English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Franšiza/Licenca
Četvrtak, 10 Septembar 2015 10:44

FRANŠIZA/LICENCA EC INTERLINGUA d.o.o.

Kako dobiti franšizu/licencu EC Interlingua d.o.o.?

Šta je franšiza? Franšiza je oblik licenciranja po kome se vlasnik usluga (DAVALAC FRANŠIZE), obavezuje da, uz novčanu naknadu, prenese drugoj ugovornoj strani pravo na distribuciju svojih usluga na određenoj teritoriji, na osnovu uključivanja PRIMAOCA FRANŠIZE u poslovni sistem davaoca franšize, kroz ustupanje trgovinske marke, kao i nadzora nad poslovanjem primaoca franšizinga. Franšiza je sistem proširenja poslovanja i distribucija proizvoda i usluga, te mogućnost vođenja poslovanja pod prepoznatljivim imenom. Davalac franšize licencira svoje trgovačko pravo (brend) i svoj način rada (sistem poslovanja) određenom korisniku franšize, koji se slaže da će poslovati u skladu sa uslovima iz ugovora o franšizi. Primalac franšize i dalje posluje kao i ranije (na sopstveni rizik i sa sopstvenim resursima), ali pod brendom davaoca franšize.


Kod ovakvog oblika poslovanja, obaveze davaoca franšize su: ustupanje prava vršenja usluga primaocu franšizinga, ustupanje upotrebe robnog i uslužnog žiga, ustupanje prava upotrebe poslovnog imena, memornduma, kao i vršenje nadzora nad poslovanjem primaoca franšize. Obaveze primaoca franšize su: poslovanje u skladu sa uputstvima davaoca franšize, primjena propisanih standarda poslovanja, obaveza čuvanja poslovne tajne, kao i obaveza plaćanja naknade davaocu franšize.


Kako postati franšizni centar EC Interlingua doo?

Sva zainteresovana pravna lica, pored propisanih obaveznih uslova, treba da ispunjavaju poslovne i kadrovske uslove, obzirom da primalac franšize posluje pod okriljem EC Interlingua doo, u cilju uskladjivanja načina rada i poslovanja.


Koje su prednosti franšize?

Primalac franšize će koristiti uspješno i poznato poslovno ime i reputaciju EC Interlingua d.o.o, i u skladu sa tim, smanjuje rizik od neusjpeha u svom poslovanju. Na ovaj način, primalac franšize nudi krajnjim korisnicima standardni kvalitet pružanja usluga kroz potvrđeni sistem poslovanja i stiče korist od razvojnog programa EC Interlingua doo. Franšiza predstavlja otvoreni put ka razvijenom tržištu pod imenom EC Interlingua doo, omogućuje sticanje profita sa minimalnim rizikom i pruža korištenje afirmisanog poslovnog imena EC Interlingua doo, koje već godinama unazad uliva povjerenje korisnicima.


Za detaljne informacije možete se obratiti na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli   ili kontakt telefon +387 33 202 976


 
152058