English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Obuka za Recepcionera
Utorak, 15 Septembar 2015 19:30

Recepcioner, 30 časova 395KM

Kurs i obuka – Recepcioner – Spada u granu ugostiteljske struke, a jedan je od zanimljivijih kurseva u kojima imate mogućnost da putem stručne obuke savladate sve što je neophodno za kvalitetnog poznavaoca ovog posla. Kurs i obuka – Recepcioner - dobra je polazna tačka za sve one koji sebe vide u ovoj profesiji, jer sa znanjem ove specifične oblasti mogu u svijetu, ali i kod nas mnogo dalje stići od onog što su mogli čak i da zamisle! Sam posao recepcionara, iako možda zvuči lagan i jednostavan, zahtjeva mnogo rada i odricanja. Osoba koja obavlja ove poslove mora prvenstveno da govori najmanje dva jezika, odnosno jedan strani, kako bi na samom prijemu posetioci imali mogućnost da objasne svoje želje i potrebe. Zatim, potrebne su i druge osobine, kao što su ljubaznost, poznavanje pravila ugostiteljskog objekta koji predstavlja, kao i davanje pravih i tačnih informacija, kako ne bi došlo do greške i nesporazuma. Recepcioner, kako mu i sam naziv profila kaže, radi na recepciji određenog ugostiteljskog objekta – motela, hotela i dr. 


COURSE CALENDAR click here!


Interlingua u okviru svoje ponude stručnih kurseva, nudi obuku za recepcionera. U okviru teorijskog i praktičnog dijela nastave kandidati se osposobljavaju da vrše analizu, planiranje i organizaciju poslova u okviru svog domena. Na kursu za recepcionera se pripremate za obavljanje prijema i prijave gosta, prodaju i rezervaciju smeštaja, obračunavanje i naplatu usluga, kao i odjavljivanje i ispraćaj gosta. Ovaj administrativni dio posla podrazumjeva znanje rada na računaru, pa će se u, okviru naše škole za recepcionera, polaznik obučavati za korištenje hotelskog informacionog sistema i u potpunosti savladati vođenje hotelske evidencije. Nakon završene obuke za recepcionera kandidat će biti pripremljen za vođenje poslovne komunikacije sa gostima i saradnicima, koristiće stručnu terminologiju i umijeće da primjeni pravila bontona u ugostiteljskom poslovanju.


Kurs za recepcionera našeg EC Interlingua pridaje veliku važnost obučavanju kandidata u sposobnosti da pruži neophodne, ali i sve dodatne informacije, gostima. Pored upućivanja gostiju u sve ponude i usluge hotela, recepcioner bi trebalo da raspolaže informacijama o turističkoj ponudi okoline, da dijeli promotivni materijal i predlaže gostu razne vrste zabave ili sportskih aktivnosti.


 
177889