završenom cijelom kursu daktilografije. Provjera takvog znanja je 195KM+PDV.


IA klasa - više od 350 otkucaja u minuti

IB klasa - od 300-350 otkucaja u minuti

II klasa  - od 250-300 otkucaja u minuti

III klasa - od 160-250 otkucaja u minuti


Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost!
vaj modul sadrži neophodne
 
158398