English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Kursevi knjigovodstva
Utorak, 15 Septembar 2015 18:41

Osnovni kursevi knjigovodstva, 20 časova, 6-8 polaznika, 295KM+PDV


“Kako ću znati šta duguje, a šta potražuje?” Šta je KIF, a šta KUF!? Obuka za posao knjigovođe

U samom vrhu zanimanja koja se traže u našoj zemlji se nalazi i posao knjigovođe, tako da je ovo odličan izbor za sve one kandidate koji su u potrazi za novim poslom. Ono što je najvažnije, po završetku početnog kursa i obuke za knjigovodstvo, polaznici će steći sva znanja koja su im potrebna da bi mogla samostalno da obavljaju posao knjigovođe, makar na osnovnom nivou, jer će se upoznati sa svim onim poslovima koje svaki knjigovođa inače obavlja.


6 razloga da se opredjelite za kurs knjigovodstva i posao knjigovođe


COURSE CALENDAR click here!1. Knjigovođa je jedno od rijetkih zanimanja za kojim se tražnja ne smanjuje, već naprotiv raste i to uprkos ekonomskoj krizi. Već deceniju unazad, posao knjigovođe nalazi se u prvih 5 najtraženijih i najplaćenijih poslova u regionu.
2. Minimalna mjesečna suma koju možete zaraditi kreće se u rasponu od 500 do 600 eura.
3. Za posao knjigovođe nije vam potreban fakultet ili druga visoka škola.
4. Zanimanje knjigovođe ne podleže strogim zahtevima tržišta – ne morate da spadate u najproduktivnije kadrove, ne morate da govorite 5 jezika, ne morate da izgledate kao top model…
5. Knjigovođe mogu biti timski igrači, ali vrlo lako mogu i da se osamostale.
6. Za osamostaljivanje knjigovođe nisu potrebna velika finansijska ulaganja.Okvirni Plan i program osnovnog kursa

 • Pojam, ciljevi i zadaci knjigovodstva; prosto knjigovodstvo vs dvojno knjigovodstvo; principi urednog knjigovodstva, greške u knjigovodstvu
 • Kontni okvir i kontni plan
 • Knjigovodstveni instrumenti – Inventar imovine, Bilans stanja, Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoćne knjige, Zaključni list
 • Značaj i vrste knjigovodstvenih dokumenata (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, pro faktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje)
 • Knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje, plaćanje dobavljačima i knjiženje izvoda
 • Pojam i podjela troškova i rashoda
 • Obračun plate
 • Prihodi – knjiženje izlaznih faktura
 • Obračun PDV-a
 • Obračun rezultata
 • Upoznavanje sa specijaliziranim knjigovodstvenim softverima

Broj polaznika u grupi je minimum 4 do maksimum 6.

Cijena po polazniku, po modulu od 20 časova po 45' iznosi 295KM+PDV

Kurs sadrži 4 modula: uvodni, osnovni, srednji i napredniOkvirne teme za Modul 1

- Uvod u računovodstvo

- Kontni plan

- Fakturisanje

- Ulazne fakture

- Izlazne fakture

- Izvodi

- Blagajna


Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga povezana sa sintetičkim knjigovodstvom, analitičkim knjigovodstvom, kupcima, dobavljačima itd). Nastava će se praktično održavati kroz knjigovodstveni softver, Na ovom nivou polaznici će se upoznati i sa kontnim planom preduzeća te će se održavati praktične vježbe na knjiženju ulaznih faktura, izlaznih faktura te obračun PDV-a

 
Okvirne teme za Modul 2

Stalna sredstva

- Nabavka stalnih sredstava

- Prodaja stalnih sredstava

- Rashod stalnih sredstava

- Obračun amortizacije

Maloprodaja

- Kalkulacije

- Razduženje robe iz prodavnice

- Nivelacije

Veleprodaja

- Nabavka i prodaja robe


Cilj modula 2 je upoznati polaznike sa nabavkom, prodajom, rashodom te obračunom amortizacije stalnih sredstava. Osim finansijskog knjigovodstva polaznici će imati priliku da se upoznaju sa praćenjem robe i zaliha kroz materijalno odnosno robno knjigovodstvo, tj kroz robno knjigovodstvo radit će se vježbe oko nabavke, razduženja sirovina, materijala, robe itd. Također polaznici će biti upoznati sa trgovačkom knjigom preduzeća koja se bave sa nabavom i prodajom robe na malo (maloprodaja i veleprodaja)Okvirne teme za Modul 3

- Avansni računi

- Obračun PDV-a

- Putni nalozi

- Cesija

- Kompenzacija

- Obračun plata

- Ugovor o djelu

- Autorski honorar


Na modulu 3, kroz knjigovodstveni softwer radit ćemo obračun i kontiranje plata. Kroz obračun plata susretat ćemo se sa:

- Zakonom o porezu na dohodak FBiH

- Pravilnikom o primjeni zakona poreza na dohodak

- Praktičnim knjiženjem avansnih faktura

- Izradom i knjiženjem blagajne

- Izradom i knjiženjemcesije, kompezacije

- Obračunom i knjiženjem ugovora o djelu i autorski honorarima

 


Okvirne teme kursa za Modul 4

Knjiženje po vrstama djelatnosti

- Uslužne djelatnosti (građevinska djelatnost, autoprevoznici, vođenje poslovnih knjiga....)

- Trgovinska djelatnost

- Nabavka i prodaja nekretnina

- Završni obračuni

- NVO

Cilj modula 4 je upoznati plaznike sa finansijskim knjigovodstvom po vrstama djelatnosti. Osim knjiženja kroz knjigovodstveni softver polaznici će imati priliku da se upoznaju sa bruto bilansom preduzeća, te analitičkim karticama glavne knjige i završnim obračunima.
 
178000