English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Adobe Illustrator

TRAJANJE KURSA :  1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 2 modula, 2 sedmice(2x10h)


Početak nastave: 16.11. ili 23.11. 2015. Na upit!


Adobe Illustrator je program za dizajn i vektorsko crtanje. U njemu se, uglavnom, radi dizajn vezan za štampu, rijetko i dizajn web strana. Takođe, predstavlja dobar izbor za ilustratore. Ovo je obuka koja će najviše koristiti grafičkim dizajnerima, web dizajnerima i  ilustratorima. Ako polaznik nema smisla za dizajn, a savlada ovu obuku, postaće grafički operater i može raditi pripremu za štampu, što je takođe, dobro plaćeno zanimanje. 


TRAJANJE SEMINARA: 1 radna sedmica, 1 modul

Kurs-modul trаje 1 sedmicu i ima ukupno 10 punih sati u jednom modulu. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru, odn. operativnog sistema Windows.


ZA GRUPE : 5 dolazaka/dana=5x2h sedmično=Ukupno 10h po 60'.

Individualno: 4 dolazaka/dana=4x2h=8h

Grupna obuka traje 10 punih sati i organizovana je tako da dolazite 5 radnih dana po puna 2 sata dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni. Nastava traje 2h dnevno.

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5xsedmično(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan)


Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani ADOBE PAKET - Ilustrator.


CIJENE

Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:  Cijena 99KM/Modul/Polaznik,  za 10h (PDV uključen)

2. Individualni rad: Cijena 399KM/Modul, za 8h(PDV uključen)

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad


Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika(2-3) cijena se uvećava za 30%)


Napomena:

 • 10% popusta za bivše polaznike
 • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


GRUPE

Grupe su male od min 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.OKVIRNI SADRŽAJ KURSA Modul 1

Navedene teme su mogući izbor okvirnog sadržaja, odn. predavač će izabrati odgovarajući sadržaj kursa a prema potrebama polaznika. (Tailor made courses)


1. Uvod

 • Ukratko o Illustrator
 • Vektorski objekti i bitmape
 • Radno okruženje
 • Osnovna podešavanja

2. Crtanje

 • Crtanje osnovnih oblika
 • Selektovanje objekata, pomeranje, rotiranje i promena veličine
 • Crtanje slobodnom rukom
 • Pen alatka
 • Osnovne manipulacije objektima

3. Slojevi

 • Osnovno o slojevima
 • Organizovanje objekata uz pomoć slojeva
 • Maske

4. Rad sa više objekata

 • Grupisanje objekata
 • Unija, oduzimanje, presek…
 • Pomoćne linije i mreža pomoćnih linija
 • Poravnanje objekata uz pomoć Align panela

5. Kontura objekta (Stroke)

 • Osnovne operacije nad konturama
 • Četkice
 • Konvertovanje u krivu
 • Boja konture

6. Osnove teorije boja

 • Kolorni modeli: RGB, CMYK i Grayscale
 • Ostali kolorni modeli
 • Pantone, RAL, NCS i drugi sistemi za precizno zadavanje boja
 • Kalibracija monitora
 • Color Settings


Progres TestOKVIRNI SADRŽAJ KURSA Modul 2


7. Ispuna objekta (Fill)

 • Bojenje unutrašnjosti objekta – ispune
 • Gradijenti, stilovi i teksture
 • Mesh Fill alat
 • Pipeta, kantica i alat za merenje

8. Tekst

 • Osnove tipografije i pisma
 • True Type, Type 1 i Open Type fontovi
 • Osnove rada sa tekstom
 • Običan tekst
 • Tekst u konturi i na putanji
 • Character, Paragraph, Glyph i Open Type paneli

9. Osnove rada sa bitmapama

 • Razlike između vektora i bitmapa
 • Problemi u radu sa bitmapama
 • Ubacivanje slika u Illustrator
 • Linkovanje
 • Illustrator i Photoshop
 • Efekti na bitmapama

10. Dopunski alati

 • Symbol Sprayer i Column Graph alati

11. Specijalni efekti

 • Blend alat
 • Effects meni (Ilustratorovi i Photoshopovi efekti)

12. Štampanje i priprema za štampu

 • Osnovni pojmovi o procesu i tehnologijama štampe
 • Priprema za štampu: obrez, paseri, cajtne, klin boja
 • Priprema su formatima: AI, EPS, TIFF i PDF

13. Završni test 
164397