English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

KURS KALENDAR

NEW - KURS KALENDAR 2016/17SEPTEMBAR' 16

OKTOBAR' 16

NOVEMBAR' 16

DECEMBAR' 16

P

5
12
19
26

P

3
10
17
24
31
P

  7
14
21
28
30
P

5
12
19
26

P
U
 
6
13
20
27

U

4
11
18
25

U
1
  8
15
17
29

U
 1
6
13
20
27

U
S
 
7
14
21
28

S

5
12
19
26

S
2
  9
16
23
30

S
 
7
14
21
28

S
Č
 1
8
15
22
29

Č
 1
6
13
20
27

Č
3
10
17
24


Č
 1
8
15
22
29

Č
P
 2
9
16
23
30

P
 
7
14
21
28

P
4
11
18
25


P
 2
9
16
23
30

P
S
 3
10
17
24


S
 1
8
15
22
29

S
5
12
19
26


S
 3
10
17
24
31

S
N
 4
11
18
25


N
 2
9
16
23
30

N
 6
13
20
27


N
 4
11
18
25


N

JANUAR' 17

FEBRUAR' 17

MART' 17

APRIL' 17

P

2
9
16
23
30
P
 1
6
13
20
27

P

6
13
20
27

P

3
10
17
24

P
U

3
10
17
24
31
U
 2
7
14
21
28

U
 
7
14
21
28

U

4
11
18
25

U
S

4
11
18
25

S
 1
8
15
22


S
 1
8
15
22
29

S

5
12
19
26

S
Č

5
12
19
26

Č
 2
9
16
23


Č
29
16
23
30

Č

6
13
20
27

Č
P
 
6
13
20
27

P
 3
10
17
24


P
 3
10
17
24
31

P
 
7
14
21
28

P
S
 
7
14
21
28

S
 4
11
18
25


S
 4
11
18
25


S
 1
8
15
22
29

S
N
 1
8
15
22
29

N
 5
12
19
26


N
 5
12
19
26


N
 2
9
16
23
30

N

MAJ' 17

JUNI' 17

JULI' 17

AUGUST' 17

P

1
8
15
22
29
P

50
12
19
26

P

30
10
17
24
31
P
 
7
14
21
28

P
U

2
9
16
23
30
U

60
13
20
27

U

40
11
18
25

U
 10
8
15
22
29

U
S

3
10
17
24
31
S
 
7
14
21
28

S

5
12
19
26

S
 20
9
16
23
30

S
Č

4
11
18
25

Č
 10
8
15
22
29

Č

6
13
20
27

Č
 3
10
17
24
31

Č
P

5
12
19
26

P
 20
9
16
23
30

P
 
7
14
21
28

P
 4
11
18
25


P
S

6
13
20
27

S
 3
10
17
24


S
 1
8
15
22
29

S
 5
12
19
26


S
N
 
7
14
21
28

N
 4
11
18
25


N
 2
9
16
23
30

N
 6
13
20
27


N

SEPTEMBAR' 17
OKTOBAR' 17
NOVEMBAR' 17
DECEMBAR' 17
P

40
11
18
25

P

20
9
16
23
30
P

6
13
20
27

P

4
11
18
25

P
U

50
12
19
26

U

30
10
17
24
31
U
 
7
14
2128

U

5
12
19
26

U
S

6
13
20
27

S

4
11
18
25

S
 1
8
15
22
29

S

6
13
20
27

S
Č
 
7
14
21
28

Č

5
12
19
26

Č
 2
9
16
23
30

Č
 
7
14
21
28

Č
P
 1
8
15
22
29

P

6
13
20
27

P
 3
10
17
24


P
 1
8
15
22
29

P
S
 2
9
16
23
30

S
 
7
14
21
28

S
 411
18
25


S
 2
9
16
23
30

S
N
 3
10
17
24


N
 1
8
15
22
20

N
 5
12
19
26


N
 3
10
17
24
31

N

JANUAR'18
FEBRUAR'18
MART'18
APRIL'18
P18152229
P
5121926
P
5121926
P
291623

U29162330
U
6132027
U
6132027
U
3101724

S310172431
S
7142128
S
7142128
S
4111825

Č4111825

Č181522

Č18152229
Č
5121926

P5121926

P291623

P29162330
P
6132027

S6132027

S3101724

S310172431
S
7142128

N7142128

N4111825

N4111825

N18152229
Početak nastave


STRANI JEZICI - Kurs engleskog, njemačkog, turskog, arapskog


Početak nastave - Primjer

 7. i 8./09./2015.    5. i 6./10./2015.     2. i 3./11./2015.   v30. i 1./12./2015. 

Polu/Semi-Intenzivni kursevi stranih jezika za odrasle - 2-3x SEDMIČNO PO 2 ČASA/ 4 SEDMICE

Kraj nastave  - Primjer

7. i 8./09./2015.  5. i 6./10./2015.  2. i 3./11./2015.  v30. i 1./12./2015 INTENZIVNA NASTAVA 3-5X SEDMIČNO PO 2-4 ČASA DNEVNO

OVISNO O PROGRAMU I DINAMICI


05. i 06/09./ 2016.    Početak nastave - Primjer: ponedjeljak i utorak 

05. i 06/09./ 2016.    Kraj nastave  - PrimjerPROGRAM ZA UGOSTITELJSTVO I KUHARSTVO

- Kurs za konobare i kuhare 


05. i 06/09./ 2016. Početak nastave - Primjer: ponedjeljak i utorak 

05. i 06/09./ 2016. Kraj nastave  - PrimjerIT PROGRAMI


IT kursevi  - Grafički dizajn 

05. i 06/09./ 2016. Početak nastave - Primjer: ponedjeljak i utorak 

05. i 06/09./ 2016. Kraj nastave  - Primjer


IT kursevi - Poslovna informatika

05. i 06/09./ 2016. Početak nastave - Primjer: ponedjeljak i utorak 

05. i 06/09./ 2016. Kraj nastave  - Primjer
 
154241