English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Adobe In Design

TRAJANJE KURSA :  1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 2 modula, 2 sedmice(2x10h)


Početak nastave: 16.11. ili 23.11. 2015. Na upit!


Adobe InDesign je program za dizajn i izradu knjiga, novina, magazina, kataloga i ostalih višestraničnih publikacija. Predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. Obuka će koristiti grafičkim dizajnerima i operaterima grafičke pripreme. Po završetku ove obuke polaznici će biti osposobljeni da izrade kompletan korporativni identitet firme (logotip, memorandum, promotivni flajer, plakat, reklamu za časopis, bilbord, uzorak kataloga, knjigu, časopis). Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru, odn. OS Windows.


TRAJANJE SEMINARA: 1 radna sedmica, 1 modul

ZA GRUPE : 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h=Ukupno 10h po 60'./ PO MODULU

Individualno: 4 dolaska/dana=4x2h=8h

Grupna obuka traje 10 punih sati i organizovana je tako da dolazite 5 dana po puna 2 sata dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni. Nastava traje 2h dnevno.

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5xsedmično(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan)


Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani ADOBE PAKET - Ilustrator.


CIJENE


Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:  Cijena 99KM/Modul/Polaznik, za 10h (PDV uključen)

2. Individualni rad/Privatni časovi: 399KM/Modul, za 8h(PDV uključen)

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu pod 2. Individualni rad


Napomena:

  • 10% popusta za bivše polaznike
  • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika(2-3) cijena se uvećava za 30%)GRUPE

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. NOTE: Kurse se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!OKVIRNI SADRŽAJ KURSA Modul 1

Navedene teme su mogući izbor okvirnog sadržaja, odn. predavač će izabrati odgovarajući sadržaj kursa a prema potrebama polaznika. (Tailor made courses)


1. Uvod

Istorijat sloga i pripreme za štampu

Programi za prelom: InDizajn, Quark, Page Maker i Ventura Publisher

Uopšte o InDizajnu, njegove mogućnosti i prednosti

InDesign-ovi formati fajlova

Rad sa fajlovima

2. Radno okruženje

Meniji, palete statusna linija, navigacija u dokumentu

Otvaranje novog i postojećeg dokumenta

Čuvanje dokumeta

Promena mernih jedinica, merne jedinice

Tools paleta

Control paleta

3. Palete i meniji

Poznate komande u menijima

Zumiranje

Lenjiri

Pomoćne linije

Alati za selekciju

Alati za crtanje

Kontura i popuna objekata

4. Rad sa više objekata

Poravnavanje objekata

Pathfinder paleta

Grupisanje objekata

Transform paleta

5. Osnove teorije boja

Pojam razlaganja boja

Kolorni modeli:CMYK, RGB, LAB, Grayscale

Color paleta

Swatches paleta

Posebne boje

Pantone paleta

Stroke paleta

6. Rad sa tekstom

Pojam frame-a

Alati za crtanje frame-ova

Alati za transformisanje

Gradijenti

Type alat

Path Type alat (pisanje po krivoj liniji)

Uvoženje teksta  iz drugih programa

Character paleta

Paragraph paleta

Ostale palete za rad sa tekstom

Osnove formatiranja teksta

Stilovi i pojam stila

Stilovi za slova i Character Styles paleta

Stilovi pasusa i Paragraf Stajls paleta

Prelom teksta uz pomoć stilova


Progres TestOKVIRNI SADRŽAJ KURSA Modul 2


7. Problemi pri uvozu teksta

Najčešće greške u pripremi teksta za prelom

Čišćenje „prljavog“ preloma

Osnove tipografije

8. Slog

Osnovna pravila sloga: knjižni slog i novinski slog

Najčešće greške u slogu

InDesign-ov modul za slog

Optička margina

Hifenacija

Ligature, renesansni brojevi i ostali elementi napredne tipografije

9. Rad sa slikama

Formati slika – vektori i bitmape

Okviri za slike

Uvoz slika i skaliranje

Osnovne stvari o Photoshop-u i uvoz slika iz Photoshop-a

Obrada slika u InDesign-u

10. Fini prelom

Slaganje slika i teksta i problemi na koje se nailazi

Dizajnerski efekti nad slikama i tekstom

Tabele

Tabele u InDesign-u i Table meni

Uvoz tabela iz Word-a

Uvoz tabela iz Excel-a

Fusnote

11. Layout Meni

Rad sa višestraničnim dokumentima

Master strane

Numeracija strana

Zaglavlja i podnožja

Izrada sadržaja i indeksa

12. Dizajn u InDesign-u

Složene putanje (Compound Paths)

Providnost

Senke i ostali efekti nad objektima

Ugaoni efekti kod okvira

Layer-i Layers paleta

Integracija sa programima: Illustrator, Photoshop i InCopy.

13. Štampanje

Vrste štampača i štampe

Kontrašihta

Filmovanje i separacija boja

Preflight

Package

Print preset-i

Montaža stranica na tabak


Ispit

  • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno savladaju zahtjeve ovog kursa. 
164397