English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Kursevi knjigovodstva
Utorak, 15 Septembar 2015 18:41

Osnovni kursevi knjigovodstva, 40 časova, 6-8 polaznika, 295KM+PDV


“Kako ću znati šta duguje, a šta potražuje?” Šta je KIF, a šta KUF!? Obuka za posao knjigovođe

6 razloga da se opredjelite za kurs knjigovodstva i posao knjigovođe

1. Knjigovođa je jedno od rijetkih zanimanja za kojim se tražnja ne smanjuje, već naprotiv raste i to uprkos ekonomskoj krizi. Već deceniju unazad, posao knjigovođe nalazi se u prvih 5 najtraženijih i najplaćenijih poslova u regionu.
2. Minimalna mjesečna suma koju možete zaraditi kreće se u rasponu od 500 do 600 eura.
3. Za posao knjigovođe nije vam potreban fakultet ili druga visoka škola.
4. Zanimanje knjigovođe ne podleže strogim zahtevima tržišta – ne morate da spadate u najproduktivnije kadrove, ne morate da govorite 5 jezika, ne morate da izgledate kao top model…
5. Knjigovođe mogu biti timski igrači, ali vrlo lako mogu i da se osamostale.
6. Za osamostaljivanje knjigovođe nisu potrebna velika finansijska ulaganja.


Okvirni Plan i program osnovnog kursa

 • Pojam, ciljevi i zadaci knjigovodstva; prosto knjigovodstvo vs dvojno knjigovodstvo; principi urednog knjigovodstva, greške u knjigovodstvu
 • Kontni okvir i kontni plan
 • Knjigovodstveni instrumenti – Inventar imovine, Bilans stanja, Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoćne knjige, Zaključni list
 • Značaj i vrste knjigovodstvenih dokumenata (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, pro faktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje)
 • Knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje, plaćanje dobavljačima i knjiženje izvoda
 • Pojam i podjela troškova i rashoda
 • Obračun plate
 • Prihodi – knjiženje izlaznih faktura
 • Obračun PDV-a
 • Obračun rezultata
 • Upoznavanje sa specijaliziranim knjigovodstvenim softverima


Broj polaznika u grupi je minimum 4 do maksimum 6.

Cijena po polazniku, po modulu od 40 časova po 45' iznosi 295KM+PDV

Kurs sadrži 2 modula: osnovni i napredni 
165303